Cinio Munud Olaf Wedi’i Ddatrys: Coginio Tofu a Chyri Arddull Thai gyda Physgnau Heno

tofu arddull Thai a chyrri cnau daear.

Todd Eyre/Ty a Gardd Seland Newydd

tofu arddull Thai a chyrri cnau daear.

Mae prosesydd bwyd bach yn ddarn gwych o becyn cegin. Mae’n ffordd wych o dorri, torri, neu falu popeth o lysiau, cnau a pherlysiau i siocled. Mae dipiau, pestos, sawsiau, smwddis a chawl yn sbwylio gyda phrosesydd bwyd, yn ogystal â chytew cacennau.

(Wrth gwrs, gallwch chi wneud hynny i gyd mewn prosesydd mawr hefyd, ond mae’r modelau llai yn rhatach – gallwch chi gael cryn dipyn o newid o $100 mewn gwahanol fanwerthwyr yn Seland Newydd, maen nhw’n cymryd llai o le ac yn haws i’w glanhau).

Yn y rysáit hwn, prosesydd bwyd yw eich tocyn i bast cyri cartref syml, a fydd yn llawer rhatach fesul dogn na’i brynu mewn jarred.

Peidiwch â theimlo’n briod â’r llysiau nad ydynt yn dymhorol sy’n ymddangos mewn cyris. Bydd bron unrhyw lysieuyn y byddwch chi’n ei daflu i mewn yn gweithio’n iawn; Rwy’n argymell rhai lliw llachar fel moron, brocoli, neu sboncen cnau menyn.

tofu arddull Thai a chyrri cnau daear

ar gyfer 4 o bobl

Cynhwysion

2 ewin garlleg, briwgig

1 winwnsyn bach, wedi’i dorri

2 chilies coch hir, wedi’u hadu a’u torri

Sinsir ffres 4cm, wedi’i blicio a’i friwio

Cnau daear neu olew blodyn yr haul

1⁄2 cwpan menyn cnau daear crensiog

2 cwpan cawl llysiau hylif

1 foronen fawr, wedi’i phlicio a’i sleisio’n denau

1 pupur cloch coch, wedi’i hadu a’i sleisio’n denau

200g o ffa gwyrdd, wedi’u tocio a’u torri’n hanner

can 400ml o laeth cnau coco

2-3 llwy fwrdd saws soi ysgafn, i flasu

400g o tofu cadarn, wedi’i dorri’n giwbiau 2cm

1⁄2 cwpan cnau daear rhost wedi’u malu

2 shibwns, wedi’u sleisio’n denau a’u cyrlio

sbrigyn coriander ffres

Reis wedi’i stemio, i’w weini (dewisol)

Dull

Paratowch y past cyri trwy osod y garlleg, winwnsyn, chilies, a sinsir mewn prosesydd bwyd bach. Proseswch i ffurfio past, gan ychwanegu ychydig o olew os oes angen.

Cynhesu ychydig o olew mewn pot neu sosban fawr, ychwanegu’r past cyri a’i goginio dros wres canolig am 1-2 funud nes ei fod yn persawrus.

Ychwanegwch y menyn cnau daear a’r cawl a’i droi nes eu bod wedi’u cyfuno. Ychwanegwch y foronen, y pupur cloch a’r ffa, a mudferwch am 2-3 munud i goginio’r llysiau. Ychwanegwch y llaeth cnau coco a 2 lwy fwrdd o saws soi, yna ychwanegwch y tofu a mudferwch am 1-2 funud i gynhesu.

Blaswch ac addaswch y sesnin gydag ychydig mwy o saws soi os oes angen.

Addurnwch â chnau daear, shibwns, a cilantro, a gweinwch gyda reis ar yr ochr, os dymunir.

Mwy o giniawau munud olaf

Cawl corbys, cwmin ac arian betys. Rysáit llawn yma.

Stecen a lletemau gyda brocoli stwnsh a phys. Rysáit llawn yma.

Cyrri cyw iâr. Rysáit llawn yma.

Leave a Comment

Your email address will not be published.