Crydd Modryb Audrey yw’r pwdin haf gorau i gyd-fynd.

Felly, edrychwch, gallwn i gyd gytuno: mae’r tymheredd y tu allan yn annerbyniol. Yn fy nhalaith gartrefol annwyl yn Kentucky, mae gennym ni grid pŵer glo o hyd, felly mae cadw’r tŷ mewn parth cyfanheddol yn costio tua’r un faint â Rolex a oedd yn eiddo i chi ymlaen llaw.*

Gan roi o’r neilltu unrhyw amserlennu oes pandemig, dewis personol, neu faterion argaeledd cynhwysion, fy nghymhelliant i ruthro allan am nwyddau sych pan fydd rhywun yn galw ac yn mynnu bod pwdin yr un diwrnod yn hofran tua sero. Mae gen i hefyd yr hyn y gallech chi ei alw’n enw da am fod yn llawer, felly ni allaf fynd i’r barbeciw gyda hanner galwyn wedi’i doddi o Hufen Iâ Vanilla Signature Kirkland. Dyma, fy nghyfeillion, pan fyddaf yn gwneud crydd Modryb Audrey.

Cysylltiedig: Camwch i fyny eich gêm hufen iâ haf fel cogydd crwst

Roedd Modryb Audrey yn chwaer i dad mam fy mam, ac roedd hi’n unig golygus, merch hollol hunangynhaliol, er mae’n debyg y byddai’n well ganddi ” fonesig ” neu efallai hyd yn oed “foneddiges”. Rywbryd yn y 1990au hwyr, daeth adref o apwyntiad meddyg, sylweddolodd ei bod wedi cloi ei hun i mewn, ac yn lle galw ei chymydog am allwedd sbâr, lapiodd ei phenelin gyda’r sgarff, torrodd ffenestr islawr a llithrodd ei chorff anagenaidd. . trwy. Mae hynny, fy ffrindiau, yn moxie.

Roedd yr agwedd gadarnhaol hon yn ymestyn ymhell i’w athroniaeth o lanweithdra ac nid yw wedi’i hamlygu’n well nag yn ei rysáit crydd. Mae gen i’r cerdyn nodyn (melyn, gyda staeniau sudd) yn rhywle, ond rydw i hefyd wedi ei gofio oherwydd ei fod yn 1. hydrin a 2. Syml. Harddwch rac esgidiau Modryb Audrey yw eich bod bron bob amser yn cael popeth wrth law. Gellir ei wneud heb glwten neu fegan heb ail feddwl. Cynhyrchion tymor? Ardderchog. Dim ond eirin gwlanog tun sydd wrth law? Dim problem. Ceisio defnyddio rhywbeth yn union cyn iddo fynd yn ddrwg? Rydych chi yn y lle iawn. A ydych chi’n ceisio dangos y sbeisys y daethoch chi â nhw yn ôl o’r cyfnod y gwnaethoch chi astudio dramor yn Krakow? Cymysgwch hynny ar unwaith. Ydych chi eisiau ei roi ar y gril oherwydd bod meddwl troi’r popty ymlaen yn gwneud i’ch pen droelli? Mae ychydig yn fwy datblygedig, ond ydy, yn gwbl ymarferol. ** Y mae yn boeth iawn. Mae’n oer braf. Er mwyn ei ddosrannu mae angen dim rhagwelediad. Mae’n wych trwy gydol y flwyddyn, ond mewn gwirionedd dyma’r pwdin haf perffaith.

Y cyfrannau mewn gwirionedd yw’r unig beth sy’n bwysig yma. Yn y rysáit isod, byddaf yn eich cerdded trwy fersiwn canonaidd Audrey sy’n cynnwys dim ond eirin gwlanog ac ychydig o staplau pantri, ond deallwch hyn: yr unig gyfyngiadau yw eich dychymyg a’ch goddefgarwch am fethiant, sydd yn yr achos hwn yn grydd cyffredin yn unig. .

