Cnoi hwn! Y Pwdin Haf Perffaith Hawdd | Newyddion

Rwyf bob amser yn chwilio am ryseitiau newydd a gwahanol. Rwyf hefyd bob amser yn ymchwilio ac yn chwilio am ryseitiau sy’n cymryd llwybr byr cyflym y gallaf ei rannu gyda rhai o’m darllenwyr mwy dibrofiad. Rwyf hefyd yn creu fy ryseitiau yn seiliedig nid yn unig ar flas neu gyflwyniad y pryd gorffenedig, ond hefyd ar flas. Mae gan y rysáit hwn yr holl ffactorau hynny. Mae’n gyflym ac yn hawdd i’w wneud, gyda’r gramen wedi’i wneud o diwb o does cwci siwgr wedi’i brynu mewn siop ac nid oes angen unrhyw gynhwysion nad oes gan eich pantri ar gyfer y llenwad. Mae’n ymddangos bod y rysáit hwn yn synnu pobl pan fyddant yn dysgu am y tro cyntaf bod y gramen yn cael ei wneud yn syml trwy ddefnyddio log toes cwci siwgr oergell a brynwyd yn y siop. Fyddai person byth yn gwybod!

Cefais y syniad am y toes hwn gyntaf pan roddodd ffrind i mi rysáit ar gyfer “toes pastai wedi’i wasgu” flynyddoedd lawer yn ôl i mi. Rwyf wedi siarad am hyn yma sawl gwaith ac mae’r rysáit ar gyfer y crwst pastai ar fy ngwefan ac yn fy nau lyfrau coginio. Roeddwn i’n meddwl, pe gallech chi gael gwasg mewn crwst pastai a gwneud pethau’n hawdd iawn heb symud y pin neu’r blawd o’r nenfwd i’r llawr, beth am gymryd yr un cysyniad a’i droi’n gramen neu waelod ar gyfer bariau pwdin? Rwyf mor falch fy mod wedi rhoi cynnig arno oherwydd mae’r sylfaen cwci siwgr hwn yn wych ac yn paru’n dda gyda’r llenwad bar lemwn. Bydd angen i chi eu paratoi o flaen amser a’u hoeri i gael y blas gorau posibl.

Bariau Lemwn Crust Cwci Siwgr1 rholyn toes cwci siwgr Pillsbury

1 1/2 siwgr gwyn gronynnog

2 lwy fwrdd o flawd gwyn pob pwrpas

2 lwy fwrdd o fenyn heb halen wedi’i doddi

2 lwy fwrdd croen lemon ffres

1/3 cwpan sudd lemwn ffres

Dechreuwch trwy gynhesu’ch popty i 350 gradd F. Leiniwch badell pobi 9×13 modfedd gyda ffoil alwminiwm a chwistrellwch gyda chwistrell coginio nonstick sy’n cynnwys blawd.

Torrwch y toes cwci siwgr allan gyda’r dwylo wedi’u blawdio a’u taenellu’n gyfartal i’r badell barod. Unwaith eto gyda’ch dwylo â blawd, gwasgwch i lawr a phatio’n gyfartal i greu crwst.

Pobwch mewn popty wedi’i gynhesu ymlaen llaw am 24 munud.

Tra bod y gramen yn pobi, cyfunwch yr wyau wedi’u curo, siwgr gronynnog gwyn, blawd gwyn i gyd-bwrpas, menyn heb halen wedi’i doddi, croen lemwn ffres, a sudd lemwn ffres. Chwisgwch nes ei fod wedi’i gyfuno ac yn ewynnog.

Arllwyswch dros y crwst poeth a’i ddychwelyd i’r popty am 30 munud.

Tynnwch o’r popty a gadewch iddo oeri i dymheredd yr ystafell. Lapiwch mewn ffoil neu lapio plastig a’i roi yn yr oergell dros nos.

Pan fyddwch yn barod i’w weini, tynnwch o’r oergell a chodwch y bariau allan o’r badell gan ddefnyddio’r dolenni hongian alwminiwm.

Ysgeintiwch siwgr powdr yn gyfartal.

Torri, gweini a storio yn yr oergell.

Cwestiwn ac ateb: Rwyf wedi cael cwpl o gwestiynau am sut i gael yr olwg “cracked” ar ben cwci sglodion siocled. Yr ateb, y rhan fwyaf o’r amser, yw bod gan y cwci fyrhau llysiau solet. Mae’r menyn wedi’i gymysgu â gwres y popty a’r stêm sy’n dod allan o’r cwci, yn rhoi ymddangosiad y craciau. Mae’r un peth yn wir am gwci sglodion siocled nid yn unig, ond hefyd cwci menyn cnau daear ac amrywiaeth eang o rai eraill.

Mae Blaise Doubman, o Kennard, wedi graddio o Brifysgol Indiana. Mae’n gwahodd darllenwyr i ymweld â’i wefan yn: TRAIL BLAISE (http://trailblaise.com). Mae wrth ei fodd yn clywed gan ei ddarllenwyr a gellir cysylltu ag ef trwy’r dudalen gyswllt a geir yn uniongyrchol ar ei wefan.

Mae Blaise Doubman, o Kennard, wedi graddio o Brifysgol Indiana. Mae’n gwahodd darllenwyr i ymweld â’i wefan yn: TRAIL BLAISE (http://trailblaise.com). Mae wrth ei fodd yn clywed gan ei ddarllenwyr a gellir cysylltu ag ef trwy’r dudalen gyswllt a geir yn uniongyrchol ar ei wefan.

Leave a Comment

Your email address will not be published.