Chwilio am y cwci sglodion siocled perffaith

Ers blynyddoedd, rydw i wedi bod yn chwilio am y cwci sglodion siocled perffaith. Un sy’n flasus ac yn gooey gyda gwasgfa fach ar y tu allan, ac nid yn unig yn blasu’n dda y diwrnod cyntaf, ond rywsut yn llwyddo i gadw’r blas “newydd ei bobi” hwnnw hyd yn oed ddyddiau’n ddiweddarach. I mi, mae cwcis sglodion siocled yn sgrechian hiraeth. Nhw yw’r cwci hawdd ei ddefnyddio y mae mam a nain bron pawb yn ei wneud iddyn nhw pan fydd angen codi fi. Felly pam ei bod mor anodd dod o hyd i rysáit sy’n dda iawn? A sut gallan nhw i gyd honni mai nhw yw’r gorau?

Wel wythnos diwethaf mi wnes i drio tri rysáit gwahanol i weld pa un fyddai’n cymryd y gacen (neu’r cwci) a mynd adref yn enillydd. Ac er i mi ddeffro am 3am gyda phoen stumog, roedd yn werth chweil.

Ina Garten Cwcis Sglodion Crinkle Cawr

Os cawsoch eich magu gyda mam sydd ag obsesiwn â’r Rhwydwaith Bwyd, mae’n debyg eich bod chi’n gwybod yr enw hwn. Ina Garten, a elwir hefyd yn Barefoot Contessa, oedd hoff gogyddes absoliwt fy mam. Rwy’n cofio cerdded i mewn i’r gegin ar ôl oriau gwaith cartref a dod o hyd i fy mam yn sefyll yn union o flaen y teledu yn gwylio pob symudiad Garten. Felly pan welais ei fod yn dod allan gyda llyfr coginio newydd ac yn cynnwys rysáit ar gyfer cwcis sglodion siocled, roeddwn yn gwybod bod yn rhaid i mi roi cynnig arni.

Cefais fy nenu’n arbennig at y rysáit hwn oherwydd ei fod yn cynnwys camau ar sut i wneud iddynt edrych fel y cwcis gourmet anferth hynny a gewch mewn bwytai neu westai ffansi. Roeddwn i eisiau gwneud fy nghwcis yn flasus ac yn berffaith. Felly, gwnes fel y cyfarwyddodd yr Iarlles Droednoeth a curo’r daflen cwci ar y cownter bob 3 munud, gan achosi i’m cath redeg a fy nghi i ddisgleirio arnaf am dorri ar draws ei nap.

A gadewch i mi ddweud wrthych, nid oedd yn werth chweil. Ar y dechrau, roeddwn i’n meddwl fy mod wedi dod o hyd i’r cwci perffaith. Roedden nhw’n feddal ac ychydig yn ludiog gyda rhywfaint o wasgfa ar y tu allan, ond y diwrnod wedyn roedden nhw’n graig galed. Er bod y dechneg dyrnu yn bendant yn gweithio i’w gwneud Edrych fel y cwci perffaith, yn bendant doedden nhw ddim yn blasu’r un peth y diwrnod wedyn. Fodd bynnag, ar ôl eu microdonio, roedden nhw bron mor feddal â phan wnes i eu pobi gyntaf, ond mae’n rhaid i chi fwyta’n gyflym gan y byddant yn caledu wrth iddynt oeri.

Gradd: 7/10

Cwcis Brecwast Blawd Ceirch Banana gan Katiebird Bakes

Nawr, dwi’n gwybod beth rydych chi’n ei feddwl. Nid yw cwci banana blawd ceirch yr un peth â chwci sglodion siocled arferol. Ac ie, rydych chi’n iawn, ond roeddwn i eisiau rhoi cynnig ar y rysáit hwn er mwyn i ni allu cael persbectif llawn ar yr holl wahanol fathau o gwcis sydd ar gael, gan gynnwys rhai fegan. Felly i fy holl ffrindiau fegan, mae hwn ar eich cyfer chi!

