Creadigrwydd Coginio Pop Up – The Fort Morgan Times

(Nodweddion Teuluol) Fel sgil bywyd pwysig, gall dysgu coginio a dod yn gyfarwydd â hanfodion coginio fod yn antur gyffrous i blant, o’r plentyn bach i’r arddegau. Gall defnyddio ffefryn plentyndod blasus fel popcorn fel cynhwysyn allweddol yng nghanol eich gwersi danio diddordeb a chyffro.

Yn ogystal â deall mesuriadau a diogelwch, mae dysgu’ch plant sut i wneud ryseitiau syml hefyd yn cynnig cyfleoedd i fondio a chreu atgofion a all bara am oes. Mae popcorn yn fyrbryd sy’n gysylltiedig ag amseroedd da ac mae’n ddigon amlbwrpas i annog creadigrwydd.

Er ei bod yn bwysig dechrau gyda thechnegau hawdd sy’n cyflwyno egin gogyddion i’r byd coginio, mae hefyd yn ddefnyddiol sicrhau y byddant yn mwynhau bwyta eu creadigaethau cyntaf fel y byddant yn awyddus i dreulio mwy o amser yn y gegin.

Fel grawn cyflawn sydd 100% heb ei brosesu heb unrhyw ychwanegion ychwanegol, cynhwysion cudd na GMOs, dim ond 30 o galorïau fesul cwpan yw Popcorn Air Popped ac mae’n cynnig grawn cyflawn sy’n darparu carbohydradau cymhleth sy’n cynhyrchu ynni. Gan fod grawn cyflawn yn ffynonellau pwysig o faetholion fel sinc, magnesiwm, fitaminau B, a ffibr, gallwch chi feithrin gwerthoedd byrbrydau maethlon wrth gael hwyl.

Gall y ryseitiau a’r awgrymiadau syml ond blasus hyn eich helpu i gael eich plant i gymryd rhan yn y gegin.

annog creadigrwyddMae gwneud dysgu’n hwyl yn gyflwyniad pwysig i fyd coginio. Gan ddechrau gyda chynhwysyn sylfaen amlbwrpas fel popcorn sy’n naturiol isel mewn braster a chalorïau, anogwch eich plentyn i fod yn greadigol gyda rysáit fel Popcorn Balls. Gydag amrywiadau syml fel ychwanegu lliw bwyd neu gymysgu mewn candy, cnau neu ffrwythau sych, mae’n ffordd liwgar i rai bach fagu hyder yn eu galluoedd.

mesur cynhwysion Elfen allweddol o ryseitiau o bob lefel anhawster, dysgu mesuriadau o lwy de a llwy fwrdd i gwpanau, owns a mwy yw gwybodaeth werthfawr. Dechreuwch gyda’r pethau sylfaenol fel y Popcorn S’mores Syml hyn sy’n gofyn am popcorn a chracers graham i gael eu mesur mewn cwpanau fel y gall eich plentyn ganolbwyntio ar un uned fesur. Yna, os yw’r rhai bach yn helpu, gofynnwch i oedolyn doddi’r siocled a thaenu’r siocled ar gyfer hoff fyrbryd y teulu.

terfysgMae dysgu creu ac archwilio yn aml yn gynhyrchiol (ac yn hwyl) pan all plant gael eu dwylo’n fudr. Mae Ffyn Pretzel Popcorn Melys a Halen yn gynfas perffaith i blant weithio’n uniongyrchol gyda chynhwysion oherwydd gallant rolio pretzels mewn menyn cnau daear, ychwanegu ysgeintiadau at gynnwys eu calonnau, a gwasgu popcorn i’w hoff ddanteithion newydd.

Dewch o hyd i ragor o ryseitiau addas i blant i gael y teulu cyfan i gymryd rhan yn y gegin yn popcorn.org.

