Cornel Ryseitiau: Salad Haf Armenia Ffermydd Balakian

REEDLEY – Roedd hen daid a hen daid Amber Balakian yn fewnfudwyr gweithgar a ffodd rhag Hil-laddiad Armenia fwy na chanrif yn ôl ac ymgartrefu yn Reedley, California, tref ffermio fechan yn Nyffryn San Joaquin lle buont yn plannu gwinllannoedd. Sefydlwyd Balakian Farms ym 1925 gan Zadig Balakian. Ei fab, John, oedd yr hynaf o chwech o blant Zadig. Parhaodd y busnes teuluol am flynyddoedd lawer gan ychwanegu coed ffrwythau a chnydau eraill ar hyd y ffordd. Yn y 1990au, trawsnewidiodd Ginger Balakian, mam Amber, i arferion organig a dechreuodd dyfu tomatos traddodiadol.

Mae mwy na 3,000 o fathau o domatos traddodiadol yn cael eu tyfu’n weithredol ledled y byd a mwy na 15,000 o fathau ledled y byd. Ar hyn o bryd mae’r Balakians yn tyfu hyd at 40 math o domatos traddodiadol, gyda’r tymor yn cyrraedd uchafbwynt ym mis Gorffennaf ac Awst. Mae gan domatos heirloom olwg hynod o liwgar sy’n rhyfeddol o amrywiol. Mae Balaciaid yn tyfu cnydau organig, gan gynnwys eirin gwlanog, eirin, nectarinau, pluots (rhan eirin a rhan bricyll mewn heirloom), bricyll, lemonau, eggplants, ciwcymbrau Armenia, pomgranadau, persimmons, sboncen haf, a thomatos traddodiadol.

Y diweddar John Balakian, taid Amber. Sefydlwyd Balakian Farms yn
1925 gan ei dad, Zadig Balakian

Arweiniodd egni ac ysbryd entrepreneuraidd Amber, ynghyd â’i chefndir ffermio cryf, iddi lansio ei brand ei hun o saws tomato o domatos traddodiadol nad oeddent yn ddigon “perffaith” i gwsmeriaid tomato ffres. “Fel ffermwr o’r bedwaredd genhedlaeth, fe es ati i greu cynnyrch iach a blasus. Gan addasu rysáit Armenaidd fy nain Stella, a oedd yn cael ei drosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth, fe wnaethon ni greu ein llinell ein hunain o Domatos Heirloom Cyfunol Organig. Mae’r tomatos cymysg hyn yn eithaf poblogaidd. Rydym yn cael ein hailfrandio a byddwn yn gwneud rhywfaint o becynnu ar y cyd yn fuan. Gallwn gyflenwi mwy o domatos cymysg ar-lein ac i fwy o siopau, ac mae hynny’n gyffrous iawn i ni.”

Yn blentyn, treuliodd Amber oriau lawer yn gweithio ochr yn ochr â’i theulu a’i gweithwyr (y mae hi bron yn eu hystyried yn deulu) ar ei fferm 20 erw yn Reedley. Er ei fod wrth ei fodd yn treulio amser ar y fferm, nid oedd gweithio mewn amaethyddiaeth byth yn rhan o’i freuddwydion. “Cefais fy magu yn mynd i farchnadoedd ffermwyr (gan gynnwys y Ferry Plaza Farmers Market yn San Francisco ar ddydd Sadwrn), ac roedd gweithio ar fferm yn rhan bwysig o fy mywyd. Fodd bynnag, ar ôl graddio o’r ysgol uwchradd, roedd ffermio yn rhywbeth nad oeddwn yn ei ystyried yn yrfa,” meddai.

“Astudiais economeg yn UC San Diego ac es i Harvard i gael gradd meistr mewn rheolaeth a gweithrediadau,” meddai. “Wrth fynd i’r ysgol ar Arfordir y Dwyrain, roedd Amber yn un o’r ychydig fyfyrwyr yng Nghaliffornia, ac yn rhyfeddach fyth, fe’i magwyd ar fferm deuluol. “Gofynnodd cyd-ddisgyblion am fferm fy nheulu a dechreuais feddwl amdani yn debycach i fusnes a meddwl tybed sut y gallwn i helpu fy nheulu gyda fy mhrofiad busnes.”

Yn lle gyrfa gorfforaethol, dychwelodd Amber i California i weld sut y gallai gyfrannu at etifeddiaeth ei theulu. Cofiodd sut roedd ei nain Stella yn paratoi cinio bob dydd yn ei chartref ei hun ar gyfer gweithwyr y fferm, gyda llawer ohonynt wedi gweithio i’r teulu am fwy nag 20 mlynedd. Rhoddodd yr ymdeimlad hwn o ymroddiad a gwasanaeth y gred i Amber fod cydweithio ar fferm yn creu perthnasoedd amhrisiadwy sy’n para am oes. “Rwy’n ffermwr o’r bedwaredd genhedlaeth, ymladdodd fy hen nain a nain a daeth i America i ddianc rhag Hil-laddiad Armenia a dechrau bywyd newydd yn Reedley. Rwyf mor falch o’i ymroddiad i’w deulu a’i fferm yr holl flynyddoedd hyn.”

Leave a Comment

Your email address will not be published.