Cogydd Cartref Mohena ar ei chariad at bobi

1. Pryd ddechreuoch chi goginio a phwy ddysgodd chi?

A dweud y gwir, dechreuais i goginio pan oeddwn yn gwneud fy ngradd Meistr yn Awstralia. Dyna pryd wnes i goginio fy mhryd cyntaf mewn gwirionedd. Roeddwn i eisiau cael pryd o fwyd cartref a ffoniais fy nain i rannu ei rysáit rajma chawal.

2. Beth mae coginio yn ei olygu i chi?

Mae coginio i mi yn hapusrwydd. Dim ond y cysur dwi’n ei gael a’r wên ar wynebau pobl ar ôl pryd o fwyd da.

3. Beth wyt ti’n meddwl wyt ti’n ei goginio’n well?

Mae Fy Nghacen Mwd Siocled Tywyll yn rysáit mynd-i-fynd ac rwy’n ei weini’n gynnes gyda hufen iâ.

4. Beth yw eich bwyd cysur?

Rwy’n hoff iawn o reis. Felly mae reis melyn lemwn gyda cheuled yn rhywbeth y gallaf ei fwyta drwy’r dydd.

5. Oes gennych chi gof da yn gysylltiedig â bwyd neu goginio yr hoffech ei rannu?

Yr atgof gorau yw cegin fy mam. Bob dydd ar ôl ysgol roedd bob amser yn gwybod yn union beth roedd fy mrawd a minnau eisiau ei fwyta. Ni allem aros i gyrraedd adref a chael ein byrbryd gyda’r nos.

6. Pwy yw eich model rôl yn y gegin?

Mae’n rhaid mai fy mam ydyw.

7. Beth ydych chi’n ei hoffi am gymuned Slurrp?

Dewch â phobl sy’n rhannu’r un cariad at ei gilydd, hynny yw, bwyd. Rydyn ni hefyd yn cael dysgu llawer am seigiau newydd a chwrdd â thalent anhygoel.

8. Dywedwch wrthym am eich diwrnod, sut ydych chi’n penderfynu beth rydych chi am ei goginio? Sut ydych chi’n recordio ac yn bwriadu rhyddhau eich fideos/lluniau?

Felly, mae gen i restr o’r hyn rydw i’n mynd i’w saethu trwy’r wythnos ddydd Llun. Yna dwi’n ymchwilio i’r ryseitiau ac yn rhestru’r cynhwysion. Ar ôl hynny, rwy’n casglu’r cynhwysion ac yn mynd i’r astudiaeth.

Unwaith yno, dwi’n dechrau paratoi’r rysáit ar ôl i mi fesur y cynhwysion. Os oes gennyf archebion rheolaidd, rwy’n eu gorffen yn gyntaf ac yna’n mynd draw i saethu’r rîl. Unwaith dwi nôl adref, dwi’n golygu’r fideo. Mae pob fideo rwy’n ei saethu a’i olygu yn fy nysgu pa mor wahanol y gallaf fod yn y fideo nesaf.

9. Beth wnaeth eich ysbrydoli i fynd â’ch cegin i rwydweithiau cymdeithasol?

Roedd gen i gyfrif Instagram ond roeddwn i’n arfer postio delweddau o gacennau yn unig. Ond dim ond yn ystod Covid pan na allem hyd yn oed gymryd archebion i ddechrau, roeddwn i’n meddwl y byddwn i’n rhannu ryseitiau. Gweld yr atebion. Roeddwn i’n meddwl y byddwn i’n treulio mwy o amser arno. Nawr, mae’n rhywbeth rydw i wrth fy modd yn ei wneud.

10. Pe bai gennym ni ddim ond 10 munud a chynhwysion sylfaenol, pa rysáit fyddech chi’n ei argymell?

Byddwn yn gwneud rysáit cacen brownis syml. Cyflym, hawdd a blasus.

11. Y tric neu gyngor cegin mwyaf defnyddiol yr hoffech ei roi i ddechreuwyr

Mesurwch gynhwysion bob amser mewn gramau ac nid cwpanau. Dilynwch y rysáit bob amser.

Leave a Comment

Your email address will not be published.