Coginio Ynys: Cinio Japaneaidd

Llun gan Lynne Foster

Mae’n llawer rhy hawdd i mi, pan fyddaf yn coginio’n rheolaidd, i ddisgyn yn ôl ar ddewisiadau bwyd cyfarwydd. Yr wythnos hon penderfynais newid i Japaneg, bwyd nad wyf yn ei baratoi fel arfer. Des i o hyd i flog hyfryd gan Namiko Chen, awdur llyfr coginio ifanc o Japan a churadur ryseitiau a’i genhadaeth oedd cadw’r ryseitiau a ddysgodd ei mam iddi pan oedd yn blentyn yn Japan.

Gadawodd Japan yn 20 oed i fynychu prifysgol yn yr Unol Daleithiau ac arhosodd. Mae hi bellach yn byw yn San Francisco ac mae ganddi ei theulu ei hun, felly bydd ei llyfrau coginio hefyd yn fodd i drosglwyddo dulliau a ryseitiau traddodiadol i’w phlant.

Teitl ei lyfrau a’i flog Dim ond llyfr coginio (Cyf. 1 a 2). Maen nhw’n llawn ryseitiau ar gyfer y rhai sy’n newydd i goginio cartref Japaneaidd, gyda lluniau gwych a llawer o awgrymiadau, gan gynnwys canllaw i gynhwysion Japaneaidd hanfodol a thechnegau cam wrth gam. Nid oes angen llawer o amser ar y rhan fwyaf o’u ryseitiau chwaith.

Fe welwch lawer o’r eitemau pantri yn Archfarchnad Connor’s yn Buxton a gellir archebu’r gweddill ar-lein a’u danfon i’ch drws o fewn ychydig ddyddiau. Mae rhai y mae’n debyg bod gennych chi eisoes wrth law.

Gobeithio y byddwch chi’n archwilio’r traddodiad coginio hwn, ond byddwch chi’n cael eich rhybuddio: ni fyddwch chi’n dysgu’r holl driciau cyllell sy’n cael eu harddangos mewn bwytai poblogaidd Japaneaidd-Americanaidd!

Gadewch i ni ddechrau gyda Kombu Dashi (Vegan Dashi) yn stoc cawl blas umami sylfaenol. Mae mor hawdd a dim ond dau gynhwysyn sydd eu hangen arnoch chi a rhywfaint o amser i socian.

Llun gan Lynne Foster

KOMBU DASHI

 • 1 darn o kombu (kelp sych) (neu fadarch shiitake sych)
 • 4 cwpan o ddŵr
 1. Mae Kombu yn barod i’w ddefnyddio felly nid oes angen rinsio. Bydd hynny, mewn gwirionedd, yn cael gwared ar lawer o’r blas umami. Gwnewch sawl toriad i ryddhau mwy o flas.
 2. Rhowch mewn potel wydr fawr ac ychwanegwch y dŵr. Gorchudd.
 3. Gadewch i sefyll yn yr oergell dros nos.
 4. Tynnwch y kombu a’i gadw. Mae Dashi yn barod i’w ddefnyddio a gellir ei gadw hefyd yn yr oergell am 4-5 diwrnod neu yn y rhewgell am 2 wythnos.

Gellir defnyddio kombu neilltuedig i wneud dysgl ochr melys a sawrus, tsukudani.

KOMBU TSUKUDANI

 • 2 owns wedi’u defnyddio kombu (o wneud dashi)
 • 1/2 llwy de o hadau sesame

I TYMOR

 • 1 cwpan o ddŵr
 • 1 llwy fwrdd mwyn neu fwyn coginio
 • 1 llwy fwrdd mirin
 • 1 llwy fwrdd finegr reis unseasoned
 • 2 lwy fwrdd o saws soi
 • 1 llwy de o siwgr
 • 1/2 llwy de o katsuobushi (naddion bonito sych) Hepgorer os ydych am ei wneud yn fegan.
 • 1 chili coch sych
 1. Tynnwch yr hadau o’r chili a’i dorri’n dafelli tenau.
 2. Trosglwyddwch y kombu i sosban ganolig. Ychwanegwch ddŵr, mirin a sake.
 3. Ychwanegwch finegr reis, saws soi, siwgr, a naddion bonito sych, os ydych chi’n defnyddio.
 4. Ychwanegwch y cylchoedd chili a dewch â’r cymysgedd i ferwi dros wres canolig.
 5. Ar ôl berwi, gostyngwch y gwres i isel a mudferwch nes bod hylif bron wedi anweddu, tua 20-25 munud. Os nad yw’r kombu yn dendr o hyd, ychwanegwch ddŵr a pharhau i goginio.
 6. Ysgeintiwch hadau sesame a’u gweini.
 7. Gellir ei storio yn yr oergell am hyd at 2 wythnos.

