Cwcis Sglodion Siocled Di-glwten Laura

Yn tyfu i fyny fy nheulu yn aml yn gwneud candy cartref a danteithion fodd bynnag roeddem yn fawr ar y gêm toes cwci Pillsbury. Pan es i heb glwten, dechreuais geisio gwneud cwcis sglodion siocled heb glwten a oedd yn blasu cystal. Roedd dod o hyd i rysáit (dros ddeng mlwydd oed) ar gyfer cwci sglodion siocled meddal a chewy yn amhosibl. Roedd y rhan fwyaf o’r cwcis sglodion siocled yn galed, yn sych ac yn friwsionllyd.

I gael cwci meddal a chewy, bydd angen i chi ddarllen isod i ddatrys ryseitiau heb glwten, ond rwy’n addo os dilynwch y rysáit, fe gewch chi’r cwci meddal a chewy rydych chi’n edrych amdano.

Ar ôl blynyddoedd o geisio a cheisio, mae’r cwcis hyn yn wych. Yn gymaint felly, fy mod i’n gwneud cwcis sglodion siocled heb glwten ac yn eu gwerthu yn fy marchnad ffermwyr leol i bobl nad ydyn nhw hyd yn oed yn rhydd o glwten! Mae’r amser coginio ar gyfer y cwcis hyn yn fyr ac mae’r cynhwysion yn syml. Gadewch i ni wneud y cwcis hyn.

A yw’n hawdd gwneud y cwcis sglodion siocled di-glwten hyn?

Oes! Mae’r amser paratoi o dan 5 munud ac yna mae’r amser coginio o dan 15. Tra bod 1 awr o amser oeri, mae’n awel pan fo’r amser paratoi mor isel. Mae’n bwdin perffaith ar gyfer diwedd y dydd, neu os ydych chi am eu gwneud yn y bore a’u pobi’n hwyrach. Amser paratoi isel a straen isel.

Pa offer fydd eu hangen arnaf?

 1. silff gwifren
 2. affeithiwr rhwyfo
 3. cymysgydd stondin (neu gymysgydd llaw)
 4. sgŵp cwci
 5. hambwrdd pobi x 2-4
 6. papur memrwn neu fat pobi

A allaf wneud unrhyw beth yn lle’r rysáit hwn, fel fegan neu heb gynnyrch llaeth?

Fel bob amser, nid yw pob blawd heb glwten yn cael ei greu yn gyfartal. Fy newis ar gyfer toes cwci yw’r Brenin Arthur Mesur Heb Glwten ar gyfer Cymysgedd blawd Mesur Pob Pwrpas. Mae ganddo gwm xanthan ond mae’n gymysgedd blawd di-laeth. Rwy’n meddwl mai dyma’r blawd heb glwten gorau ar gyfer toes cwci oherwydd ei fod yn blasu’n debycach i gwcis rheolaidd.

Os ydych chi’n defnyddio cymysgedd blawd arall heb glwten, gwnewch yn siŵr bod ganddo gwm xanthan (a byddwch yn ymwybodol efallai na fydd yn cynhyrchu’r un canlyniadau â’r rysáit hwn).

Os ydych chi eisiau gwneud y rysáit hwn yn rhydd o laeth (gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n defnyddio’r cymysgedd Cup4Cup gan fod y blawd hwn heb glwten yn cynnwys powdr llaeth). Bydd angen i chi amnewid y menyn tymheredd ystafell am fenyn di-laeth. Nid wyf wedi ei wneud fy hun, ond opsiwn da yn lle menyn yw Earth Balance. Os na, gallwch chi roi cynnig ar fegan fegan. Hefyd, ar gyfer y tamaid bach o laeth, gallwch chi roi dŵr neu laeth di-laeth yn ei le. Yn olaf, defnyddiwch sglodion siocled tywyll yn lle siocled lled-melys neu siocled llaeth.

fegan?

Gweler y paragraff blaenorol. Fodd bynnag, yn lle’r eilydd wy, nid wyf yn siŵr. Gallwch geisio defnyddio “Just Egg” sy’n amnewidyn wy fegan.

Nid oes gennyf echdyniad fanila, a allaf ei roi yn ei le?

Mae dyfyniad almon yn flas braf sy’n cyd-fynd yn dda â chwcis sglodion siocled!

Pa fathau o sglodion siocled sydd orau?

