Cluniau Cyw Iâr Pob (Gyda Saws Hufen Dijon Garlleg)

Cyfanswm amser: 35 munudau

Gall y swydd hon gynnwys dolenni cyswllt. Darllenwch ein polisi datgelu.

Hawdd Cluniau Cyw Iâr Pob dyma’r pryd cyw iâr annisgwyl nad oeddech chi’n gwybod bod ei angen arnoch chi. Brathiadau llaith, tyner a blasus o Berlysieuyn Eidalaidd Cyw Iâr wedi’i mygu mewn Saws Menyn, Garlleg a Dijon hufennog!

Pam mae’r rysáit hwn yn gweithio

Mor hawdd – Mae’r rysáit Crwyau Cyw Iâr Rhost yma mor hawdd â sesnin y cyw iâr, gwneud saws cyflym, ac yna coginio’r cyfan gyda’i gilydd yn y popty. Hawdd iawn!

Gwych dros reis neu nwdls – Mae’r cluniau cyw iâr wedi’u pobi hyn gyda’r saws blasus hwnnw yn berffaith gyda reis neu nwdls. Bydd y nwdls neu’r reis yn amsugno’r holl saws menyn blasus hwnnw, nid yw’n gwella o gwbl!

Perffaith ar gyfer pryd cyflym – Mewn llai na 30 munud gallai’r rysáit cluniau cyw iâr pobi hwn fod ar eich bwrdd! Gwych ar gyfer pryd cyflym pan nad ydych chi’n siŵr beth i’w wneud.

cynhwysion syml – Mae’n debyg bod y rhan fwyaf o’r cynhwysion hyn gennych eisoes yn eich oergell neu’ch pantri neu ar gael yn hawdd mewn unrhyw siop groser fawr.

cynhwysion rysáit

cynhwysion ar gyfer rysáit cluniau cyw iâr wedi'u pobi
 • Cluniau cyw iâr heb asgwrn heb asgwrn – Mae’r rhain yn hawdd i’w canfod yn yr archfarchnad, yn union gyda’r cyw iâr arall. Maent yn aml yn llai costus, hefyd.
 • Halen a phupur du wedi’i falu – Mae unrhyw fath o halen a phupur sydd gennych yn iawn. Ychwanegwch ychydig a blaswch i wneud yn siŵr nad ydych chi’n mynd dros ben llestri gyda’r halen.
 • Herbes de Provence neu gymysgedd sesnin Eidalaidd – Rwy’n defnyddio brand o berlysiau de Provence, ond gallwch chi ddefnyddio beth bynnag a fynnoch, neu amnewid cyfuniad sesnin Eidalaidd hefyd os dymunwch.
 • Olew olewydd – Yn y bôn, olew olewydd gwyryfon ychwanegol yw’r unig olew olewydd rydw i’n coginio ag ef.
 • Menyn – Rwy’n dueddol o ddefnyddio menyn heb halen ac yna halen i flasu, ond gallwch hefyd ddefnyddio menyn hallt.
 • briwgig garlleg – Rwy’n defnyddio briwgig garlleg mewn jar, ond gallwch chi ei friwio eich hun.
 • Cawl cyw iâr – Mae unrhyw broth cyw iâr yn iawn. Defnyddiwch sodiwm isel ar gyfer y saws yn y Cluniau Cyw Iâr mewn Grefi hyn os dymunwch.
 • Mwstard Dijon – Mae mwstard yn allweddol yn y saws hwn ar gyfer y Cluniau Cyw Iâr Heb Asgwrn Pob. Peidiwch â’i hepgor, byddwch wrth eich bodd â’r blas!
 • Hufen trwchus Mae hufen trwm yn wych ar gyfer rhoi hufen a chyfoeth i’r saws hwn.