Beth am ddefnydd anarferol ar gyfer cregyn bylchog? Mae Japanese Clam Miso Chowder yn fersiwn ysgafn o clam chowder arddull Hatteras heb y topins! Dim ond cregyn bylchog a broth.

Llun gan Lynne Foster

CAW MISO CLAM SIAPANIAID

 • 1/2 pwys o gregyn bylchog Manila
 • 2 cwpan o ddŵr
 • 1 darn o kombu (heb ei ddefnyddio i wneud dashi)
 • 2 lwy fwrdd o miso
 • 1 llwy fwrdd o fwyn
 1. Tynnwch dywod o gregyn bylchog trwy eu boddi mewn dŵr hallt iawn.
 2. Rhowch ddŵr a kombu mewn sosban a choginiwch dros wres canolig am ychydig funudau, yna ychwanegwch y cregyn bylchog a miso.
 3. Pan fydd swigod bach yn ffurfio ar hyd yr ymylon, tynnwch y kombu. Pan fydd yn berwi, gostyngwch y gwres.
 4. Pan fydd yr holl gregyn bylchog yn agor, ychwanegwch y mwyn. Blaswch ac ychwanegu pinsied o halen os oes angen.
 5. Diffoddwch y gwres a gweinwch tra bod cregyn bylchog yn dal yn dyner.

Os gallwch chi ddod o hyd i Shiso (Perilla), perlysieuyn Japaneaidd, torrwch ef yn chiffonêd mân i addurno’r cawl. Gallwch amnewid basil Thai.

Beth yw bwyd Japaneaidd heb nwdls? Mae yna amrywiaeth ohonynt ar gyfer prydau penodol, ond gellir defnyddio’r mwyafrif yn gyfnewidiol. Rwy’n hoff iawn o flas cynnes, cnau y soba gwenith yr hydd. Mae’n salad blasus a boddhaol y gellir ei weini’n oer neu ar dymheredd ystafell, sy’n ddelfrydol ar gyfer ciniawau haf ysgafn ar y teras.

SALAD Nwdls SOBA

 • 7 owns o nwdls soba sych (2-3 pecyn ar gyfer 4 dogn)
 • 1 llwy fwrdd o hadau sesame gwyn wedi’u tostio
 • Kombu wedi’i sleisio’n denau, cennin syfi, madarch, radish (Daikon os gallwch chi ei gael), ciwcymbr, moron, pupur cloch, basil, neu beth bynnag sydd gennych wrth law.
Llun gan Lynne Foster

AM Y GROES

 • 1 llwy fwrdd o olew â blas niwtral (bran reis, canola, had grawnwin)
 • 3 llwy fwrdd o olew sesame wedi’i dostio
 • 1/2 llwy de o bupur cloch coch wedi’i falu (naddion pupur coch)
 • 3 llwy fwrdd o fêl neu, ar gyfer feganiaid, surop masarn
 • 3 llwy fwrdd o saws soi
 1. Cyfunwch olew llysiau, olew sesame, a phupurau cloch coch wedi’u malu mewn sosban fach.
 2. Chwisgwch bopeth gyda’i gilydd a thrwythwch yr olew dros wres canolig am 3 munud.
 3. Ychwanegu mêl a saws soi i’r cymysgedd olew a chwisgwch nes bod y mêl yn hydoddi’n llwyr.
 4. Dewch â dŵr i ferwi mewn sosban fawr. PEIDIWCH ag ychwanegu halen i’r dŵr. Coginiwch nwdls soba yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn. Rydych chi eisiau iddyn nhw fod yn al dente.
 5. Draeniwch mewn colander a rinsiwch o dan ddŵr rhedegog oer i gael gwared ar startsh gormodol a rhoi’r gorau i goginio.
 6. Rhowch mewn powlen salad ac ychwanegwch y llysiau. Cymysgwch a gweinwch.