Wrth wneud cwcis sglodion siocled, rydych chi fel arfer yn meddwl “mae sglodion siocled” yn y cwcis hynny. Er bod hyn yn aml yn wir, nid yw bob amser, ond fe gyrhaeddwn ni hynny.

Fy hoffter o sglodion siocled yw siocled llaeth, fodd bynnag mae lled-melys yr un mor dda neu os oes angen i chi osgoi cynnyrch llaeth am reswm dietegol (neu ddewis), gallwch ddefnyddio sglodion siocled tywyll.

Mae rhai pobl yn defnyddio disgiau siocled a/neu dalpiau siocled! Y byd yw eich siocled. Cymerwch eich dewis!

Dim ond Siwgr Gronynnog sydd gennyf; Gallaf ddefnyddio hwn?

Mae’r siwgr brown yn y rysáit yn rhoi blas neis iawn iddo. Felly byddwn yn argymell defnyddio’r ddau, nid siwgr gronynnog yn unig. Os ydych chi mewn pinsied yna fe allwch chi, ond nid dyma fy ffefryn.

Beth yw’r blawd heb glwten gorau i’w ddefnyddio ar gyfer cwcis sglodion siocled heb glwten?

Y Brenin Arthur Mesur Di-glwten ar gyfer Mesur Pob Pwrpas Blawd yw fy awgrym, fodd bynnag, os nad yw ar gael lle rydych chi’n dod o hyd iddo, rwy’n awgrymu mynd gyda chymysgedd un-i-un. Beth bynnag a wnewch, gwnewch yn siŵr bod gan eich cymysgedd gwm xanthan. Mae’n helpu i glymu nwyddau wedi’u pobi at ei gilydd.

Nid yw pob blawd heb glwten yn cael ei greu yn gyfartal, ond mae rhai opsiynau ar gyfer cymysgeddau blawd 1: 1 yn cynnwys:

1. Brenin Arthur
2. Melin Wynt Goch Bob
3. Cwpan4Cup
4.Pillsbury

Os ydych chi’n google beth yw’r blawd gorau, fe gewch chi “blawd reis brown”, ond rydw i’n meddwl bod hwn yn gamgymeriad. Byddwch chi eisiau cymysgedd.

Sut mae gwlychu cwcis sglodion siocled heb glwten?

Cwcis llaith yw’r cwcis sglodion siocled heb glwten gorau. Wrth i chi wneud eich toes cwci, byddwch chi eisiau sicrhau bod y toes cwci yn llaith. Y ffordd i’w wneud yw trwy ddefnyddio digon o fenyn a llaeth. Gall blawd heb glwten fod yn sych o’i gymharu â blawd arferol wrth bobi, felly mae’n weithred gydbwyso darganfod sut i gael y swm cywir o leithder yn eich pobi. Mae angen i’r menyn fod ar dymheredd ystafell i’w ymgorffori’n iawn yn y toes cwci, a bydd y llaeth yn helpu i roi ychydig o oomph ychwanegol iddo.

Mae fy nghwcis sglodion siocled heb glwten yn cwympo’n ddarnau. Sut alla i drwsio hyn?

Mae hyn i gyd yn dibynnu ar y cymysgedd blawd rydych chi’n ei ddefnyddio. Os nad ydych chi’n defnyddio un gyda gwm xanthan, bydd yn cynhyrchu cwci mwy briwsionllyd ac ni fydd yn blasu cystal.

Cynhwysion:

 1. 1/4 cwpan siwgr gwyn
 2. 1/4 cwpan siwgr brown golau
 3. 6 owns o sglodion siocled, Defnyddiais siocled llaeth, mae semisweet yn dda hefyd
 4. 1 llwy fwrdd o laeth
 5. 1 llwy de o soda pobi
 6. 8 llwy fwrdd o fenyn heb halen, tymheredd ystafell
 7. 2 llwy de o fanila
 8. 1.5 cwpan o flawd heb glwten, Defnyddiais fesur blawd pob pwrpas y brenin arthur heb glwten i fesur, gyda gwm xanthan

Am y rysáit llawn a chyfarwyddiadau, ewch i Sift.

labelauRyseitiau di-godro crwst ffermwyr marchnad cwcis sglodion siocled heb glwten Cwcis sglodion siocled Siftyummy

Leave a Comment

Your email address will not be published.