cyfarwyddiadau cam wrth gam

pedwar cam o baratoi a choginio cluniau cyw iâr wedi'u pobi
 1. Yn gyntaf, trowch y popty ymlaen rhagboethi ar 375 gradd.
 2. Nesaf, taflu’r cyw iâr gydag ychydig o olew olewydd, yna gorsaf y cyw iâr gyda halen, pupur a pherlysiau de Provence (neu sesnin Eidalaidd os dyna beth sydd gennych wrth law).
 3. Felly, toddi menyn mewn sgilet fawr dros wres canolig-uchel, yna ychwanegu mêl. Ychwanegu’r cyw iâr i’r badell a Brown am 2-3 munud ar bob ochr. Pan mae’n euraidd i drosglwyddo i blât a’i roi o’r neilltu.
 4. Nawr ychwanegwch ychydig mwy o fenyn i’r badell. Pan fyddo yr ymenyn Wedi toddi, gwared mewn garlleg am 1 munud, nes ei fod yn persawrus.
 5. Wisg yn y cawl cyw iâr, mwstard Dijon, hufen trwm, a halen a phupur yn y sgilet, a dod â’r cymysgedd i un berw.
 6. Dychwelwch y cyw iâr i’r badell, llwy y saws dros y cyw iâr, wedyn i drosglwyddo y sgilet i popty wedi’i gynhesu ymlaen llaw. (Awgrym: Os nad oes gennych sgilet sy’n ddiogel mewn popty neu haearn bwrw, gallwch drosglwyddo’r cyw iâr i daflen pobi cyn pobi.)
 7. Pobi cluniau cyw iâr yn y saws yn y popty am 15-18 munud nes ei fod wedi coginio drwyddo. Mwynhewch!
golygfa uwchben y dwylo yn dal plât o gyw iâr wedi'i goginio ar ben y badell gyda mwy o gyw iâr
Manteision bwyta cluniau cyw iâr

symiau o fitaminau B, thiamin, B12, a niacin (sy’n helpu i reoleiddio’ch metaboledd), a phrotein i’ch helpu i deimlo’n llawn yn hirach, yn ogystal â helpu i adeiladu cyhyrau cryf.

Y Gwahaniaeth Rhwng Bronnau Cyw Iâr a Chroesau Cyw Iâr

Yr ateb byr yw na. Nid yw bronnau cyw iâr a chluniau cyw iâr yr un peth. Daw bronnau cyw iâr o ranbarth bron y cyw iâr ac maent i gyd yn gig gwyn. Dyma’r toriadau mwyaf trwchus o gyw iâr hefyd. Mae cluniau cyw iâr, ar y llaw arall, yn dod o ben coes yr ieir. Mae’r cig yn dywyll ac yn blasu’n fwy cignoeth ac mae ganddo fwy o fraster. Ond mae hefyd yn hynod flasus ac yn hawdd i’w goginio ac yn gweithio orau yn y rysáit cluniau cyw iâr hwn.

Sut i ddweud i ba ffordd mae’r grawn yn mynd mewn cig

Os ydych chi wedi clywed y term “torri yn erbyn y grawn” ond ddim yn gwybod beth mae’n ei olygu, efallai y bydd hyn yn helpu. Yr hyn y dylech ei wneud yw gosod y darn o gyw iâr ac edrych am y llinellau cyfochrog o ffibr cyhyrau sy’n rhedeg drwy’r cig. Yna torri’n berpendicwlar iddynt. Mae hyn yn helpu i lacio’r ffibrau cyhyr ac yn gwneud y cig yn fwy tyner wrth ei gnoi.

