Cyfrinach Hyfrydwch – Y New York Times

Rhywbeth y mae Genevieve Ko, dirprwy olygydd a cholofnydd yma yn Food and Cooking yn The New York Times, bob amser yn ei ddweud yw bod cyfuniad o weadau yn agwedd hanfodol ar bryd blasus. Creisionllyd a hufennog, cnoi a rhedegog, crensiog a thyner – rhan o goginio yw dysgu sut i gymharu cynhwysion â’i gilydd mewn ffyrdd diddorol a deniadol. (Ac nid yw’n dod i ben gyda gwead, wrth gwrs. ​​Meddyliwch am y tynnu-of-war o flas mewn saws melys a sur, neu’r cymysgedd o boeth ac oer mewn sundae gyda saws cyffug poeth.)

Dyna thema yn ein pum rysáit isod: Edrychwch ar y cracers Ritz sydd wedi’u tostio a’u malu wedi’u pentyrru ar ben penfras, ac yng ngholofn Yotam Ottolenghi yn The New York Times Magazine yr wythnos hon, lle mae’n ysgrifennu am haenu saladau o weadau. Nid yw eu rysáit Ffa Menyn Gwyrdd gydag Iogwrt a Pistachio Dukkah yn ginio ar ei ben ei hun yn ystod yr wythnos, ond fe allech chi ei weini fel rhan o daeniad mezze a byddwch yn hapus iawn.

Dywedwch wrthyf beth rydych chi’n ei goginio ar hyn o bryd yn [email protected] Rwyf wrth fy modd yn clywed gennych.

Yn y diweddariad hwyr y nos hwn ar bysgod gwyn New England wedi’i stwffio a’i bobi yn yr hen ysgol, mae Sarah DiGregorio yn pentyrru cymysgedd cracer Ritz â menyn lemwn ar ben penfras, yn hytrach na rholio a stwffio ffiledi hir. Mae popeth yn cael ei rostio’n gyflym yn y popty, ar gyfer pysgod blasus a thopin blasus gyda chyffyrddiad crensiog ychwanegol.

Mae menyn, lemwn a chaprys yn un o dimau mwyaf ffyrnig y gegin yn ystod yr wythnos, a gyda’i gilydd maen nhw’n dod â blas llachar a hallt enfawr i’r pryd pasta hwn gan Kay Chun. Ond y berdysyn ydi’r seren – maen nhw’n coginio’n ysgafn mewn menyn, gan eu cadw’n llawn sudd a sudd, cyferbyniad braf i’r llinynnau sbageti a phys al dente.

Edrychwch ar y rysáit hwn.


Croen cyw iâr creisionllyd, moron babi, saws afocado-leim hufennog: Mae rysáit sgilet hawdd Yewande Komolafe ar gyfer Cyw Iâr Garlleg gyda Guasacaca, sesnin o Venezuela, yn cynnig cyfuniad braf o weadau sy’n dod yn fyw gyda blas sitrws a llysieuol y saws hwnnw.

Mae letys wedi’i goginio’n boeth a chreision yn ddysgl lwc dda yn niwylliant Tsieina. Mae’n aml yn cael ei weini fel dysgl ochr, ond yma, mae Hetty McKinnon yn ei baru â reis blewog ac wyau wedi’u ffrio’n rhedeg ar gyfer cinio un bowlen llysieuol. Dywed Hetty y gallwch chi ysgeintio sialóts wedi’u ffrio a brynwyd yn y siop ar ei ben, os ydych chi am osgoi’r cam o ffrio sglodion garlleg. Peidiwch â hepgor y cyffyrddiad ychwanegol hwnnw, sy’n ychwanegu haen arall o wead at y pryd blasus hwn.

Edrychwch ar y rysáit hwn.


Mae Kay Chun yn gwneud ffa wedi’u rhewi’n gyflym i lysieuwyr ac yn eu defnyddio i lenwi’r burritos hawdd hyn, sydd wedyn yn cael eu ffrio nes eu bod yn grimp ac yn euraidd. Mae’n bryd arbennig o dda y gellir ei addasu ar gyfer tween a gyhoeddodd yn ddiweddar eu bod yn llysieuwr, neu unrhyw un sy’n caru cinio creisionllyd, cawslyd, hynod flasus.

Leave a Comment

Your email address will not be published.