Bar popcorn cartref

P’un a ydych chi’n diddanu gwesteion, yn cynnal llond tŷ o blant, neu ddim ond yn mwynhau penwythnos gartref, mae bar popcorn cartref yn darparu ffordd flasus a siriol i blant ac oedolion greu eu fersiwn eu hunain o fyrbryd i bawb yn y prynhawn. Yn syml, galwch heibio ychydig o gynhwysion a gwyliwch yr hwyl yn datblygu.

 • Bagiau bach, powlenni, neu gwpanau o popcorn
 • llwyau neu lwyau
 • popcorn
 • Pysgnau (cofiwch ofyn i rieni eraill a oes gan eu plant alergeddau)
 • Melys
 • Rhesins
 • Sglodion siocled
 • confiadau
 • Caws wedi’i gratio
 • cnau coco wedi’i gratio
 • Menyn wedi’i doddi

Ffyn Pretzel Popcorn Melys a Halen

Gwasanaeth: 6

 • 6 llwy fwrdd o fenyn cnau daear
 • 6 bar pretzel mawr
 • 3 cwpanaid o popcorn
 • taenellu siwgr
 • 3/4 cwpan sglodion siocled bach (dewisol)
 1. Taenwch 1 llwy fwrdd o fenyn cnau daear ar ben pretzel, gan adael “handlen” 2 fodfedd heb unrhyw fenyn cnau daear. Ailadroddwch gyda’r menyn cnau daear a’r pretzels sy’n weddill.
 2. Gwasgwch a rholio popcorn dros fenyn cnau daear i orchuddio pob pretzel. Chwistrellwch gyda chwistrellau siwgr.
 3. I wneud diferyn siocled opsiynol: Rhowch y sglodion siocled mewn bag plastig bach y gellir ei werthu a’i selio. Microdon 30 eiliad, neu nes bod siocled wedi toddi.
 4. Torrwch gornel fach y bag i ffwrdd a’i wasgu i arllwys y siocled dros y popcorn.
 5. Chwistrellwch gyda chwistrelliadau siwgr ychwanegol. Gadewch i’r siocled galedu cyn ei weini.

Peli popcorn pop-a-rific

Cynnyrch: 14 pêl

 • 3 chwart o bopcorn, heb halen
 • 1 pecyn (1 pwys) malws melys
 • 1/4 cwpan menyn neu fargarîn
 1. Rhowch y popcorn mewn powlen fawr.
 2. Mewn sosban fawr dros wres isel, coginiwch malws melys a menyn neu fargarîn nes eu bod wedi toddi ac yn llyfn. Arllwyswch popcorn drosto, gan ei droi’n ysgafn i gymysgu’n dda. Oerwch 5 munud.
 3. Dwylo menyn yn dda a ffurfio pêl 2 1/2 modfedd.
 4. Amrywiadau: I liwio’r peli popcorn, ychwanegwch 3-4 diferyn o liw bwyd i’r gymysgedd malws melys llyfn. Cymysgwch yn dda i ddosbarthu’r lliw yn gyfartal, yna arllwyswch popcorn drosodd yn ôl y cyfarwyddyd.
 5. Ychwanegwch candy, cnau, neu ffrwythau sych ar ôl cymysgu popcorn a malws melys wedi’i doddi. Trowch i ddosbarthu, yna ffurfiwch yn beli.
 6. Rhowch y nonpareils mewn powlen bas neu blât. Rholiwch y peli popcorn yn nonpareils ar ôl eu ffurfio.

Popcorn S’mores plaen

Cynnyrch: 10 cwpan

 • 10 cwpanaid o bopcorn ffres
 • 1 pecyn (10 1/2 owns) malws melys bach
 • 2 gwpan graham crackers, wedi’u torri’n ddarnau bach
 • 1/2 cwpan siocled llaeth, wedi’i doddi
 1. Ar daflen pobi, cyfunwch popcorn, malws melys, a chracers grawn cyflawn.
 2. Ysgeintiwch siocled wedi toddi ac oeri.

FONT:bwrdd popcorn

Leave a Comment

Your email address will not be published.