Crynhoad o Ryseitiau Ffrio Aer Iach

Gall y wefan hon gynnwys dolenni cyswllt a hysbysebion fel y gallwn ddarparu ryseitiau i chi. Darllenwch fy mholisi preifatrwydd.

Mae’r rhestr hon o ryseitiau ffrio aer iach yn llawn llysiau a phrydau blasus y bydd eich teulu cyfan yn eu caru! Gyda ffrïwr aer, does dim rhaid i chi goginio popeth mewn olew i gael y gwead crensiog blasus hwnnw!

Rwyf wrth fy modd yn coginio gyda fy ffrïwr aer, ac os gallaf ei wneud yn iach, mae hynny hyd yn oed yn well! Rhowch gynnig ar rai o fy hoff ryseitiau ffrio aer, fel y Broccolini Hawdd Ffrio hwn, y Blodfresych “Rhhost” blasus hwn, neu’r Lletemau Tatws blasus hyn.

Collage o 6 delwedd o fwyd ffrio dwfn gyda'r testun,

Crynhoad o Ryseitiau Ffrio Aer Iach

Mae defnyddio ffrïwr aer yn ffordd wych o gael blas ac ansawdd blasus bwydydd wedi’u ffrio ond heb unrhyw fraster! Nid yw’n gyfrinach fy mod yn caru fy ffrïwr aer. Rwy’n ei weld fel y teclyn cegin gorau oherwydd nid yn unig y gall goginio bron unrhyw beth ond… Mae glanhau’n hawdd! Hefyd, mae’n gwneud bwydydd afiach ychydig yn iachach gan nad ydych chi’n defnyddio olew i’w ffrio!

Mae’r crynodeb hwn yn llawn ryseitiau ffrio aer iach y gallwch eu defnyddio fel dysgl ochr, prif gwrs, neu hyd yn oed byrbryd. Mae’r peiriant ffrio aer yn hawdd iawn i’w ddefnyddio. Gall hyd yn oed fy mhlant wneud tunnell o ryseitiau ar eu pen eu hunain ag ef! Felly os nad oes gennych ffrïwr aer yn barod, dylech gael un! Bydd yn werth chweil, ac ar ôl darllen yr holl ryseitiau hyn, ni fyddwch yn gallu gwrthsefyll!

Syniadau ar gyfer coginio gyda ffrïwr aer

Mae yna ychydig o bethau i’w cadw mewn cof wrth goginio gyda ffrïwr dwfn! Rwyf wedi llunio rhestr o fy awgrymiadau da fel y bydd yn wych i chi, ni waeth beth yw eich rysáit ffrio aer iach!

  • Ysgwyd i ffwrdd: Mae bob amser yn bwysig ysgwyd y fasged (neu droi’r bwyd drosodd) hanner ffordd drwy’r broses goginio. Mae hyn yn helpu eich bwyd i beidio â glynu a chael y gwead crensiog hwnnw o gwmpas.
  • Peidiwch â gorlwytho’r fasged: Y peth olaf rydych chi am ei wneud yw coginio haen ar haen yn y ffrïwr aer. Mae’n well coginio sypiau bach mewn un haen ar waelod y fasged. Pan fyddwch chi’n ei orlenwi, mae’r bwyd yn glynu at ei gilydd ac yn mynd yn soeglyd a stwnsh.
  • Cynheswch y ffrïwr aer ymlaen llaw: Yn union fel eich popty, bydd eich ryseitiau ffrio aer yn troi allan yn well os byddwch chi’n cynhesu’ch ffrïwr aer ymlaen llaw! Os nad oes gennych fotwm cyn-dwymo, trowch ef ymlaen am tua 2-3 munud ar y tymheredd y mae angen i’ch bwyd goginio iddo. Bydd ei gael yn chwilboeth cyn i chi ddechrau yn helpu i atal y bwyd rhag cael ei dangoginio pan fydd wedi gorffen!

Ffrior Awyr Broccolini

Mae’r ddysgl ochr hynod hawdd hon yn flasus, yn llawn blas, ac mae ganddo’r wasgfa berffaith ar y tu allan. Mae’r broccolini ffrio aer hwn yn cymryd llai na 10 munud i’w baratoi a gellir ei baru â bron unrhyw bryd!

Cynhwysion: Broccolini, olew olewydd, garlleg, sudd lemwn, caws Parmesan wedi’i gratio, halen a phupur

Madarch ar gyfer ffrio aer

Mae swp o fadarch llawn sudd, tyner wedi’u ffrio ag aer yn ddysgl ochr berffaith ar gyfer swper! Cânt eu taflu â saws parmesan garlleg i gael blas sawrus, llawn sudd na fyddwch yn gallu cael digon ohono. Yn barod mewn 10 munud, nid oes ffordd well o’u gwneud!