Pryd ysgafn ac adfywiol yw Salad Ciwcymbr Japaneaidd gyda Sesame Soy Vinaigrette. Dw i’n hoffi sbiralize y cuke, ond defnyddiais un oedd mor fach roedd yn rhaid i ni slurp up y salad gan na fyddai mam yn gadael i chi wneud sbageti! Rwy’n awgrymu ciwcymbr Americanaidd mawr. Gan ddefnyddio pliciwr llysiau, sleisiwch bob yn ail i lawr yr ochr hir.

Llun gan Lynne Foster

SALAD ciwcymbr SIAPANIAID

 • 1 llwy fwrdd o wymon wakame sych
 • 1 ciwcymbr Americanaidd
 • 1/4 llwy de o halen kosher ar gyfer taenellu ciwcymbr

AM Y VINAIGRETTE

 • 3 llwy fwrdd o hadau sesame gwyn wedi’u tostio
 • 1 llwy fwrdd o saws soi
 • 3 llwy fwrdd finegr reis unseasoned
 • 2 lwy fwrdd dashi
 • 1/2 llwy fwrdd o olew sesame
 • 1 llwyaid o siwgr
 1. Gorchuddiwch a socian 1 llwy fwrdd wakame sych mewn dŵr nes ei fod wedi meddalu a hydradu, tua 5 munud.
 2. Spiralize ciwcymbr. Os nad oes gennych sbiralizer, defnyddiwch dafelli tenau iawn. Ysgeintiwch halen kosher a thylino’n ysgafn.
 3. Gadewch i eistedd am ychydig funudau ac yna gwasgu allan gormod o ddŵr.
 4. Trosglwyddwch i bowlen ac ychwanegu wakame.
 5. Cyfunwch gynhwysion y dresin mewn sosban fach a’u coginio dros wres uchel nes bod siwgr yn hydoddi’n llwyr. Rhowch o’r neilltu i oeri.
 6. Arllwyswch y dresin dros y ciwcymbr a wakame a chymysgu.

Dysgl Japaneaidd adnabyddus yw Cyw Iâr Yakitori. Fy nghynllun gwreiddiol oedd sgiwer y cyw iâr a’i grilio ar fy gril siarcol bach Corea gyda siarcol Thai Thaan, ond aeth “stwff” yn y ffordd!

Mae’r Japaneaid weithiau’n defnyddio padell ffrio beth bynnag, felly datrys y broblem!

Fel arfer mae’n well gen i fronnau cyw iâr, ond mae cluniau’n cael eu hargymell gan nad ydyn nhw’n sychu mor gyflym.

Llun gan Lynne Foster

CYWIR YAKITORI

 • 1 bunt o gluniau cyw iâr heb asgwrn, heb groen ar dymheredd ystafell., tocio o fraster dros ben
 • olew blas niwtral

AT Y SAWS YAKITORI

 • 1/2 cwpan saws soi
 • 1/2 cwpan mirin
 • 1/4 cwpan mwyn neu fwyn coginio
 • 1/4 cwpan dŵr 2 lwy fwrdd o siwgr brown, wedi’i bacio a’i lefelu
 1. Arllwyswch ychydig bach o olew i mewn i sosban/padell ffrio.
 2. Cynheswch yr olew dros wres uchel ac ychwanegwch y cluniau cyw iâr.
 3. Pan fyddant yn dechrau brownio, trowch nhw drosodd a choginiwch yn dda.
 4. Ar ôl ei goginio, ychwanegwch y saws coginio, gan wneud yn siŵr ei fod yn gorchuddio’r cyw iâr.
 5. Tyllwch y darn mwyaf gyda sgiwer. Os bydd y sudd clir yn dod i ben, caiff ei wneud.
 6. Tynnwch oddi ar y gwres, addurnwch â sleisys sinsir coch Japan wedi’u piclo, a’u gweini.

Arbrofwch ychydig a chael hwyl!

Leave a Comment

Your email address will not be published.