Cinio Munud Olaf Wedi’i Ddatrys: Coginio Cawl Reis Cyw Iâr Lemon Heno

Cawl cyw iâr lemwn a reis.

steve brown

Cawl cyw iâr lemwn a reis.

Dwi’n caru cawl. Gallai fod fy hoff grŵp bwyd. Ond er fy mod yn caru pob cawl, bydd gennyf bob amser le arbennig yn fy nghalon ar gyfer yr amrywiaeth cyw iâr.

Fe’i gelwir hefyd yn “penisilin Iddewig,” mewn gwirionedd mae rhywbeth rhyfeddol o adferol am gawl wedi’i seilio ar broth cyw iâr, boed yr amrywiaeth Iddewig gyda pheli matzah sydd wedi bod yn addurno byrddau seder ledled y byd yr wythnos ddiwethaf hon, neu ffo o Fietnam, neu Indiaidd Mulligatawny, neu unrhyw beth yn y canol.

Mae’r rysáit hwn yn cynnig tro anarferol ar yr amrywiaeth nwdls clasurol, gyda reis wedi’i goginio yn y cawl, ynghyd â llysiau plaen a chroen a sudd un lemwn, gan roi tro crisp, tarten i’r pryd cyfan.

Yn bersonol, fydda i ddim yn rhoi gormod o stoc yn y ffenigl (anise yw’r unig flas dwi wir methu sefyll, dewch ataf yn y sylwadau), ond os oes gen i frocoli neu fresych, efallai y byddaf yn ychwanegu rhai. Neu ddim; Fel gydag unrhyw gawl cyw iâr, y cawl, boed yn gartref neu wedi’i brynu mewn siop, yw’r prif atyniad yma. Gwnewch yn siŵr ei sesno’n dda cyn ei weini.

Os ydych chi’n hoffi Last Minute Dinner Sorted, defnyddiwch y ddolen isod i gofrestru ar gyfer cylchlythyr Trefnwyd Cinio i gael ryseitiau ychwanegol a rhestr siopa ddefnyddiol a anfonir i’ch mewnflwch bob bore Sadwrn.

Cawl cyw iâr lemwn a reis

Gan Sarah Hobbs

Cynhwysion

2 llwy de o olew olewydd

1 winwnsyn, wedi’i dorri’n fân

1 moron bach, wedi’i blicio, wedi’i dorri’n fân

1 ffon seleri, wedi’i dorri’n fân

1 bwlb ffenigl bach, wedi’i dorri’n fân, dail wedi’i gadw

2 ewin garlleg, briwgig

1 litr (4 cwpan) cawl cyw iâr

4 ffiled bron cyw iâr (tua 150g yr un)

1⁄2 cwpan reis gwyn grawn hir

1 cwpan pys ffres neu wedi’u rhewi

Croen a sudd 1 lemwn

1⁄2 cwpan dail mintys, wedi’i gratio’n fân

Bara crensiog i weini

Dull

1. Cynheswch yr olew mewn sosban fawr dros wres canolig-uchel. Ychwanegwch winwnsyn, moron, seleri, ffenigl a garlleg a’u ffrio, gan droi, am 5 munud neu nes bod winwnsyn wedi meddalu. Ychwanegu’r cawl a’r cyw iâr a dod ag ef i ferwi. Lleihau’r gwres i ganolig-isel. Mudferwch am 10 munud neu nes bod cyw iâr wedi coginio drwyddo. Trosglwyddwch y cyw iâr i blât a’i orchuddio i gadw’n gynnes.

2. Ychwanegwch y reis at y cymysgedd cawl a dod ag ef i fudferwi. Coginiwch am 10 munud arall neu nes bod y reis yn feddal. Ychwanegu’r pys a’u coginio am 2 funud nes bod y pys yn dyner.

3. Yn y cyfamser, defnyddiwch 2 fforc i rwygo cyw iâr yn stribedi trwchus. Dychwelwch cyw iâr i gymysgedd cawl, ynghyd â sudd lemwn. Blaswch a sesnwch gyda halen a phupur du newydd ei falu.

4. Gweinwch gawl mewn powlenni a rhowch fintys, croen y lemwn a dail ffenigl ar ei ben. Gweinwch gyda bara crystiog.

Mwy o giniawau munud olaf

Frittata winwnsyn tatws a charameleiddio, gan Nadia Lim. Cael y rysáit yma

Chow mein cig eidion, o Fy Bag Bwyd. Cael y rysáit yma

Cawl Llysiau Chunk Ray McVinnie. Cael y rysáit yma

Byrgyrs Cyw Iâr Satay Peanut, o Fy Mag Bwyd. Cael y rysáit yma

Leave a Comment

Your email address will not be published.