Cynhwysion: madarch, olew olewydd, saws soi, parmesan wedi’i gratio, powdr garlleg, teim ffres, halen, pupur

Ffrio aer Zucchini Fries

Ffrïwr Awyr Mae Zucchini Fries yn fyrbryd carbohydrad isel, cyfeillgar i ceto sy’n barod mewn munudau! Crensiog a chawsus ar y tu allan, tyner ar y tu mewn, dyma’r ffordd orau o ddefnyddio sgwash haf dros ben.

Cynhwysion: zucchini bach neu 2 fawr, briwsion panko, caws Parmesan wedi’i gratio, sesnin Eidalaidd, powdr garlleg, halen, blawd, wyau, dŵr

Fryer Aer Wyau wedi’u Berwi’n Galed

Bydd yr wyau wedi’u berwi’n galed ar ffriwr aer wedi’u coginio’n berffaith yn chwythu’ch meddwl! Yn gyfleus, yn gyflym ac yn hawdd i’w pilio bob tro, nhw fydd eich cyfle i gael protein cyflym ar gyfer unrhyw bryd!

Cynhwysion: Wyau, Dŵr Oer a Rhew

Adenydd Blodfresych Fryer Awyr

Mae’r fersiwn carb isel hwn o adenydd yn mynd i siglo’ch byd! Wedi’u gorchuddio â saws byfflo mêl melys gludiog, mae’r adenydd blodfresych Hawdd eu Troi Ffrio hyn yn berffaith i farw drostynt!

Cynhwysion: pen blodfresych, blawd, paprika, powdr garlleg, powdr nionyn, powdr chili, halen, pupur, dewisol: darn o naddion pupur coch, llaeth, saws byfflo Franks, mêl, siwgr brown

Fryer Ffrengig Fryer

Ffrïwr Awyr Ffris Tatws Melys yw’r byrbryd mwyaf blasus a chrensiog! Maen nhw SO dda ac yn llawer iachach na’r fersiwn a brynwyd gan y siop! Mae’r ffefryn cartref hwn yn rhywbeth y gallwch chi ei fwyta trwy’r dydd!

Cynhwysion: tatws melys, olew olewydd, halen

Cyw iâr Air Fryer tendr a llawn sudd

Ffrio aer tyner a suddiog Mae cyw iâr yn euraidd crensiog ar y tu allan ac yn llaith ac yn dyner ar y tu mewn. Mae hwn yn llawn blas ac mor dda!

Cynhwysion: bronnau cyw iâr heb asgwrn heb groen, olew olewydd, sesnin Eidalaidd, powdr garlleg, paprica, halen a phupur, dewisol: ysgewyll Brwsel

Fryer aer Falafel

Mae falafel ffrïwr aer blasus yn fersiwn iachach a haws heb orfod ffrio unrhyw beth mewn olew. Gyda chragen allanol grimp a chanolfan dendr, mae’r falafel hwn yn llawn blas a maeth.

Cynhwysion: Chickpeas, persli, cilantro, winwnsyn, garlleg, cwmin, halen, pupur, jalapeño, soda pobi, blawd

Ffrïwr Aer Chickpeas Crispy (3 Ffordd!)

Mae gwygbys Ffrio Awyr yn grensiog ac yn blasu’n berffaith! Gyda thair ffordd wahanol i’w sesno, bydd blas i bawb. Bydd y gwygbys rhost crensiog hyn yn dod yn hoff fyrbryd newydd i chi!

Cynhwysion: gwygbys, olew olewydd, garlleg, halen, paprica, pupur, gwygbys, olew olewydd, parmesan, garlleg, halen, ffacbys, olew olewydd, sesnin taco cartref

tofu ffrio aer

Mae’r Air Fryer Tofu hwn yn hynod grensiog ac yn llawn blas. Mae Tofu mor hawdd i’w goginio yn y ffrïwr aer fel bod yn rhaid i chi roi cynnig arno.

Cynhwysion: bloc o tofu cadarn ychwanegol, saws soi, olew sesame, cornstarch

llysiau ffrio aer

Nid yw coginio’ch llysiau mewn ffrïwr aer yn llawer haws (neu’n fwy blasus) na hyn! Crensiog a thyner, y llysiau hyn fydd y saig ochr orau a gawsoch erioed!

