Coginio gyda chwrw: 7 rysáit fegan ar gyfer prydau wedi’u trwytho â chwrw

Os ydych chi’n meddwl ein bod ni’n mynd i fachu diod heddiw ar gyfer dathliadau Diwrnod Cenedlaethol Cwrw yn ein iard gefn, byddech chi’n iawn. Ond yr hyn efallai nad ydych chi’n ei wybod yw ein bod ni’n cynyddu ein gêm baratoi trwy gyflwyno saith saig wedi’i seilio ar blanhigion sy’n cael eu gwneud gyda’r diod wedi’i rewi hwn. Mae cwrw wedi gwneud ei ffordd i’r olygfa ffasiynol o fwyd, sy’n golygu y gall pawb fwynhau libation oer iâ. O fyffins cryf a llaith a thofu tacos mewn cytew cwrw i frownis siocled a chwrw mac a chaws, rydym wedi llunio rhestr o’r seigiau fegan mwyaf blasus wedi’u trwytho â chwrw i godi’ch archwaeth. Felly, codwch eich gwydr, ond peidiwch â chymryd sipian. Yn lle hynny, mwynhewch gwrw wedi’i goginio gyda’ch pryd. Iechyd!


teim a chariad

1 Brats Cwrw Fegan

Gyda thymor pêl fas yn ei anterth, mae brats wedi’u trwytho â chwrw yn ychwanegiad perffaith i unrhyw ddathliad Diwrnod Cwrw. Gwnewch fel Thyme & Love a choginiwch eich hoff brats Beyond Meat mewn pant o’ch hoff ddiod haf i gael blas na fyddwch yn ei anghofio’n fuan. Wedi’i weini rhwng rholiau meddal pretzel a’i lwytho â’r holl osodiadau, gwisgwch y clasur hwn ag ochr o salad tatws (neu hyd yn oed ffa pob!) ar gyfer y pryd bwyd gorau.
cael y rysáit

VegNews.JackieSobonThaiBBQSliders
Ymosodiad Iacod Fegan

dwy Cwrw Barbeciw Thai gyda Bresych a Daikon Slaw

Os mai chi yw’r math o berson sy’n hoffi arbrofi gyda’ch bwyd, rhowch gynnig ar y llithryddion gwych hyn gan awdur y llyfr coginio (a chyfrannwr VegNews) Jackie Sobon. Yn llawn bresych wedi’i rostio â chwrw (sy’n golygu diberfeddu bresych, ychwanegu cwrw ato, a grilio’r bresych wedi’i stwffio â chwrw yn araf nes ei fod yn dendr ac wedi’i drwytho â daioni hopys), saws barbeciw y frechdan wedi’i ysbrydoli gan Asiaidd, a’r daikon gwych lladd maen nhw’n gwneud Mano anhygoel.
cael y rysáit

VegNews.JackieSobonThaiBBQ
Ymosodiad Iacod Fegan

3 Macaroni a chaws a chwrw

Dyfais coginio blasus arall o gegin Jackie Sobon, mae’r mac a’r caws Oktoberfest-deilwng hyn yn fwyd cysur ar ei orau. Mae’r saws â sail cashew yn hollol syfrdanol diolch i’w wead hufennog moethus ac oomph ychwanegol y Cwrw Aur. Byddem yn mygu bron unrhyw beth ag ef, ond mae Sobon yn ei baru â phasta wedi’i goginio’n berffaith a digon o ddarnau o selsig seitan fegan.
cael y rysáit

