Coginio yn y Cove: eich cadw’n oer ar y dyddiau poeth hyn o haf

Ni fydd Salad Nwdls Pysgnau Ciwcymbr, ynghyd â Chwpanau Lemon wedi’u Rhewi, yn cynhesu’ch cegin. Karen Schneider / I’r Tipster

Cyfaddefaf mai dyma’r adeg o’r flwyddyn pan fyddaf am dreulio cyn lleied o amser â phosibl yn y gegin. Mae ryseitiau’r wythnos hon yn adlewyrchu hynny, ac maent i gyd yn cynnwys ffyrdd o ymgorffori lemonau a leimiau tarten mewn pryd hawdd ac adfywiol. Mae hyn yn cynnwys diod oedolyn wedi’i rewi, salad nwdls Asiaidd, a phwdin ffres a hufennog.

Mae Karen Schneider yn coginio ac yn ysgrifennu yn nhref Cundy’s Harbour. Gallwch ddod o hyd iddo yn [email protected]

Rhoddais gynnig ar y slushies hyn yn nhŷ ffrind yn ddiweddar a chafodd ei werthu ar y sipian gyntaf, yn enwedig pan welais pa mor hawdd oedd y diodydd i’w gwneud. Nid yw’n ymwneud â suddio neu orchuddio ymylon y gwydr yn ofalus â halen. Mae’r holl gynhwysion yn cael eu cymysgu mewn cymysgydd a gellir hyd yn oed plicio’r calch o flaen amser a’i storio yn y rhewgell.

Ar gyfer ein prif gwrs, mae cnau daear creisionllyd a throellau ciwcymbr cyrliog yn cael eu paru â nwdls Udon blasus wedi’u mygu mewn saws sidanaidd. Chwarae gyda’r lefel o sbeislyd a hallt i’w wneud at eich dant. Os nad oes gennych sbiralizer, sleisiwch y ciwcymbr yn dafelli tenau. Mae’r pryd hwn yn wych ar ei ben ei hun ac mae hefyd yn mynd yn wych gydag eog neu gyw iâr wedi’i grilio gyda dim ond digon o ddresin sinsir pysgnau ar gyfer dipio.

Efallai y byddwch chi eisiau chwipio criw o’r pwdinau iogwrt wedi’u rhewi hyn ar gyfer argyfyngau. Mae llwy grawnffrwyth gydag ymyl danheddog yn gweithio’n dda ar gyfer tynnu’r lemwn allan, y gallwch chi ei rewi ar gyfer ryseitiau eraill.

Arbrofwch gyda gwahanol flasau iogwrt ac ychwanegu aeron at y llenwad neu eu defnyddio fel garnais. Opsiynau eraill ar gyfer topin yw dail mintys, chwistrellau enfys, cnau coco wedi’u rhwygo, neu chwistrelliad o surop ffrwythau.

Rwy’n gobeithio y bydd y syniadau hyn yn gweithio’n dda i’ch cadw’n cŵl!

Granitas Calch Mefus

4 leim, 3 wedi’u plicio ac 1 wedi’i sleisio’n denau

1/4 cwpan mêl neu surop agave

3-4 cwpan o fefus neu fafon

1 cwpan tequila

1/2 llwy de o halen kosher

4 cwpan o giwbiau iâ

Piliwch dri o’r calch, gan dorri’r top a’r gwaelod yn ddigon dwfn i ddatguddio’r ffrwythau o dan y pwll. Torrwch weddill y croen i ffwrdd a thynnu’r pwll o’r calch mewn stribedi llydan. Torrwch y calch olaf yn dafelli tenau i’w addurno.

Rhowch leim wedi’u plicio yn y cymysgydd; ychwanegu’r holl gynhwysion eraill ac eithrio rhew a’u cymysgu nes eu bod wedi’u cyfuno. Ychwanegwch yr iâ mewn sypiau a pharhau i gymysgu nes bod y cymysgedd yn llyfn. Arllwyswch i mewn i sbectol a’i addurno â lletemau calch. Cynnyrch: 4 dogn

Salad Nwdls Pysgnau gyda Chiwcymbrau

1 pwys o nwdls Udon wedi’u rhewi neu 8 owns wedi’u sychu

1-2 ciwcymbr mawr (14 owns)

2-4 (1 cwpan) shibwns, wedi’u sleisio’n denau

1/2 cwpan dail coriander, wedi’i dorri

1/2 cwpan cnau daear wedi’u rhostio, wedi’u torri

1/3 cwpan dresin sinsir cnau daear (gweler isod), a mwy i flasu

Dewch â phot mawr o ddŵr i ferwi. Coginiwch y nwdls yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn, yna draeniwch, rinsiwch o dan ddŵr oer, a gadewch iddo sychu. Troellwch neu sleisiwch giwcymbrau yn denau a chael gwared ar leithder gormodol gyda thywelion papur.

Taflwch nwdls yn ysgafn gyda 1/3 cwpan o’r dresin i’w gorchuddio’n llwyr. Ychwanegu ciwcymbrau, shibwns, cilantro, a chnau daear. Cymysgwch eto. Blaswch ac ychwanegu mwy o ddresin os oes angen. Oerwch nes bod y blasau’n cyfuno. Gweinwch gyda dresin ychwanegol, cilantro, a chnau daear wedi’u pentyrru ar ei ben. Cynnyrch: 4 dogn

Dresin sinsir cnau daear

1/2 cwpan menyn cnau daear

1/3 cwpan sudd lemwn ffres

1/4 cwpan saws soi neu tamari

2 lwy fwrdd o olew sesame

2 lwy fwrdd o surop masarn

2 ewin garlleg, wedi’u torri’n fân

2 lwy de sinsir ffres, wedi’i dorri’n fân

1 llwy fwrdd o saws garlleg chili, fel Sambal Oelek, dewisol

Dwfr

halen môr fflawio

Mewn powlen ganolig, chwisgwch yr holl gynhwysion ynghyd, gan ychwanegu llwy fwrdd o ddŵr os oes angen. Blaswch ac addaswch gyda mwy o sudd lemwn a halen os dymunir. Wrth i’r dresin eistedd, gall dewychu, felly gwanwch ef â llwy fwrdd neu ddwy o ddŵr nes iddo gyrraedd y cysondeb dymunol. Bydd hyn yn cael ei gadw yn yr oergell am hyd at 2 wythnos.

cwpanau lemwn wedi’u rhewi

5 lemon mawr

3 cwpan iogwrt lemwn Groeg

1/3 cwpan mêl

2 lwy fwrdd o sudd lemwn ffres

2 llwy de o groen lemwn

Aeron tymhorol (dewisol)

Addurno fel dail mintys a chwistrellau

Rhwbiwch lemonau a sudd a gratiwch un ohonyn nhw. Torrwch flaenau gwaelod y pedwar sy’n weddill fel y byddant yn eistedd yn unionsyth ar blatiau gweini. Torrwch y top i ffwrdd ac yna torrwch o amgylch y tu mewn i’r croen lemwn gyda chyllell danheddog a thynnwch y mwydion lemwn allan.

Curwch iogwrt gyda mêl, sudd lemwn a chroen. Ychwanegwch aeron yn ysgafn os ydych chi’n ei ddefnyddio. Llenwch y croen lemwn gyda’r cymysgedd ac yna rhewi o leiaf 6 awr. Addurnwch a gweinwch. Cynnyrch: 4 dogn

Leave a Comment

Your email address will not be published.