Cychwyn tymor corn melys Minnesota gyda tacos elot

Mae tymor yd melys newydd ddechrau, ac os ydych chi’n rhywbeth tebyg i mi, gallwch chi glywed y cloc yn tician yn barod. Fel llawer o ddigwyddiadau tywydd cynnes Minnesota, mae’n ymddangos bod tymor corn yn cymryd am byth i gyrraedd ac mae wedi mynd mewn amrantiad.

Felly tra bod y cloc yn tician, rwy’n gwneud ymdrech i gynnwys ŷd mewn cymaint o brydau ac mewn cymaint o ffyrdd â phosib.

Mae fel arfer ar y cob, yn aml mewn arddull ŷd: wedi’i grilio neu wedi’i rostio, wedi’i dorri â mayonnaise hufennog, gyda chaws hallt ar ei ben, ac wedi’i sesno’n hyfryd â phowdr tsili poeth. Gyda sblash o sudd leim ffres, heb os nac oni bai mae’r bwyd stryd eiconig hwn o Fecsico yn un o’r ffyrdd mwyaf blasus o fwynhau’r gorau o haelioni’r haf.

Gall dysgl gyda chymaint o flasau beiddgar fod yn llethol, ac eto yma maen nhw i gyd yn berffaith gytbwys p’un a yw’r ŷd ar y cob ai peidio. Felly nid yw’n syndod eu gweld yn dod at ei gilydd yn hyfryd y tu mewn i tortilla cynnes, fel y maent yn ei wneud yn Tacos Cyw Iâr ac Yd Wedi’i Grilio yr wythnos hon.

Yn bryd blasus gyda’r nos, mae gan y tacos hyn ychydig o gamau, ond maen nhw i gyd yn gyflym ac yn hawdd ac yn werth eu gwneud, hyd yn oed ar ddydd Mawrth.

Mae corn ar y cob a phupur poblano yn cael eu rhostio ar gril poeth. Mae’r grawn yn cael eu torri o’r cob ac mae’r chili yn cael ei blicio a’i dorri. Mae cluniau cyw iâr heb asgwrn heb groen yn cael eu marinadu, eu grilio a’u sleisio’n fyr. Gwneir saws syml o mayonnaise, hufen sur, powdr chili, a sudd lemwn.

Mae’r holl elfennau hyn, wedi’u stwffio i mewn i dortilla ynghyd â chaws Cotija wedi’i friwsioni a cilantro, gyda darnau o galch ar yr ochr, yn creu taco hynod o flasus, un a fydd yn y cylchdro yn fy nghais i fwyta fy mhwysau mewn ŷd am yr amser. o’r tymor. .

Cyw Iâr wedi’i Grilio ac Elote Tacos

am 6.

Wedi’i gyfuno â chyw iâr wedi’i grilio a’i stwffio i mewn i dortilla poeth, mae blasau myglyd, hallt a sbeislyd elote corn stryd eiconig Mecsico yn troi taco cyffredin yn beth allai fod yn frathiad gorau’r haf. Gan Meredith Deeds.

• 1/4 cwpan. mayonnaise

• 1/4 cwpan. hufen sur neu hufen Mecsicanaidd

• 2 lwy fwrdd. coriander wedi’i dorri’n fân

• 1/2 llwy de. powdr chili ancho neu chipotle

• 3 ewin garlleg canolig, wedi’u torri’n fân, wedi’u rhannu

• 3 llwy fwrdd. ynghyd â 1 llwy de o sudd lemwn, wedi’i rannu

• 1 llwy fwrdd. olew llysiau

• 1 llwy de. halen, wedi’i rannu

• 1/2 llwy de. cwmin daear

• 1/4 llwy de. pupur du newydd ei falu

• 3 clust canolig o ŷd, wedi’u plicio

• 1 chili poblano

• 1 pwys o gluniau cyw iâr heb asgwrn, heb groen

• 12 tortillas corn, wedi’i gynhesu

• Caws Cotija, crymbl

• Cilantro wedi’i dorri, i weini

• Lletemau calch, i weini

Cyfeiriadau

Mewn powlen ganolig, chwisgwch mayonnaise, hufen sur, cilantro wedi’i dorri’n fân, powdr chili, 1 ewin garlleg wedi’i friwgig, 1 llwy de o sudd lemwn, a 1/4 llwy de o halen. Gorchuddiwch ac oeri nes ei fod yn barod i’w ddefnyddio.

Chwisgwch 2 lwy fwrdd o sudd lemwn, olew, garlleg briwgig sy’n weddill, cwmin, 1/2 llwy de o halen, a phupur mewn powlen ganolig. Ychwanegwch y cyw iâr a’i daflu i’w gôt. Gadewch i sefyll am 20 munud.

Paratowch y gril dros wres canolig-uchel. Rhowch yr ŷd a’r poblano ar y gril a browniwch bopeth, 10 i 15 munud. Rhowch y poblano mewn powlen fach, gorchuddiwch â lapio plastig a stêm am 5 munud. Trosglwyddwch ŷd i fwrdd torri a’i roi o’r neilltu nes ei fod yn ddigon oer i’w drin.

Pan fydd y pupur cloch yn ddigon oer i’w drin, tynnwch y croen a’i daflu. Tynnwch y coesynnau a’r hadau a thorrwch y pupur cloch a’i drosglwyddo i bowlen.

Gan weithio dros bowlen fawr, torrwch gnewyllyn corn o bob clust a’i gyfuno â phupur poblano, 1 llwy fwrdd o sudd lemwn sy’n weddill, a 1/4 llwy de o halen. Gosod o’r neilltu.

Griliwch gyw iâr nes ei fod wedi coginio drwyddo a’i losgi ychydig, tua 4 munud yr ochr.

Gadewch i gyw iâr orffwys 5 munud cyn cerfio. Gweinwch gyda tortillas, cymysgedd corn, cymysgedd mayonnaise, Cotija, dail cilantro, a lletemau calch.

Awdur llyfr coginio ac awdur bwyd o Edina yw Meredith Deeds. Cysylltwch â hi yn [email protected] Dilynwch hi ar Instagram yn @meredithdeeds.

Leave a Comment

Your email address will not be published.