Cwblhewch eich lledaeniad Eid gyda Bara Pob Amser

Mae bara yn stwffwl ym mhob pantri cartref. Yn ddefnyddiol ar gyfer paratoi prydau bwyd ar unrhyw adeg o’r dydd, o frechdan jam brecwast cyflym i bwdinau blasus ar ôl cinio, gellir defnyddio bara mewn amrywiaeth o ffyrdd.

Mae Bara Pob Amser yn llawn maetholion a’i bobi’n ffres. Mae ei wead llyfn yn ei wneud yn gynhwysyn perffaith ar gyfer paratoi pwdinau blasus, p’un a yw’n un cyflym i blant fachu wrth fynd neu’n un llafurus a all fod yn ganolbwynt i’ch bwrdd pwdin.

I gael y newyddion diweddaraf, dilynwch sianel Google News y Daily Star.

PELI BARA SIOCLED

Cynhwysion

7-8 sleisen o fara pob amser
50g o fenyn
2 lwy de o siwgr powdr
100g o siocled tywyll
100g o siocled gwyn
2 lwy fwrdd o olew cnau coco
2 lwy fwrdd o daeniad siocled
taenellu i addurno

Dull
Torrwch y sleisys Bara Pob Amser yn giwbiau bach a’u stwnsio nes eu bod yn fras ac yn llwydaidd. Nesaf, toddwch y menyn a’i ychwanegu i mewn, gan ddefnyddio blaenau eich bysedd i weithio’r menyn yn y cymysgedd yn dda. Ychwanegwch yr hufen siocled a chymysgwch eto nes i chi gael cytew siocled. Yn olaf, ychwanegwch siwgr powdr i’r toes a chymysgwch yn dda.

Cynheswch y siocled tywyll a gwyn ar wahân mewn microdon, gan ei droi rhwng 30 eiliad, nes ei fod wedi toddi’n llwyr. Yna ychwanegu

mewn llwy fwrdd o olew cnau coco i bob un a chymysgu. Rholiwch y toes yn beli yng nghledrau eich dwylo a throchwch bob pêl yn y siocled wedi toddi. Yn olaf, rhowch nhw’n fygiau a’u rhoi ar ben gyda chwistrellau.

WMU ALI

Cynhwysion

10-12 sleisen o fara bob amser
500g o laeth
½ cwpan llaeth powdr
2 lwy fwrdd o siwgr
2 lwy fwrdd o flawd corn
½ llwy de o bowdr cardamom
2 lwy fwrdd cnau coco wedi’u dadhydradu
2 lwy fwrdd o resins
2 lwy fwrdd o almonau wedi’u sleisio
1 llwy fwrdd cnau pistasio wedi’u torri
olew ar gyfer ffrio
Ar gyfer y surop siwgr –
1 cwpan o ddŵr
½ cwpan siwgr
ychydig linynau o saffrwm
1 llwy de o sudd lemwn

Dull
Ar gyfer y cymysgedd llaeth, toddwch y blawd corn mewn hanner cwpan o laeth a chynheswch weddill y llaeth ynghyd â’r siwgr a’r powdr llaeth. Yna arllwyswch y blawd corn i mewn a’i droi nes ei fod wedi tewhau. Yn olaf, ychwanegwch bowdr cardamom a’i droi i gyfuno.

Mewn sosban, ychwanegwch ddŵr a siwgr ac arhoswch iddo fudferwi. Unwaith y bydd yn berwi, ychwanegwch ychydig o linynnau o saffrwm a gadewch iddo ferwi. Unwaith y bydd ychydig yn drwchus, trowch y gwres i ffwrdd a gollwng ychydig ddiferion o sudd lemwn.

Cymerwch y tafelli Bara Pob Amser a thorrwch gylch yn ofalus o ganol pob un gan ddefnyddio gwydr, powlen fach, neu dorrwr cwci. Ffriwch yn ysgafn am ychydig eiliadau ar bob ochr, gan droi’n gyson nes yn frown golau. Tynnwch o’r gwres a’i drochi ar unwaith i’r surop siwgr.

Yna, rhowch nhw ar eich plât gweini a’u top gyda naddion cnau coco ac almon wedi’u disychedu. Arllwyswch y cymysgedd llaeth ar ei ben a’i addurno’n drwm gydag almonau wedi’u hollti, cnau pistasio wedi’u torri a rhesins cyfan ar ei ben. Gweinwch yn oer.

Bwyd a ffotograffiaeth: Fariha Amber

Leave a Comment

Your email address will not be published.