Curwch felan ddiwedd y gaeaf gyda’r rysáit sbigoglys iach a blasus hwn – InForum

FARGO – Os yw ein gaeaf diddiwedd wedi eich gadael yn grac ac yn llawn egni, efallai mai’r Saute Sbigoglys Lemon Garlleg hwn yw’r union beth sydd ei angen arnoch i guro’r plu eira anferth o ddiwedd mis Ebrill gydag egni ac egni. Yn onest, ar hyn o bryd rwy’n benderfynol o ddefnyddio pob arf yn fy arsenal i frwydro yn erbyn y duwiau tywydd cas sy’n ymddangos yn benderfynol o ohirio dyfodiad y gwanwyn, yma a ledled y Canolbarth Uchaf.

Efallai ei bod yn rhyfedd dilyn pastai hufen banana cnau coco yr wythnos ddiwethaf gyda rysáit sbigoglys ffrio, ond gall y ddau weithio gyda’i gilydd, os gadewch iddynt. Braidd yn sgitsoffrenig, dwi’n cyfaddef, ond hei, felly hefyd y tywydd. Ymladd tân â thân, rwyf bob amser yn dweud.

Mae llawer iawn o ddail sbigoglys ffres yn cael eu taflu mewn olew olewydd crai ychwanegol wedi’i ffrio â garlleg a chroen lemwn. Bydd cyfaint y dail yn lleihau wrth iddynt goginio.

Sarah Nasello / Y Fforwm

Efallai nad yw sbigoglys yn ymddangos fel y dewis amlwg, ond dyma fy hoff wyrdd deiliog erioed am reswm da. Ar gael yn rhwydd yn ein marchnadoedd lleol, gellir mwynhau sbigoglys ffres wedi’i goginio, fel y gwelir yma heddiw, neu’n amrwd mewn saladau a brechdanau. Mae ei flas niwtral a’i wead llyfn yn ei wneud yn fwy amlbwrpas na chêl ac arugula, ac mae’n llawn digon o faeth i wneud gwrid morwr (roeddech chi’n gwybod bod yn rhaid cael cyfeirnod Popeye, iawn?).

Mae pob deilen sbigoglys ffres yn llawn dop o faetholion hanfodol, gan gynnwys haearn, fitaminau E, K, a C, calsiwm, magnesiwm, a ffolad a all helpu i hybu egni ac imiwnedd, hyrwyddo calon a llygaid iach, cynorthwyo i dreulio a lleihau. llid.

042722.F.FF.LOSTITALIAN.3.jpg

Mae croen lemwn, naddion pupur coch wedi’i falu, a garlleg wedi’i sleisio’n denau iawn yn ychwanegu blas a dyfnder gwych i’r ddysgl ochr iach hon.

Sarah Nasello / Y Fforwm

Mae’r pryd hwn yn gyflym ac yn hawdd i’w baratoi, sydd angen dim ond saith cynhwysyn sylfaenol a dim ond 10-12 munud i’w wneud, dechrau i’r diwedd. Y cyfan fydd ei angen arnoch chi yw bag 8 owns o sbigoglys ffres, lemwn, dwy ewin o arlleg, olew olewydd gwyryfon ychwanegol, naddion pupur coch wedi’i falu, halen a phupur, a sgilet fawr. Oherwydd bod cyn lleied o gynhwysion, mae pob elfen yn cyfrannu at flas cyffredinol y pryd, felly er y bydd y sbigoglys yn cael ei ffrio, rwy’n defnyddio’r olew olewydd crai ychwanegol gorau sydd gennyf.

Yn lle briwio neu wasgu’r ewin garlleg, rwy’n eu sleisio mor denau â phosibl i sicrhau bod y pryd yn cael ei drwytho â hanfod y garlleg heb iddo fod yn flas ormesol. Mae garlleg wedi’i sleisio yn meddalu wrth iddo goginio, ac mae dos iach o groen lemwn yn ychwanegu ychydig o ddisgleirdeb sy’n clymu’r holl flasau at ei gilydd. Gellir addasu mesuriadau fy rysáit at eich dant, a gellir cynyddu faint o naddion pupur coch wedi’u malu o ysgafn (yn ôl fy mesuriad) i boeth.