cluniau cyw iâr gyda saws a reis ar blât gyda bowlen o berlysiau ar yr ochr

Beth i’w weini gyda’r rysáit hwn

 • Gweinwch y Cluniau Cyw Iâr wedi’u Grilio hyn mewn Grefi dros reis gwyn neu frown, reis blodfresych, neu nwdls wy llydan ar gyfer y pryd bwyd perffaith yn ystod yr wythnos. Byddai’r rysáit hwn hefyd yn flasus ar ben grawn arall fel quinoa neu unrhyw basta (gwych ar gyfer defnyddio pasta dros ben hefyd).
 • Tra bod y cyw iâr yn pobi, ystyriwch grilio rhai llysiau ynghyd ag ef i gael pryd cyflawn. Mae rhai o fy ffefrynnau yn cynnwys brocoli, ysgewyll Brwsel, a ffa gwyrdd.
 • Neu, os ydych chi ar frys, yn lle rhostio llysiau, rhowch fag o lysiau wedi’u stemio yn y microdon tra bod y cluniau cyw iâr heb asgwrn wedi’u pobi yn gorffen coginio yn y popty.
 • Mae salad gwyrdd syml yn saig ochr wych ac mae’r rysáit hwn yn bwydo criw ac mae mor gyflym a hawdd i’w wneud.
 • Does dim byd yn curo rholyn llaeth enwyn cartref i’w dorri’n ddarnau a’i drochi i saws clun cyw iâr blasus!
golygfa agos o gluniau cyw iâr wedi'u sleisio wedi'u coginio gyda reis a fforc ar blât

Addasiadau ac Amnewidiadau

 • Byddai’r paratoad perlysiau a restrir mewn gwirionedd yn flasus ar unrhyw doriad o gyw iâr y dymunwch. Neu rhowch gynnig arni ar lwyn tendr porc gyda’r un saws blasus, mor dda!
 • Os nad oes gennych Herbes de Provence neu sesnin Eidalaidd, gwnewch un eich hun. Cyfunwch lwy fwrdd (neu fwy) bob un o’r basil sych, persli, teim, rhosmari, ac oregano, yna chwistrellwch y cyw iâr drosto. Bydd gennych ddigon ar gyfer y tro nesaf!
 • I wneud y pryd hwn yn rhydd o laeth, gallwch ddefnyddio menyn wedi’i seilio ar blanhigion yn lle menyn rheolaidd a rhoi hufen trwm yn lle llaeth cnau coco.
 • Ychwanegwch ddau gwpan o broth i’r saws, cymysgwch, yna ychwanegwch gwpanaid o reis i’r cymysgedd saws, yna’r cyw iâr, yna pobwch yn ôl y cyfarwyddyd, pobwch y reis ynghyd â’r cyw iâr a’r saws, gan wneud ffitiau un maint- plât bwyd i gyd. .
 • Os ydych chi eisiau ysgafnhau pethau, gallwch hepgor y saws hufenog a’i weini gyda saws soi neu saws menyn garlleg (dim hufen).
 • Ar gyfer cluniau cyw iâr â’r croen ar asgwrn, bydd angen i chi gynyddu’r amser coginio ychydig. Rwy’n hoffi defnyddio sgilet haearn bwrw ar gyfer croen crensiog iawn!

Awgrymiadau a thriciau arbenigol

 • Eu union amser pobi yn y popty yn dibynnu ar drwch eich cluniau cyw iâr. Dylai’r tymheredd mewnol ddarllen 165 gradd F.
 • Mae’r rhain yn cluniau cyw iâr mewn saws bydd cadw yn yr oergell am tua 4 diwrnod. Mai rhewi cluniau cyw iâr wedi’u coginio hyd at 5 mis. Rhewi’r saws ar wahân i’r cluniau cyw iâr wedi’u pobi.
 • Os mynnwch Yn lle bronnau cyw iâr heb asgwrn heb groen ar gyfer y cluniau yn y rysáit hwn, bydd angen i chi eu brownio ychydig yn hirach, yn debycach i 4-5 munud yr ochr, yna pobi yn y popty am 20-25 munud neu nes bod thermomedr cig mewnol yn darllen 165 gradd.
tair clun cyw iâr wedi'u coginio mewn saws hufenog mewn padell

Mwy o ryseitiau y byddwch chi’n eu hoffi

I gael mwy o ryseitiau cyw iâr wedi’u pobi blasus, edrychwch ar fy swyddi poblogaidd ar y Fronnau Cyw Iâr Pobi Gorau, Cyw Iâr Sesame Pob, ac Alfredo Cyw Iâr Brocoli wedi’i Bobi.

