Coginio Ffrengig gartref, nawr yn gyflym ac yn hawdd gyda My French Recipe

Isabel Mota, sylfaenydd My French Recipe, mam allan o Ffrainc yn yr Unol Daleithiau.

Mae My French Recipe, a sefydlwyd gan fam alltud o Ffrainc yn Dallas, yn creu cymysgeddau pobi i helpu pobl i baratoi ryseitiau Ffrengig gourmet gartref.

PLANO, TEXAS, UNITED STATES, Ebrill 29, 2022 /EINPresswire.com/ — Symudodd Isabel Mota, sylfaenydd My French Recipe, o Baris, Ffrainc, i’r Unol Daleithiau yn 2017. Ers hynny, mae hi wedi sylweddoli bod bwyd Ffrengig yn cael ei weld mor flasus ond hefyd yn gymhleth iawn yn yr Unol Daleithiau.

Fel un sy’n hoff o fwyd Ffrengig, ei chenhadaeth ers hynny yw dangos bod unrhyw un yn gallu paratoi bwyd Ffrengig, nid oes rhaid iddo fod yn gymhleth a gall y ryseitiau symlaf fod yn flasus iawn.

Dechreuodd ddysgu miloedd o bobl ers 2017, nes iddo orfod cau ei stiwdio goginio yn Texas oherwydd Covid.

Am y 2 flynedd ddiwethaf, mae eu ffocws wedi aros yr un fath: darparu profiadau coginio hawdd a blasus gartref gyda chynhyrchion newydd: 5 Cymysgedd Pobi y Gall Unrhyw Un eu Defnyddio i Wneud Pwdin Gourmet Cyflym, Hawdd i’w Ddefnyddio.
– Cymysgedd o grempogau
– Cymysgedd Cupcake
– Cymysgedd macaroni
– Cymysgedd cacen lafa
– Cymysgedd cacen

Am y cynhyrchion:
– Cynhwysion gourmet wedi’u dewis â llaw: blawd almon California, sglodion siocled premiwm o Wlad Belg, blawd gwenith heb ei gannu a heb ei drin.
– 0 cyflasynnau (artiffisial neu naturiol), lliwiau bwyd neu gadwolion o unrhyw fath yn ein cynnyrch.
– Daw fideo rysáit ar bob cynnyrch: rhowch y cod bar ar gefn y blwch a dilynwch y tiwtorial fideo.
– Mae’r pecyn wedi’i wneud o ffibr wedi’i ailgylchu 100% ac mae hefyd yn 100% ailgylchadwy. Rydyn ni’n defnyddio inciau llysiau a dim leinin plastig ar y bocs, felly maen nhw wir yn gallu cael eu hailgylchu. (Mae presenoldeb plastig yn y blychau yn un o’r prif resymau sy’n atal ailgylchu)

Mae My French Recipe Baking Mixes yn cael eu gwerthu yn Whole Foods DFW (14 siop) a dros 100 o siopau yn yr UD.

Am fy rysáit Ffrengig:
Fy Rysáit Ffrengig, y cymysgeddau pobi Ffrengig cyntaf, a wnaed yn Dallas, a grëwyd gan fam alltud o Ffrainc.
Dechreuodd y cyfan gyda dosbarthiadau coginio ac agorodd stiwdio goginio yn Plano ym mis Hydref 2019. (Rydych chi’n gwybod beth ddigwyddodd 5 mis yn ddiweddarach). Ers hynny, mae ffocws y cwmni wedi bod ar gynnig cynhyrchion manwerthu i helpu pobl i baratoi pwdinau gourmet blasus yng nghysur eu cartref.

Isabel Mota
fy rysáit Ffrengig
[email protected]
Ymwelwch â ni ar rwydweithiau cymdeithasol:
Facebook
Arall

Leave a Comment

Your email address will not be published.