042722.F.FF.LOSTITALIAN.4.jpg

Mae garlleg wedi’i sleisio, croen lemwn, a naddion pupur coch wedi’u malu yn cael eu ffrio mewn olew olewydd gwyryfon ychwanegol da nes eu bod yn sizzle a persawrus.

Sarah Nasello / Y Fforwm

Mae fflochiau garlleg, croen lemwn, a phupur coch yn cael eu ffrio mewn olew poeth nes eu bod yn bersawrus ond heb fod yn frown, sy’n cymryd dim ond tua 90 eiliad. Mae dail sbigoglys ffres yn cael eu hychwanegu a’u taflu gyda’r gymysgedd garlleg-olew nes eu bod wedi’u gorchuddio’n gyfartal, yna eu coginio nes eu bod yn wyrdd llachar ac wedi gwywo (ac yn isel iawn mewn cyfaint), sy’n cymryd dim ond rhwng tair a phedair munud.

042722.F.FF.LOSTITALIAN.5.jpg

Bydd y sbigoglys yn gwywo ac yn lleihau’n sylweddol o ran maint wrth iddo goginio yn yr olew garlleg lemwn.

Sarah Nasello / Y Fforwm

Rwy’n gweini’r ddysgl ochr hon gyda phrydau stêc, pysgod, cyw iâr a phorc, neu hyd yn oed ar ben tost i gael byrbryd cyflym. Yn hawdd, yn iach ac yn flasus, mae’r Sauté Sbigoglys Garlleg Lemon hwn yn ddysgl ochr berffaith, ni waeth beth yw’r tymor, sydd bob amser yn gaeaf, mae’n ymddangos.

042722.F.FF.LOSTITALIAN.6.jpg

Mae Sbigoglys Sautéed Garlleg Lemwn Sarah yn wych fel pryd ochr neu fyrbryd, ar dost.

Sarah Nasello / Y Fforwm

Sbigoglys wedi’i ffrio â lemwn a garlleg

ARGRAFFU: Cliciwch yma am fersiwn argraffadwy o’r rysáit hwn

Yn gwasanaethu: 4 i 6

Cynhwysion:
2 lwy fwrdd o olew olewydd crai ychwanegol
2 ewin garlleg, wedi’u sleisio’n denau
Croen 1 lemwn canolig (1 llwy fwrdd)
¼ llwy de o naddion pupur coch wedi’u malu
8 owns o ddail sbigoglys ffres
½ llwy de o halen kosher
¼ llwy de o bupur du

Cyfeiriadau:
Mewn sgilet fawr, cynheswch yr olew olewydd dros wres canolig. Unwaith y bydd yr olew yn boeth, gostyngwch y gwres i ganolig-isel ac ychwanegwch y garlleg wedi’i sleisio, croen y lemwn, a’r naddion pupur coch wedi’u malu. Coginiwch nes ei fod yn siffrwd ac yn bersawrus, gan droi’n aml, tua 90 eiliad.

Ychwanegwch yr holl sbigoglys a defnyddiwch gefel i’w daflu gyda’r olew garlleg lemwn, nes bod y dail wedi’u gorchuddio’n gyfartal. Ychwanegwch halen a phupur a chynyddwch y gwres i ganolig. Coginiwch, gan droi’n aml, nes bod sbigoglys yn wyrdd llachar a bron wedi gwywo, tua 3 i 4 munud. Tynnwch oddi ar y gwres a’i flasu i addasu’r sesnin fel y dymunir. Gweinwch ar unwaith.

Yr wythnos hon yn…

Gellir dod o hyd i ryseitiau gyda’r erthygl ar InForum.com.
Mae “Home with the Lost Italian” yn golofn wythnosol a ysgrifennwyd gan Sarah Nasello sy’n cynnwys ryseitiau gan ei gŵr, Tony Nasello. Roedd y cwpl yn berchen ar Sarello’s yn Moorhead ac yn byw yn Fargo gyda’u mab, Giovanni. Gall darllenwyr eu cyrraedd yn [email protected]

Leave a Comment

Your email address will not be published.