Wnaethoch chi wneud y cluniau cyw iâr llawn sudd hyn yn y popty? ANHYGOEL! Os gwelwch yn dda graddio’r rysáit isod!

golygfa agos o gluniau cyw iâr wedi'u sleisio wedi'u coginio gyda reis a fforc ar blât

Rysáit cluniau cyw iâr wedi’u pobi

Mae Easy Baked Chicken Thighs yn ddysgl cyw iâr annisgwyl nad oeddech chi’n gwybod bod ei hangen arnoch chi. Tamaidau llaith, tyner a blasus o gyw iâr perlysiau Eidalaidd wedi’u mygu mewn saws menyn hufennog, garlleg a Dijon!

Amser paratoi: 10 munudau

Amser i goginio: 25 munudau

0 munudau

Cyfanswm amser: 35 munudau

Gwasanaethu: 4 dognau

Cyfarwyddiadau

paratoi’r cyw iâr

 • Cynheswch y popty i 375 gradd.

 • Taflwch y cyw iâr gydag olew olewydd, yna sesnwch y cyw iâr gyda halen, pupur, a pherlysiau de Provence (neu sesnin Eidalaidd).

 • Toddwch 1 llwy fwrdd o fenyn mewn sgilet fawr dros wres canolig. Ychwanegwch y mêl.

 • Ychwanegwch y cluniau cyw iâr i’r sgilet a’u brownio am 2-3 munud ar bob ochr. Trosglwyddo i blât a wrth gefn.

paratoi’r saws

 • Ychwanegu menyn i sgilet. Unwaith y bydd wedi toddi, ychwanegwch y garlleg am 1 munud nes ei fod yn persawrus.

 • Chwisgiwch broth cyw iâr, mwstard dijon, hufen trwm, a halen a phupur mewn sgilet a dod ag ef i ferw.

pobi’r cyw iâr

 • Dychwelwch y cyw iâr i’r badell, arllwyswch y saws dros y cyw iâr, yna trosglwyddwch y sosban i’r popty wedi’i gynhesu ymlaen llaw. (Gweler y nodyn am ddull arall heb badell ddiogel yn y popty)

 • Pobwch am 15-18 munud nes bod cyw iâr wedi coginio drwyddo.

graddau

Amser pobi: bydd yr union amser coginio yn y popty yn dibynnu ar drwch y cluniau cyw iâr. Dylai’r tymheredd mewnol ddarllen 165 gradd F.
Dim padell ddiogel yn y popty?: Dim problem. Brownio’r cyw iâr a gwneud y saws mewn unrhyw badell, yna rhoi’r cyw iâr brown mewn dysgl bobi ac arllwys y saws o’r badell dros y cyw iâr cyn ei drosglwyddo i’r popty.
Amnewid bronnau cyw iâr: Gallwch chi gyfnewid bronnau cyw iâr yn hawdd am gluniau cyw iâr! Pwyswch y bronnau cyw iâr i drwch neis, gwastad cyn brownio yn y badell fel mae’r rysáit yn galw amdano. Yn dibynnu ar drwch y bronnau cyw iâr, efallai y bydd angen i chi bobi ychydig yn hirach cyn iddynt gael eu coginio drwyddynt. Dylent fod yn wyn yn rhan fwyaf trwchus y fron cyw iâr (nid pinc) a dylai’r tymheredd mewnol fod yn 165 gradd pan fyddant wedi’u coginio’n llawn.

Maeth

Calorïau: 454 kcal, carbohydradau: 4 gram, Protein: 35 gram, Braster: 33 gram, Braster dirlawn: un ar bymtheg gram, Braster aml-annirlawn: 3 gram, Braster mono-annirlawn: 12 gram, Braster traws: un gram, Colesterol: 243 miligramau, Sodiwm: 1063. llarieidd-dra eg miligramau, Potasiwm: 538 miligramau, Ffibr: un gram, Siwgr: un gram, Fitamin A: 939 UI, Fitamin C: 5 miligramau, calsiwm: 77 miligramau, Haearn: dwy miligramau

Leave a Comment

Your email address will not be published.