VegNews.MinimalistBakerChili
pobydd minimalaidd

4 Cwrw Fegan Chili

A yw’n iawn yfed dim ond os ydych chi’n arllwys y cwrw i mewn i bot o chili? Rydyn ni’n dweud ie, a dyna pam mai rhyfeddod un bowlen Minimalist Baker yw ein stwffwl ar gyfer nosweithiau a dreulir yn cyrlio i fyny ar y soffa. Er bod y rysáit yn gwasanaethu wyth o bobl, credwn ei fod yn fwyaf addas ar gyfer ffordd o fyw’r sengl. Cynhwysion syml? Gwirio. Paratoi hawdd? Oes (llai nag awr). Rhewgell yn ddiogel? Bet! Hefyd, mae’r cwrw yn rhoi blas cryf iddo ac mae’r ffa yn rhoi’r sylwedd cawl hwn. Gweinwch ef mewn gwydr peint am gyffyrddiad Nadoligaidd a mwynhewch eich parti o un.
cael y rysáit

VegNews.HotforFoodBowlDip
poeth am fwyd

5 Dip Cwrw a Cheddar Fegan

Mae cwrw a chaws yn cyfateb i fenyn cnau daear a jeli mewn oedolion cytûn, a allai esbonio pam y creodd Hot for Food y saws gooey, cawslyd, seiliedig ar blanhigion perffaith ar gyfer noson ffilm yn (Morwriaeth, unrhyw?). Mae’r saws yn seiliedig ar datws a cashiw am ei gysondeb trwchus clasurol, tra bod cwrw, sbeisys a jalapeños piclo yn gwella ei flas beiddgar a chymhleth. Mae’r saws yn cael ei dywallt i bowlen fara a’i orchuddio â chaws cheddar fegan, winwns werdd, a chig moch cnau coco, felly anghofiwch yr ategolion a dechreuwch rwygo’r bowlen hon yn ddarnau.
cael y rysáit

VegNews.KathyPatalskyCwrw CytewTofuTacos
bywyd iach a hapus

6 Tofu Tacos Cwrw Creisionllyd

Mae’n amlwg nad yw’r rhai sy’n dweud nad ydyn nhw’n hoffi tofu erioed wedi rhoi cynnig ar greadigaeth cwrw Kathy Patalsky. Mae’r blogiwr yn trawsnewid y blociau soi di-flewyn-ar-dafod hyn yn frathiadau blasus wedi’u socian â chwrw sy’n syml ond yn foddhaol o’u paru â winwns wedi’u piclo, bresych, afocado, mayonnaise chipotle fegan, a saws poeth. Mae Tofu yn grensiog ar y tu allan, yn dyner ar y tu mewn, ac yn blasu’n wych mewn tortilla cynnes. Rydyn ni’n gwneud mwy i’w ychwanegu at ein saladau, brechdanau a phowlenni Bwdha.
cael y rysáit

VegNews.ChocolateCoveredKatieFudgeBrownies
Katie wedi’i gorchuddio â siocled

7Brownis Siocled Cwrw Tywyll

Mae Stout yn flas caffaeledig, ond gall pawb ddysgu caru ei acenion siocled, diolch i’r brownis fegan blasus hyn. Wedi’u dyfeisio gan y blog pwdin fegan iach Katie Covered Chocolate, mae’r brownis diniwed hyn yn felys, yn llawn sglodion siocled ac yn sicr o fod yn wledd. Nodyn: Mae Katie yn argymell yn gryf gadael iddynt eistedd dros nos yn yr oergell cyn eu gweini, felly cynlluniwch ymlaen llaw a gwnewch nhw y noson gynt. Ni fyddwn yn barnu a ydych chi’n dathlu diwrnod ynghynt trwy fwyta’r toes.
cael y rysáit

I gael rhagor o wybodaeth am gwrw, darllenwch:
The Vegan Beer Guide
Gallai technoleg egluro ffwng fegan newydd dynnu cynhyrchion anifeiliaid o gwrw
Ffiledi pysgod fegan wedi’u curo â chwrw a blodyn banana

Credyd Llun: Kathy Patalsky

DIM OND LANSIO!
Pleidleisiwch yng Ngwobrau Hufen Iâ Fegan Gorau yn America 2022.

PLEIDLEISIWCH YMA

Leave a Comment

Your email address will not be published.