Cynhwysion: blodau brocoli, pupur cloch coch, madarch, zucchini, sgwash melyn, olew olewydd, sesnin Eidalaidd, caws Parmesan wedi’i gratio

Artisiogau Fryer Awyr

Os ydych chi’n chwilio am ffordd syml a blasus o goginio’ch artisiogau sy’n gyflym ac yn hawdd, yna mae’r artisiogau ffrio aer hyn ar eich cyfer chi yn unig! Wedi’u coginio i berffeithrwydd, dyma fydd eich hoff lysiau newydd!

Cynhwysion: artisiogau, olew olewydd, lemwn, halen kosher, pupur

Tilapia Air Fryer

Defnyddio ffrïwr dwfn a sbeisys cajun yw’r ffordd orau o goginio’r pysgodyn tyner hwn! Mae’r Ffrïwr Awyr hwn Cajun Garlleg Menyn Tilapia mor hawdd a blasus, mae’n siŵr o ddod yn ffefryn cinio newydd!

Cynhwysion: ffiledau tilapia, halen a phupur, menyn wedi’i doddi, olew olewydd, briwgig ewin garlleg, sesnin cajun

Berdys Cnau Coco Ffrio Awyr Anhygoel Delicious

Mae berdys cnau coco yn anhygoel o flasus! Un o’r blasau gorau sydd ar gael, mae’r berdys cnau coco blasus hyn wedi’u ffrio ag aer yn grensiog, yn ysgafn ac yn hollol flasus! Mae’r blas hwn yn sicr o gadw’ch gwesteion i ddod yn ôl am fwy!

Cynhwysion: berdys mawr tua 25, wyau, naddion cnau coco heb eu melysu, briwsion bara panko, blawd amlbwrpas, powdr garlleg, paprika dewisol, halen a phupur du newydd ei falu

Corn ar y cob Air Fryer

Mae Corn Fryer Air ar y Cob yn mynd i newid y ffordd rydych chi’n coginio ŷd. Yn gyflym iawn, yn dendr, ac yn llawn ŷd rhost â blas ffrïwr aer, mae corn yn anhygoel o flasus.

Cynhwysion: cobiau corn, olew olewydd, halen a phupur

Ffrior Awyr Asbaragws

Mae Asbaragws Ffrio Awyr yn grimp, yn dendr ac yn flasus. Dyma’r ffordd orau o grilio asbaragws!

Cynhwysion: asbaragws coesyn, olew olewydd, sudd hanner lemwn, halen a phupur

Peppers Stuffed Ffrio Awyr

Yma mae cinio hynod hawdd a blasus yn dechrau gyda Phupurau Stuffed Air Fryer. Wedi’i stwffio â chymysgedd sawrus a’i goginio i berffeithrwydd, bydd hwn yn ffefryn gan y teulu!

Cynhwysion: pupurau cloch, olew olewydd, winwnsyn, cig eidion wedi’i falu heb lawer o fraster, tomatos wedi’u deisio, saws tomato, reis, sesnin Eidalaidd, powdr garlleg, halen a phupur, caws Colby Jack

Brwsel Sprouts Parmesan Crispy Air Fryer

Mae ysgewyll Brwsel Crispy Parmesan Awyr yn hynod hawdd, yn llawn blas, ac mae ganddynt wasgfa euraidd blasus. Dyma un o’r ffyrdd gorau o gael eich plant i ddweud “Mwy os gwelwch yn dda!” pan ddaw at eich llysiau. Mae’r rhain mor dda â hynny!

Cynhwysion: ysgewyll Brwsel, olew olewydd, halen a phupur, caws Parmesan, briwsion bara panko, sesnin Eidalaidd

brocoli wedi’i rewi gyda ffrïwr aer

Mae Brocoli wedi’i Rewi Ffrïwr Awyr mor hawdd a blasus! Chwipiwch y gwead a’r blas brocoli rhost clasurol hwnnw heb unrhyw lanast (ac mewn llai na 10 munud!) fel y gall fynd gydag unrhyw bryd!

Cynhwysion: Blodau brocoli wedi’u rhewi, halen a phupur i flasu, olew olewydd,

Tenderloin Porc Fryer Awyr

Mae cinio bob amser yn haws yn y ffrïwr aer a’r lwyn tendro porc tyner a llawn sudd hwn fydd arwr eich pryd nesaf yn ystod yr wythnos. Mae’r lwyn tendr heb lawer o fraster wedi’i farinadu mewn cyfuniad blasus o sbeisys yn rhoi blas anhygoel i’r porc.

Cynhwysion: Lwyn Tendr Porc, Olew Olewydd, Garlleg, Siwgr Brown, Powdwr Chili, Cwmin, Powdwr Nionyn, Teim Sych, Halen Kosher, Pupur

Leave a Comment

Your email address will not be published.