Cluniau Cyw Iâr Gochujang wedi’u Grilio gyda Salad Ciwcymbr yn ffres ac yn ffres

Nawr ei bod yn dymor barbeciw yn swyddogol, efallai eich bod yn chwilio am ryseitiau newydd i adnewyddu barbeciws eich teulu.

Os ydych chi’n caru popeth yn sbeislyd ac â’r un angerdd am fwyd Asiaidd, gallai’r rysáit hawdd hwn o rifyn digidol cyntaf Simply Recipes fod yn lle gwych i ddechrau.

Wedi’i wneud gydag un o rannau rhataf y cyw iâr, y cluniau asgwrn-mewn, mae’n cael cic felys a sbeislyd o gochujang, past sbeislyd a ddefnyddir mewn coginio Corea sy’n cael ei wneud o bupurau chili coch wedi’i eplesu a ffa soia wedi’i eplesu. Mae’n cael ei baru â salad ciwcymbr creisionllyd sy’n chwipio i fyny mewn munudau ac yn adnewyddu’r daflod gyda’i gyfuniad adfywiol o finegr soi a reis.

Gallwch ddod o hyd i gochujang yn y rhan fwyaf o farchnadoedd Asiaidd a siopau groser mwy. (Mae’n dod mewn twb, a dylai’r rhai ag alergeddau gwenith nodi ei fod yn rhydd o glwten.)

Mae ciwcymbr heb hadau yn gweithio orau yn y salad, ond peidiwch â phoeni os mai’r cyfan sydd gennych yw ciwcymbr rheolaidd, bydd yn blasu’r un mor ffres a chrensiog. Mae croeso hefyd i chi roi cluniau heb asgwrn, heb groen yn lle cluniau am amser coginio cyflymach.

Mae’n anodd dychmygu y bydd yna rai, ond bydd bwyd dros ben yn cadw am dri neu bedwar diwrnod yn yr oergell.

Cluniau Cyw Iâr Gochujang wedi’u Grilio gyda Salad Ciwcymbr

(profi PG)

ar gyfer cyw iâr

1/2 cwpan gochujang

1/4 cwpan surop masarn

1/4 cwpan sudd afal

2 lwy fwrdd o saws soi

2 lwy de o olew sesame

2 ewin garlleg, wedi’u gratio neu friwgig

Sinsir ffres 1/2 modfedd, wedi’i gratio neu wedi’i friwio

8 clun cyw iâr gyda chroen ac asgwrn

Cennin syfi wedi’u torri, cennin syfi wedi’u sleisio a hadau sesame wedi’u tostio, ar gyfer garnais

2 gwpan o reis wedi’i goginio, i’w weini

Ar gyfer salad ciwcymbr

1 llwy fwrdd o saws soi

2 lwy fwrdd o finegr reis

1 llwyaid o siwgr

1 ciwcymbr Saesneg (hadu), wedi’i sleisio’n denau

Pinsiad hael o bowdr chili coch

Pinsiad hael o hadau sesame

2 winwnsyn gwyrdd, wedi’u torri

Gwnewch y past: Rhowch y gochujang, surop masarn, sudd afal, olew sesame, garlleg, a sinsir mewn powlen ganolig neu gwpan mesur. Curwch i gyfuno. Rhowch 1/2 cwpan o’r past hwn mewn powlen fach a chadwch y gweddill i’w wasgu wrth grilio.

Rhowch gluniau cyw iâr mewn sgilet fawr, bas. Gan ddefnyddio brwsh crwst neu lwy, brwsiwch ddwy ochr y cyw iâr yn ysgafn gyda’r cytew. (Er mwyn osgoi halogi cyw iâr amrwd, taflwch weddill y saws rydych chi newydd ei ddefnyddio.)

Gadewch i’r cyw iâr orffwys ar dymheredd yr ystafell tra byddwch chi’n cynhesu’r gril. Bydd hyn yn caniatáu i’r cluniau cyw iâr ddod i dymheredd yr ystafell cyn grilio.

Gan ddefnyddio tywel papur a gefel, saim yn lân raciau gyda canola, llysiau, neu olew tymheredd uchel arall.

Cynheswch un ochr i’ch gril nwy dros wres canolig-uchel am 10 i 15 munud, 400 gradd F i 450 gradd F, neu gwthiwch y glo i ochr gril siarcol. Bydd y cyw iâr yn cael ei drosglwyddo i ochr heb ei gynhesu o’r gril i orffen coginio heb wres uniongyrchol.

Rhowch gluniau cyw iâr, ochr y croen i lawr, ar gratiau ag olew ar ochr y gril wedi’i oleuo. Caewch y caead a’r gril am dri i bum munud, neu hyd nes y gwelwch farciau gril braf yn ffurfio. Trowch y cluniau drosodd a’u grilio dros wres uniongyrchol eto, tri i bum munud ychwanegol.

Symudwch y cyw iâr i ochr oer y gril, ochr y croen i fyny, brwsiwch â mwy o gytew a chau’r caead.

Ar ôl 10 munud, brwsiwch y cluniau gyda mwy o bast. Gan ddefnyddio thermomedr sy’n cael ei ddarllen ar unwaith, gwiriwch dymheredd y cyw iâr. Dylai ddarllen rhwng 150-155 gradd.

Caewch y caead a pharhau i goginio nes bod y cluniau’n cyrraedd 165-170 gradd, 10-15 munud yn fwy.

Ar ôl ei wneud, tynnwch y cluniau cyw iâr o’r gril, brwsiwch â mwy o gytew a gadewch iddo orffwys am 10 munud cyn ei weini.

Tra bod y cyw iâr yn gorffwys, paratowch y salad ciwcymbr: Mewn powlen fach, cymysgwch y saws soi, finegr a siwgr. Ychwanegwch dafelli ciwcymbr a’u taflu i gyfuno. Ychwanegu powdr chili a hadau sesame a’u troi eto; blaswch a sesnwch gyda phowdr chili ychwanegol os dymunir. Ychwanegwch y winwnsyn wedi’i dorri a’i droi eto.

Rhowch y cyw iâr ar blât a’i addurno â chennin syfi wedi’u torri’n fân, winwns sbring wedi’u sleisio a hadau sesame wedi’u tostio. Gweinwch ar unwaith gyda reis wedi’i stemio a salad ciwcymbr ar yr ochr.

Yn gwasanaethu pedwar.


Mae saws poeth Gochujang Corea yn rhoi tro tangy-melys i’r cyw iâr rhost hwn. (Gretchen McKay/Pittsburgh Post-Gazette/TNS)Llun

Mae saws poeth Gochujang Corea yn rhoi tro tangy-melys i’r cyw iâr rhost hwn. (Gretchen McKay/Pittsburgh Post-Gazette/TNS)


Leave a Comment

Your email address will not be published.