Cylchgrawn RecipeLion yn Cyhoeddi Mai/Mehefin 2022 Rhifyn Saladau a Dresinau Ffres yr Ardd | Newyddion

Rysáit Llew Mayo /Mehefin 2022 rhifyn yn cynnwys 43 o ryseitiau ar gyfer saladau a dresinau melys a sawrus

BOSTON, Ebrill 20, 2022 /PRNewswire-PRWeb/ — Rhwydwaith Garddio Bwyd wedi rhyddhau ei fis Mai/Mehefin 2022 rhifyn cylchgrawn RecipeLion, yn cynnwys 43 salad melys a sawrus a ryseitiau dresin sy’n dathlu cyfoeth ffrwythau a llysiau’r gwanwyn.

Mae’r ryseitiau’n cynnwys clasuron fel Waldorf Salad a Salad Cesar, yn ogystal â chyfuniadau unigryw fel Salad Basil a Watermelon neu Salad Betys Rhost, Peach a Chaws Gafr.

Ysgrifenydd a chyhoeddwr kim matthew meddai, “Mae heulwen ychwanegol y gwanwyn a dechrau’r haf yn gwneud i salad gardd-ffres deimlo fel y dewis cywir. Mae’r tymor yn berffaith ar gyfer cinio ar y porth cefn neu ginio ysgafn o amgylch y bwrdd picnic.”

Mae’r rhifyn hwn o gylchgrawn RecipeLion yn dechrau gydag wyth rysáit dresin salad, gan gynnwys rysáit dresin y Dduwies Werdd cartref a dresin pupur coch a sialots wedi’i rostio.

Mewn Salad Melys a Safri, gall darllenwyr ddewis rhwng Salad Dail Dant y Llew a Ffritwyr Dant y Llew neu Salad Sbigoglys Mefus, ymhlith eraill. Mae’r adran Salad Classics yn cynnwys Salad Ciwcymbr Groegaidd traddodiadol, tra gall darllenwyr ddod o hyd i ryseitiau ar gyfer Salad Aeron Gwenith neu Salad Yd Stryd Mecsicanaidd Ffres wedi’i Grilio yn yr adran Salad Heb Letys.

Mae rhai o’r ryseitiau ychwanegol yn y rhifyn hwn yn cynnwys:

  • Dresin Hadau Pwmpen Hufennog – Mae’r rysáit hwn yn darparu cymysgedd blasus o felys, hallt, tangy, priddlyd a hufennog gyda’r awgrym ychwanegol hwnnw o arlleg. Mae hadau pwmpen rhost yn ychwanegu blas myglyd cynnil ond blasus o dan y daioni hufennog hwnnw.
  • Salad Ciwcymbr Dill Hawdd – Daw blas tangy, piclyd y salad hwn o ddim llai na thri finegr, ynghyd â dil ffres, a’r sleisys nionyn coch llachar, tangy. Mae Dill yn clymu popeth gyda’i gilydd, gan ychwanegu gwead, diddordeb gweledol, a’r blas dil nodedig hwnnw.
  • Salad Pys Dwbl a Feta – Mae dau fath o bys yn rhoi gwead unigryw i’r salad hwn. Mae’r codennau tew, crensiog o bys melys yn gwneud hwn yn fyrbryd crensiog. Yn y cyfamser, mae pys Seisnig wedi’u gragen yn ychwanegu tro hwyliog i’r pryd, gan ei wneud yn bleser i’w flasu.
  • Salad Pasta Saets Lemon – Gall llysiau cartref ymddangos yn llawer melysach oherwydd eu bod yn ffres, ond mae’r cyfuniad sitrws o saets a lemonau yn cydbwyso’r melyster. Mae caws Parmesan yn rhoi cyffyrddiad sawrus ychwanegol i’r pryd hwn, tra bod menyn ac olew olewydd yn bywiogi’r ensemble lliwgar.

Yn gyfan gwbl, y mis Mai/Mehefin 2022 Mae’r rhifyn hwn o gylchgrawn RecipeLion yn cynnig 43 o ryseitiau salad a dresin i ddarllenwyr, yn amrywio o brydau ysgafn i saladau swper swmpus. Bydd darllenwyr yn dod o hyd i saladau pwdin sy’n tynnu sylw at ffrwythau ffres a saladau sawrus sy’n adeiladu ar flasau syml, cyfoethog cynnyrch y gwanwyn a’r haf.

Gweler y mis Mai /Mehefin 2022 Rhifyn cylchgrawn RecipeLion nawr.

Ynglŷn â Cylchgrawn RecipeLion: Mae Cylchgrawn RecipeLion yn ymwneud â chreu ac addasu ryseitiau fel bod hyd yn oed y cogyddion prysuraf yn gallu creu ciniawau blasus a blasus yn llwyddiannus. Mae pob rysáit yn sicr o fod yn gyfeillgar i’r teulu, wedi’i brofi i sicrhau ei fod yn hawdd ei baratoi, wedi’i brofi i sicrhau ei fod yn flasus, ac yn sicr o gynnwys cynhwysion sydd ar gael yn hawdd.

Ynghylch Rhwydwaith Garddio Bwyd: Sefydlwyd Rhwydwaith Garddio Bwyd gan arddwyr bwyd cartref ac ar gyfer garddwyr bwyd cartref – y genhadaeth yw gweini awgrymiadau, offer, cyngor, a ryseitiau i arddwyr ar gyfer tyfu a mwynhau bwyd gwych gartref. Yn ystod pandemig Covid-19 a ddechreuodd yn 2020, daeth yn amlwg y byddai garddio cartref yn peidio â bod yn hobi i lawer o arddwyr cartref. Lansiwyd y Rhwydwaith Garddio Bwyd ym mis Ionawr 2021 fel adnodd un stop ar gyfer garddwyr o bob lefel sgiliau, gydag erthyglau manwl ar gynllunio, plannu, cynnal a chynaeafu cnydau gardd cartref. Mae’r Rhwydwaith Garddio Bwyd hefyd yn cynnwys ryseitiau hawdd eu paratoi fel y gall garddwyr cartref fwynhau ffrwyth eu llafur mewn ffyrdd blasus a chreadigol.

Cyswllt: I wneud cais am fynediad am ddim i’r wasg i’r Rhwydwaith Garddio Bwyd a Chylchgrawn RecipeLion, neu i siarad ag aelod o’n tîm, cysylltwch â Tudalen Christie yn [email protected] neu (617) 217-2559. Dilynwch ni ar Instagram, Twitter a Pinterest yn @FoodGardeningNW ac ar Facebook @FoodGardeningNetwork.

Cyswllt cyfryngau

Tudalen ChristieRhwydwaith Garddio Bwyd, 617-217-2559, [email protected]

FFYNHONNELL Rhwydwaith Garddio Bwyd

Leave a Comment

Your email address will not be published.