Cogydd Di-Grys: Tua Mor Hawdd â Bocs o Gemegau

Mae Jason Murphy, sy’n frwd dros ffitrwydd, yn trawsnewid hoff fwydydd ei ieuenctid yn seigiau iach. Gweler rhestr lawn o’ch presgripsiynau yn www.mysaline.com/shirtless.


Bron mor hawdd â blwch o gemegau

Y rhan anodd iawn o beidio â dibynnu ar becynnau cinio “blwch cemegol dirgel” wedi’u rhagbecynnu yw’r amser y mae’n ei gymryd i baratoi’r pryd o’r dechrau. Rwy’n meddwl mae’n debyg mai dyna’r ffactor mwyaf sy’n atal pobl rhag bwyta’n lân ac yn ôl i freichiau corfforaethau mawr yn hapus i isbrydlesu eu hamser a’u hiechyd er hwylustod.

Rydw i fy hun weithiau’n cwestiynu faint o amser rydw i’n ei dreulio yn y gegin ar ddiwrnodau paratoi prydau bwyd. Gall deimlo fel ymarfer ychwanegol wrth i mi hedfan o amgylch y gegin yn gweithio’n galed ac yn gyflym, gyda llysiau wedi’u torri’n hedfan trwy’r awyr yn arddull cogydd Sweden.

Fe wnes i’r rysáit hwn gan geisio dod o hyd i’r cydbwysedd gorau posibl rhwng amser a rhwyddineb pryd mewn bocsys, ond gyda’r holl fanteision iach o’i wneud heb elfennau wedi’u cadw neu eu prosesu’n fawr. Gellir gwneud nifer o’r eitemau hyn, fel peli cig cyw iâr a bara garlleg blodfresych, ddiwrnod neu ddau o flaen llaw, felly gallwch chi wasgaru’r llwyth gwaith allan.

Mae cyfuno hynny â saws parod heb gemegau a nwdls carb-isel yn rhoi cychwyniad difrifol i’ch diwrnod coginio, a bydd yn gwneud ichi deimlo bron fel eich bod newydd agor blwch o bowdr a chyflasynnau amheus.

Roedd bara garlleg yn cael sylw mewn erthygl flaenorol, ac yn bendant nid yw’n broses gyflym, ond mae mor dda ei bod yn werth yr ymdrech i’w gwneud ddiwrnod o flaen llaw i fynd gyda’r pasta. Byddaf yn cynnwys y ddolen i’r erthygl honno isod os hoffech chi.

Mae’n well gen i heart of palm noodles ar gyfer prydau pasta stovetop. Fel arfer dwi’n trio ffeindio nwdls ar gyfer yr un yma, ond os mai’r cyfan sydd ganddyn nhw yn y mega mart ydi steil lasagna, paid a thrafferthu, jest rhwygo nhw efo cyllell cogydd fel wnes i ar gyfer y pryd yma.

Fel arfer dwi’n gwneud fy saws fy hun ond des i o hyd i’r Saws Alfredo yma o Primal Kitchen ac mae’r cynhwysion yn lân. Mae hefyd yn rhad ac am ddim o gynnyrch llaeth i’r rhai ohonoch sy’n cael perfedd swigod o sudd moo. Mae’r saws hwn wedi’i wneud o hadau pwmpen o bob peth. Stwff eithaf cŵl.

Gwnewch y peli cig a’r bara garlleg ddiwrnod neu ddau o flaen amser, ac yna taflu’r “nwdls” a’r saws mewn popty araf i’w gwresogi, a bydd hyn yn lleihau’r amser coginio heb gyfaddawdu ar flas nac iechyd. Bocsys Cyw Iâr Helper? Nid oes angen blychau Cynorthwyydd Cyw Iâr drewllyd arnom.

Bara Garllod blodfresych:

Pasta pelen cig cyw iâr:

2 pwys o gyw iâr wedi’i falu

2 becyn calon nwdls palmwydd, wedi’u draenio a’u rinsio

1 can saws Alfredo Kitchen Primal

1 winwnsyn melyn, wedi’i dorri

1 pecyn madarch bella babi

1/2 llwy de o halen, pupur, winwnsyn a phowdr garlleg

1/4 llwy de o naddion pupur coch sych

Cyfarwyddiadau:

Cymysgwch gyw iâr wedi’i falu â sbeisys a’i rolio’n beli cig. Fel arfer byddaf yn taflu tua 0.75 owns i bob pelen gig. Rhowch ar daflen pobi wedi’i chwistrellu nad yw’n glynu a’i bobi ar 400 gradd am 17 munud. Tynnwch y sosban allan a throwch y peli cig drosodd a’u coginio am 10 i 12 munud arall.

Draeniwch a rinsiwch galon nwdls palmwydd yn dda, a’u rhoi mewn popty araf neu bot pasta ar y stôf dros wres isel. Ychwanegwch y jar o saws alfredo a’r peli cig i’w gwresogi, a’u cadw ar wres isel. Cynhesu padell gydag ychydig o fenyn a choginio’r winwns a’r madarch nes yn feddal gyda phinsiad o halen a phupur. Draeniwch y lleithder gormodol a’i ychwanegu at y pot pasta:

Gweinwch gyda Brocoli wedi’i Rostio a Bara Garlleg Cogydd Di-Grys:


Gweler y rhestr o holl ryseitiau Chef Shirtless yn www.mysaline.com/shirtless.

MYSALINEEBRILL2022

Leave a Comment

Your email address will not be published.