Roedd y rysáit hwn nid yn unig yn hawdd, ond roedd hefyd yn blasu’n anhygoel! Yn y bôn, rydych chi’n stwnsio’r bananas, yn taflu popeth arall yn y bowlen, ac yna’n cymysgu’r cyfan gyda’i gilydd. Ni all fynd yn llawer haws na hynny. Yr unig ran oedd ychydig yn anoddach oedd pan fu’n rhaid i mi gymysgu 1 cwpan o geirch powdr gyda’i gilydd i wneud blawd ceirch. Yn gyffredinol, mae’r cam hwn yn hawdd. Taflwch ef mewn cymysgydd ac yna, POF, mae gennych chi flawd ceirch. Os nad oes gennych gymysgydd, yna mae’n debyg y gallwch chi roi blawd plaen yn ei le.

Ni allaf ei gymharu’n union â’r cwcis eraill oherwydd ei fod yn wahanol, ond maent yn bendant yn ymladd yn dda, a gallaf ddweud mai dyma’r tro cyntaf i mi gael pwdin hawdd. Er bod y gwead yn hollol wahanol oherwydd y blawd ceirch, mae’r cwcis hyn yn dal yn feddal i’r pwynt o doddi yn ymarferol yn eich ceg. Hefyd, mae’r llwy de hwnnw o sinamon yn rhoi’r gic arbennig honno iddyn nhw sy’n eich gadael chi eisiau mwy.

Nodyn: Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio’r cynhwysion yn eich sglodion siocled! Mae rhai yn cynnwys llaeth. Siocled tywyll yw’r opsiwn gorau i sicrhau bod eich sglodion siocled yn wirioneddol fegan.

Gradd: 8.5/10

Cwcis Swp Siocled Meddal Baking ChocolaTess! nirvana pur

Mae’r rysáit hwn yn hen ffefryn teuluol. Roedden ni’n arfer ei wneud pan o’n i’n iau a hyd eithaf fy nghof roedden nhw bob amser yn dod allan yn ludiog a gooey, ond efallai mai dyna oedd fy ymennydd hiraethus yn chwarae triciau arnaf. Felly rhoddais ef ar brawf.

Bydd bron pob rysáit cwci y dewch ar ei draws yn dweud wrthych am wneud y menyn (wedi’i gymysgu â siwgr fel arfer) yn ysgafn a blewog. Rwyf wedi bod yn gwneud cwcis ers blynyddoedd ac nid wyf yn gwybod beth mae hyn yn ei olygu o hyd, ond rwy’n eu cymysgu â’m cymysgydd trydan ac yn gobeithio am y gorau. Ar wahân i’r cam hwn, y byddwch chi’n ei ddilyn gydag unrhyw gwci yn y bôn, roedd y rhain yn gwcis syml, sylfaenol.

A dyna ni. Nhw oedd eich cwci sglodion siocled sylfaenol fwy neu lai, ond pan ddaw i gwci sglodion siocled, y pethau sylfaenol sydd eu hangen arnoch chi. Er eu bod yn well na rhai Ina Garten, nid oedd ganddynt y gwead gooey hwnnw roeddwn i’n edrych amdano. Yn bendant, nid nhw oedd y cwcis harddaf, chwaith. Ond yr hyn nad oedd ganddyn nhw o ran harddwch, roedden nhw’n gwneud iawn amdano o ran blas a’r ffaith eu bod nhw’n gallu cadw mwy o’r blas llyfn, ffres hwnnw na fersiwn Garten.

Gradd: 9/10
Ar ôl rhoi cynnig ar 3 rysáit gwahanol, mae’r chwilio’n parhau. Er na wnes i ddod o hyd i’r cwci sglodion siocled perffaith, es yn eithaf agos a hyd yn oed dod o hyd i gwci newydd ar gyfer pan dwi’n crefu am rywbeth melys. Ond rhowch gynnig arnynt a rhowch wybod i ni beth yw eich barn drwy anfon e-bost atom yn: [email protected]! Efallai y cewch chi hyd yn oed well lwc na fi!

Llun gan Jason Jarrach ymlaen unsplash

Leave a Comment

Your email address will not be published.