Colofn Syndicet: Atgofion Llaeth Anifeiliaid Anwes | Barn

Roedd Pet Milk yn stwffwl cegin yn y rhan fwyaf o gartrefi Deheuol America ganol yr 20fed ganrif. Roedd ganddo gymaint o ddefnyddiau â chan coffi yn llawn cig moch.

Yn ffodus, ni ddefnyddiwyd y ddau yn gyfnewidiol.

Wrth agor ein Frigidaire, byddech yn gweld bod silff uchaf ein oergell bob amser yn cynnwys galwyn o Borden’s Milk, bar o Parkay o dan ddysgl menyn gwydr clir, a chan o Llaeth Anifeiliaid Anwes.

Pet Milk (brand o laeth anwedd) oedd Cyllell Byddin y Swistir o gegin mam. Fe’i defnyddiwyd ar gyfer bron popeth.

Nid oedd rhedeg allan o Pet Milk yn rhywbeth a ganiatawyd i ddigwydd, rhag i’r teulu newynu.

Y defnydd mwyaf aml o Pet Milk y gallaf ei gofio oedd fel creamer mewn coffi. Yn sicr, gallech brynu hufen go iawn, neu hyd yn oed odro buwch a chorddi’r llaeth nes ei fod yn hufennog, ond roedd Pet Milk yn rhad ac ar gael yn rhwydd.

Y cyfan yr oedd ei angen arnoch oedd agorwr caniau pigfain bach i wneud agoriad trionglog ar un ochr i ben y can a thwll awyrell llai ar yr ochr arall.

Unwaith yr oedd y can ar agor, roedd bron unrhyw beth yn bosibl.

Yn ogystal â hufen ar gyfer eu coffi, defnyddiwyd Pet Milk i wneud meatloaf, pei pecan, cwcis, tatws stwnsh, grefi, a chyflenwad diddiwedd o ryseitiau prydau eraill.

Roedd hyd yn oed babanod yn ei ddefnyddio. Byddai meddygon yn anfon babanod newydd-anedig adref o’r ysbyty gyda phresgripsiwn ar gyfer Pet Milk, Karo Syrup a dŵr.

Roedd Pet Milk Co. yn ei ddarparu am ddim i deuluoedd sy’n profi genedigaethau lluosog. Cafodd ei gludo i Cowling’s Grocery yn Ashdown, Arkansas, lle’r oedd fy nhaid yn ei godi ar gyfer fy mam a’i gefeill union yr un fath.

Magwyd llawer o blant ar y cymysgedd hwn (gan gynnwys yr awdur hwn).

Roedd Pet Milk hefyd yn cael ei ddefnyddio yn ystod gaeafau Arkansas pan fyddem yn gwneud rhew eira.

Roedd angen eira glân ar yr hufen iâ eira o do Buick 1960 fy mam (fe ddysgoch chi i beidio â chrafu gormod am eira, felly nid oedd eich hufen iâ yn cynnwys danteithion gan adar y gymdogaeth).

Cymysgwch yr eira gyda Llaeth Anifeiliaid Anwes, siwgr a detholiad fanila ac mae gennych hufen iâ cartref gwych heb yr holl granciau sydd eu hangen fel arfer yn ystod misoedd yr haf.

Nid oedd pwdinau wedi’u pobi hefyd yn bosibl gyda Pet Milk. Un syml a chyflym oedd yr un a gafodd ei goginio dros wres isel ar y stôf. Pet Milk, siwgr, cornstarch, ac echdyniad fanila oedd yn gwneud y gwaelod, a siwgr wedi’i doddi â charamel oedd y brig.

Ychydig oriau yn yr oergell i oeri, a chafodd y mamau bwdin hawdd a oedd yn cyd-fynd yn berffaith â chyw iâr wedi’i ffrio, salad tatws, ac eitemau eraill ar y fwydlen ar gyfer cinio eglwys ar y tir.

Roedd ryseitiau eraill Pet Milk yn cynnwys stiwiau Mecsicanaidd, macaroni a chaws, cyffug; hyd yn oed bara gwyn.

Roedd Carnation Milk yn gwmni gwahanol a oedd hefyd yn gwneud llaeth anwedd, ond yn union fel y mae deheuwyr yn galw pob diod meddal yn Coca-Cola, rydym yn galw pob llaeth anweddu Pet Milk.

Ond tua’r 1980au, digwyddodd rhywbeth. Daeth coffi foo foo yn beth, a chyda hynny daeth foo foo creams. Byddech yn mynd i dŷ rhywun ac yn lle cael cynnig Pet Milk yn eich Folgers; byddent yn cynnig hufen sbeis pwmpen cnau cyll i chi mewn macchiato latte gwyn fflat.

Dyma lle dechreuodd yr olwynion ddeillio o’n sefydlogrwydd coginiol. Unwaith i ni golli Pet Milk, dilynodd yr holl ryseitiau Llaeth Anifeiliaid gwych.

Heddiw, mae’r rhan fwyaf o oergelloedd a pantris allan o laeth anifeiliaid anwes. Nid yw ein plant yn gwybod daioni’r wlad hon, ac mae’n bryd inni fynd ag ef yn ôl.

Gadewch i ni ddechrau fel opsiwn creamer coffi, yna y rysáit crème brûlée, rhywfaint o meatloaf, bara gwyn, a’r gweddill. Cyn i atgofion Pet Milk anweddu.

Llyfr newydd John, Puns for Groan People, a’i lyfrau, Write of Passage: A Southerner’s View of Then and Now cyf. 1 a chyf. 2, ar gael ar ei wefan: TheCountryWriter.com. Gallwch hefyd anfon neges ato a gwrando ar ei bodlediad wythnosol.

Leave a Comment

Your email address will not be published.