Y sail ar gyfer hyn yw cymhareb cynhwysion o 1:1:1. Gallwch gyfnewid y blawd am flawd gwenith cyfan neu opsiwn heb glwten (mae blawd reis brown, er enghraifft, yn ei wneud yn fwy crensiog, ac os nad glwten yw’r broblem, mae’n wych ei gymysgu i fod yn ffres). Mae’r llaeth yn llydan agored! Os yn defnyddio llaeth, rydw i bob amser yn mynd am y cyfan, ond eto: Mae’n iawn defnyddio soi, 2%, beth bynnag. Mae pob siwgr yr un mor ddilys yn llygaid Modryb Audrey, er y byddwn yn ei rhybuddio i beidio â defnyddio siwgr brown neu hylif siwgr fel triagl oherwydd ei fod yn mynd yn gludiog. Fodd bynnag, mae’n iawn newid ychydig, heb os. Rwy’n sticer am fenyn, ond gallwch chi roi cynnig ar unrhyw opsiwn fegan rydych chi’n ei hoffi, neu wneud cymysgedd os ydych chi’n ddiffygiol (yn ddiweddar gwnes i olew cnau coco a hanner ffon o fenyn mewn pinsied a DAMN).

Mae blasu a llenwi hefyd yn rhad ac am ddim i bawb. Bydd unrhyw ffrwyth yn gweithio, a dwi wrth fy modd yn defnyddio hwn fel cyfle i lanhau’r drôr. Mae cymysgedd o ffrwythau carreg ac aeron yn fendigedig, os oes angen mwy o arweiniad arnoch na “dim ond ei wneud.” Cyfnewidiwch y fanila am ychydig o rym, rhyg neu bourbon. Rhowch gynnig ar ddyfyniad almon yn lle hynny. Gratiwch ychydig o nytmeg neu sinsir ffres ar ei ben. Cymysgwch binsiad o sinamon gyda’r halen. Nid yw’r awyr hyd yn oed yn dechrau disgrifio’r terfyn. Allwch chi wir ddim gwneud llanast o hyn.

* Un ergyd, nid un braf, ac o arwerthiant ystad lle rydych chi’n rholio’r dis ychydig, nid yn ddeliwr, ond O HYD dim ond lladrad priffyrdd ar ben, wyddoch chi, argyfwng hinsawdd ac iechyd y cyhoedd

**Dilynwch y rysáit isod, ond bydd yn rhaid i chi ei wneud trwy gyffwrdd. Rwy’n gwybod nad yw pawb yn gyfforddus yn gwneud hyn, ond os ydych chi’n dda am grilio ac yn fodlon bod yn wyliadwrus, mae’n gweithio’n wych!

Cynhwysion

8 llwy fwrdd o fenyn heb halen

1 cwpan o flawd

1 cwpan o siwgr

¼ llwy de o halen

1 cwpan o laeth

1 llwy de o fanila

5-6 eirin gwlanog aeddfed, wedi’i dorri’n fân (mae hyn tua thair cwpanaid o ffrwythau)

Cyfeiriadau

  1. Ewch allan sgilet haearn bwrw deg modfedd. Rhowch y menyn yn uniongyrchol.
  2. Cynheswch y popty i 350. Cyn gynted ag y byddwch wedi troi’r popty ymlaen, rhowch y menyn yn y sosban. Mae hyn yn brownio’r menyn, gan wneud i chi edrych yn hynod stylish.
  3. Mewn powlen fawr, cymysgwch y blawd, siwgr a halen nes eu bod wedi’u hymgorffori’n dda. Curwch y llaeth fesul tipyn, yna ychwanegwch y fanila. Rydych chi eisiau i’r gymysgedd fod yn llyfn, ond does dim angen obsesiwn. Ar y pwynt hwn, mae’n debyg bod y popty wedi’i gynhesu ymlaen llaw. Tynnwch y sosban allan a’i wyro fel bod y menyn sydd bellach yn frown yn cyrraedd pob hollt, yna arllwyswch y cytew i mewn. Defnyddiwch gyllell neu sbatwla i’w wneud ychydig yn wastad, ond peidiwch â theimlo’r angen i obsesiwn dros arwyneb cwbl llyfn, hollol wastad. Mae ymenyn hylifol yn debyg o godi ar yr ochrau ; peidiwch â’i ymgorffori. Bydd yn gofalu amdano’i hun. Mae hyn yn rhan o hud y crydd.
  4. Gollyngwch y ffrwythau’n gyfartal a’i ddychwelyd i’r popty.
  5. Mae hyn yn pobi am tua 30-45 munud, yn dibynnu ar eich popty ac unrhyw addasiadau rydych chi wedi’u gwneud i’r rysáit. Bydd yn fyrlymus ac yn euraidd. Gadewch iddo eistedd am bymtheg munud cyn ei weini, er ei fod naill ai’n boeth, ar dymheredd yr ystafell, neu wedi’i oeri yn yr oergell. Rhowch hufen iâ neu hufen chwipio ar ei ben os dymunir.

darllen mwy

am ffrwythau’r haf

Leave a Comment

Your email address will not be published.