Cnoi hwn! Cwci anferth i’w rannu | Newyddion

Mae ryseitiau cyfryngau cymdeithasol wedi ennill momentwm yn ystod y pum mlynedd diwethaf, ac nid oes neb wedi manteisio ar y duedd hon yn debyg iawn i rai o sêr byd Rhwydwaith Bwyd. Un o’r bobl olaf y byddwn i wedi disgwyl agor cyfrif Instagram, mae Ina Garten, yr Iarlles Barefoot, yn postio ei ryseitiau bron yn ddyddiol. Mae Martha Stewart hefyd wedi manteisio ar y gwylltineb ryseitiau cyfryngau cymdeithasol, yn ogystal â Nigella Lawson, Valerie Bertinelli a Rachael Ray. Pan oeddwn i’n weithgar ar gyfryngau cymdeithasol, yn llawer mwy felly na nawr, byddwn hefyd yn neidio ar y bandwagon ac yn postio ryseitiau “cam wrth gam” a fyddai wedyn yn rhannu dolen i bobl ymweld â fy ngwefan. Yno, am tua 6 mis yn syth, roeddwn yn 2,500 o wylwyr newydd y dydd ar gyfartaledd. Symudais i ffwrdd yn fwriadol o wirio “golygfeydd tudalennau” ar fy ngwefan a newid i bostio a rhannu ryseitiau sy’n ffefrynnau i mi a’r rhai rydw i eisiau eu gweld yn cael eu cynnwys.

Ychydig flynyddoedd yn ôl, rhannodd Ree Drummond, The Pioneer Woman, rysáit ar gyfer rhywbeth o’r enw “Spread” ar ei hadran straeon Instagram. Roedd yn edrych yn syml ac yn flasus, felly roedd yn rhaid i mi roi cynnig arni. Rwyf mor falch fy mod wedi gwneud! Trodd allan yn anhygoel! Beth yn union yw “Llediad”? Yn y bôn, dim ond cwci ydyw sy’n cael ei “ledu” ar y daflen pobi a’i bobi, yna wedi’i orchuddio â siocled, sinamon a siwgr neu candy. Mae’r opsiynau ar gyfer hyn yn wirioneddol ddiddiwedd. Byddai hyn yn gwneud “cacen” pen-blwydd blasus i rywun nad yw’n mwynhau cacennau mewn gwirionedd, a fyddai’n berffaith ar gyfer cynulliadau neu lansiadau, ac mae’n gynghreiriad perffaith i unrhyw un sy’n edrych i wneud rhywbeth gweddol hawdd a all wasanaethu torf. Y tro cyntaf i mi wneud hyn, dilynais y cyfarwyddiadau a defnyddio sglodion siocled. Fodd bynnag, ar ôl y cais cyntaf hwnnw, fe wnes i ehangu a defnyddio siocled gwyn, darnau pretzel wedi’u torri, a candies siocled ar ei ben. Y trydydd tro i mi roi cynnig arno, fe wnes i ei wneud yn gwci Snickerdoodle anferth a thaenu’r cwci gorffenedig gyda thopin caramel a hufen iâ caramel. Yr awyr yw’r terfyn yma!

hufen cwci anferth

Gellir storio bwyd dros ben wedi’i orchuddio ar dymheredd ystafell am hyd at ddau ddiwrnod.

2 ffyn o fenyn heb halen, llyfn

1 cwpan llawn siwgr brown golau

2 lwy de o fanila pur

2 gwpan o flawd gwyn pob pwrpas

2 gwpan sglodion siocled lled-melys

Dechreuwch trwy gynhesu’ch popty i 350 gradd F.

Leiniwch daflen pobi 9 × 13 modfedd gyda phapur memrwn.

Mewn powlen fawr, cyfunwch y menyn meddal heb halen a siwgr brown golau.

Curwch gyda’i gilydd nes eu bod yn olau o ran lliw a blewog o ran gwead.

Chwisgwch mewn detholiad fanila pur a halen.

Ychwanegwch y blawd gwyn amlbwrpas.

Rhowch y toes yng nghanol y daflen pobi wedi’i leinio â memrwn.

Gan ddefnyddio cyllell, rholiwch y toes yn betryal mawr, tua 1/3 modfedd o drwch.

Pobwch, mewn popty wedi’i gynhesu ymlaen llaw, am 20 munud.

Tynnwch a thaenwch sglodion siocled.

Dychwelwch i’r popty am 4 munud.

Tynnwch a llyfnwch y sglodion siocled wedi’u gwresogi, gan greu gorchudd llyfn, gan ddefnyddio cyllell neu gefn llwy.

Gadewch i oeri i dymheredd ystafell.

Cwestiwn ac ateb: Rwyf wedi bod yn cael cwestiynau am sut i ddweud a yw menyn ffon wedi mynd yn ddrwg. Yn gyntaf oll, gwiriwch y lliw. Os yw lliw y tu allan yn dywyllach na’r tu mewn, mae wedi mynd yn ddrwg. Efallai y bydd arogl a blas ychydig yn sur hefyd. Rwyf bob amser yn dweud, pan fyddwch mewn amheuaeth, ei daflu allan. Mae’n well cadw menyn ffon, ar gyfer storio hirdymor, yn y rhewgell. Mae menyn heb halen yn rhewi’n well.

Mae Blaise Doubman, o Kennard, wedi graddio o Brifysgol Indiana. Mae’n gwahodd darllenwyr i ymweld â’i wefan yn: TRAIL BLAISE (http://trailblaise.com). Mae wrth ei fodd yn clywed gan ei ddarllenwyr a gellir cysylltu ag ef trwy’r dudalen gyswllt a geir yn uniongyrchol ar ei wefan.

Mae Blaise Doubman, o Kennard, wedi graddio o Brifysgol Indiana. Mae’n gwahodd darllenwyr i ymweld â’i wefan yn: TRAIL BLAISE (http://trailblaise.com). Mae wrth ei fodd yn clywed gan ei ddarllenwyr a gellir cysylltu ag ef trwy’r dudalen gyswllt a geir yn uniongyrchol ar ei wefan.

Leave a Comment

Your email address will not be published.