Cornel Ryseitiau: Ma’loubeh Annie Chekijian – Pilaf Wynebu Wyneb

1 1/2 llwy de o sbeis

1 llwy de o bupur du

Halen i flasu

Paratoi:

Torrwch y cig yn ddarnau 3 modfedd. Ysgeintiwch 1/2 llwy de o bob sbeis a phupur du. Ychwanegu 5-6 cwpanaid o ddŵr a dod i ferwi cyflym; gostyngwch y gwres a mudferwch nes bod y cig yn dyner, mae’r amser yn dibynnu ar y math o gig rydych chi’n ei ddefnyddio. Draeniwch y cig ac arbed y cawl.

Trefnwch y blodau blodfresych wedi’u torri’n fân a/neu wy wedi’i sleisio mewn dysgl bobi. Brwsiwch ag olew a chwistrellwch â halen. Griliwch ar isel a throwch fel bod y ddwy ochr yn frown golau.

Browniwch y cig mewn pot 6 chwart gyda 2 lwy fwrdd o fenyn a thaenwch y darnau yn gyfartal ar y gwaelod. Top gyda blodfresych rhost ac eggplant. Os ydych chi’n defnyddio’r ddau lysiau, rhowch bob un ar wahân ar y gwaelod.

Rinsiwch y reis a’i wasgaru’n gyfartal dros y cig a’r llysiau. Defnyddiwch 4 1/2 cwpan o’r cawl, ychwanegwch ychydig o ddŵr os nad oes gennych ddigon i wneud 4 1/2 cwpan o hylif. Ychwanegwch weddill y sbeis, pupur du, a halen i flasu. Arllwyswch reis yn araf drosto, ei orchuddio a dod ag ef i ferwi. Gostyngwch y gwres a mudferwch nes bod yr holl hylif wedi’i amsugno a’r reis wedi’i goginio, fel pilaf, tua 35-40 munud.

Tynnwch y pot o’r stôf a gadewch iddo eistedd (gorchuddio) am 10-15 munud. Tostiwch y cnau pinwydd neu’r almonau mewn ychydig o olew. Ychwanegwch y menyn, 3/4 ffon sy’n weddill, i’r cnau a’i doddi dros wres isel.

Gwrthdroi’r pot ar blât mawr fel mowld jeli a chodi’r pot yn araf; dylai’r cynnyrch terfynol fod fel cacen gyda dresin llysiau a chig.

Nodyn: Bydd angen i chi fod yn ofalus gyda’r cam hwn. Dadorchuddiwch y pot a gosodwch badell gron fawr wyneb i waered ar ei ben. Gyda’r ddwy law, cydiwch yn dolenni’r pot ac ymylon y plât gweini, a throwch y pot cyfan wyneb i waered ar fwrdd o’ch blaen. Byddai’n braf cael rhywun wrth eich ochr i’ch helpu rhag ofn y byddwch yn teimlo bod y potyn neu’r plât gweini’n llithro.

Ysgeintiwch cnau Ffrengig gyda menyn wedi’i doddi dros ben y ddysgl. Gweinwch gyda salad ffres, bara Armenia, ac iogwrt, os dymunir.

Gwasanaethu 4-6.

I gael gwybodaeth am Urdd y Merched, ewch i: https://stjameswatertown.org/organizations/womens-guild/

Am ryseitiau tebyg a sut i’w rhoi at ei gilydd, ewch i:

https://palestineinadish.com/recipes/maloubeh-flip-over-rice-cauliflower-and-chicken/

https://fulbrightfeasting.wordpress.com/2010/02/03/upside-down-maloubeh-chicken-with-eggplant/

https://www.almondandfig.com/post/2019/05/14/spring-maloubeh-upside-down#:~:text=Ma’loubeh%20is%20a%20very,an%20upside%20down%20Ma’loubeh

Cauliflower Maklouba “Upside down cauliflower pilaf”

https://www.vergingonvegan.com/single-post/2018/06/14/maloubeh-upside-down-rice

I weld fideo cyfarwyddiadol, ewch i: https://www.youtube.com/watch?v=uljptFPSKNM

Aelodau o Urdd Merched St. James

  1. TABL TEULU JAMES – ARCHEBU LLYFR COGINIO A ffedogau

“Mae ei ddwylo’n brysur yn nyddu edafedd, ei fysedd yn troelli ffibr.” Diarhebion 31:19

GOFYNNWCH HEDDIW: “Mae Urdd y Merched St. James dros 75 oed, yn cychwyn yn gyntaf fel Urdd Merched Ategol a Merched Ifanc, ac yn ddiweddarach yn ymdoddi i fudiad cryf o’r enw Urdd y Merched. Mae’r merched dawnus ac ymroddedig hyn wedi llunio casgliad gwirioneddol ryfeddol o 400 o hoff ryseitiau Armenaidd, y Dwyrain Canol a hoff ryseitiau eraill, o flasau i bwdinau. Mae’r llyfr coginio hwn yn talu teyrnged i’r gorffennol a’r presennol, ac yn deyrnged gariadus i rai o gogyddion gorau Urdd y Merched. Mae’n siŵr o fod yn drysor am flynyddoedd i ddod.”

Prynwch y Llyfr Coginio Bwrdd Teulu St. James a rhowch i’ch teulu a’ch ffrindiau trwy gydol y flwyddyn. Mae meintiau cyfyngedig ar gael.

Mae llyfrau coginio a ffedogau yn $20 yr un ($28 os ydych chi am iddyn nhw gael eu cludo). Cysylltwch â swyddfa’r eglwys gydag unrhyw gwestiynau: (617) 923-8860.

I archebu, ewch i: https://stjameswatertown.org/st-james-family-table-order-our-new-cookbook/

Eglwys Apostolaidd Armenia St

465 Mynydd Auburn St.

Watertown, MA 02472

www.stjameswatertown.org

e-bost: [email protected]

(617) 923-8860

Women’s Guild

https://www.facebook.com/stjameswatertown/

© 2022 | EGLWYS ARMENIAN SANT IAM, 465 MT. AUBURN ST., WATERTOWN, MA 02472

Leave a Comment

Your email address will not be published.