Cylchgrawn RecipeLion Yn Cyhoeddi Rhifyn Saladau a Dresin Ffres yr Ardd Mai/Mehefin 2022

Cylchgrawn Rysáit Leon Mai/Mehefin

Mae heulwen ychwanegol y gwanwyn a dechrau’r haf yn gwneud i salad ffres gardd deimlo fel y dewis cywir. Mae’r tymor yn berffaith ar gyfer cinio ar y porth cefn neu ginio ysgafn o amgylch y bwrdd picnic.

Mae Food Gardening Network wedi cyhoeddi ei rifyn Mai/Mehefin 2022 o gylchgrawn RecipeLion, sy’n cynnwys 43 o ryseitiau salad melys a sawrus a dresin sy’n dathlu haelioni ffrwythau a llysiau’r gwanwyn.

Mae’r ryseitiau’n cynnwys clasuron fel Waldorf Salad a Salad Cesar, yn ogystal â chyfuniadau unigryw fel Salad Basil a Watermelon neu Salad Betys Rhost, Peach a Chaws Gafr.

Dywed y prif olygydd Kim Mateus, “Mae haul ychwanegol y gwanwyn a dechrau’r haf yn gwneud i salad ffres o’r ardd deimlo fel y dewis cywir. Mae’r tymor yn berffaith ar gyfer cinio ar y porth cefn neu ginio ysgafn o amgylch y bwrdd picnic.”

Mae’r rhifyn hwn o gylchgrawn RecipeLion yn dechrau gydag wyth rysáit dresin salad, gan gynnwys rysáit dresin y Dduwies Werdd cartref a dresin pupur coch a sialots wedi’i rostio.

Mewn Salad Melys a Safri, gall darllenwyr ddewis rhwng Salad Dail Dant y Llew a Ffritwyr Dant y Llew neu Salad Sbigoglys Mefus, ymhlith eraill. Mae’r adran Salad Classics yn cynnwys Salad Ciwcymbr Groegaidd traddodiadol, tra gall darllenwyr ddod o hyd i ryseitiau ar gyfer Salad Aeron Gwenith neu Salad Yd Stryd Mecsicanaidd Ffres wedi’i Grilio yn yr adran Salad Heb Letys.

Mae rhai o’r ryseitiau ychwanegol yn y rhifyn hwn yn cynnwys:

  • Dresin Hadau Pwmpen Hufennog – Mae’r rysáit hwn yn darparu cymysgedd blasus o felys, hallt, tangy, priddlyd a hufennog gyda’r awgrym ychwanegol hwnnw o arlleg. Mae hadau pwmpen rhost yn ychwanegu blas myglyd cynnil ond blasus o dan y daioni hufennog hwnnw.
  • Salad Ciwcymbr Dill Hawdd – Daw blas tangy, piclyd y salad hwn o ddim llai na thri finegr, ynghyd â dil ffres, a’r sleisys nionyn coch llachar, tangy. Mae Dill yn clymu popeth gyda’i gilydd, gan ychwanegu gwead, diddordeb gweledol, a’r blas dil nodedig hwnnw.
  • Salad Pys Dwbl a Feta – Mae dau fath o bys yn rhoi gwead unigryw i’r salad hwn. Mae’r codennau tew, crensiog o bys melys yn gwneud hwn yn fyrbryd crensiog. Yn y cyfamser, mae pys Seisnig wedi’u gragen yn ychwanegu tro hwyliog i’r pryd, gan ei wneud yn bleser i’w flasu.
  • Salad Pasta Saets Lemon – Gall llysiau cartref ymddangos yn llawer melysach oherwydd eu bod yn ffres, ond mae’r cyfuniad sitrws o saets a lemonau yn cydbwyso’r melyster. Mae caws Parmesan yn rhoi cyffyrddiad sawrus ychwanegol i’r pryd hwn, tra bod menyn ac olew olewydd yn bywiogi’r ensemble lliwgar.

At ei gilydd, mae rhifyn Mai/Mehefin 2022 o gylchgrawn RecipeLion yn cynnig 43 o ryseitiau salad a dresin i ddarllenwyr, yn amrywio o seigiau ysgafn i saladau swper swmpus. Bydd darllenwyr yn dod o hyd i saladau pwdin sy’n tynnu sylw at ffrwythau ffres a saladau sawrus sy’n adeiladu ar flasau syml, cyfoethog cynnyrch y gwanwyn a’r haf.

Edrychwch ar rifyn Mai/Mehefin 2022 o gylchgrawn RecipeLion nawr.

Ynglŷn â Cylchgrawn RecipeLion: Mae Cylchgrawn RecipeLion yn ymwneud â chreu ac addasu ryseitiau fel bod hyd yn oed y cogyddion prysuraf yn gallu creu ciniawau blasus a blasus yn llwyddiannus. Mae pob rysáit yn sicr o fod yn gyfeillgar i’r teulu, wedi’i brofi i sicrhau ei fod yn hawdd ei baratoi, wedi’i brofi i sicrhau ei fod yn flasus, ac yn sicr o gynnwys cynhwysion sydd ar gael yn hawdd.

Ynghylch Rhwydwaith Garddio Bwyd: Sefydlwyd Rhwydwaith Garddio Bwyd gan arddwyr bwyd cartref ac ar gyfer garddwyr bwyd cartref – y genhadaeth yw gweini awgrymiadau, offer, cyngor, a ryseitiau i arddwyr ar gyfer tyfu a mwynhau bwyd gwych gartref. Yn ystod pandemig Covid-19 a ddechreuodd yn 2020, daeth yn amlwg na fyddai garddio cartref bellach yn hobi i lawer o arddwyr cartref. Lansiwyd y Rhwydwaith Garddio Bwyd ym mis Ionawr 2021 fel adnodd un stop ar gyfer garddwyr o bob lefel sgiliau, gydag erthyglau manwl ar gynllunio, plannu, cynnal a chynaeafu cnydau gardd cartref. Mae’r Rhwydwaith Garddio Bwyd hefyd yn cynnwys ryseitiau hawdd eu paratoi fel y gall garddwyr cartref fwynhau ffrwyth eu llafur mewn ffyrdd blasus a chreadigol.

Cyswllt: I wneud cais am fynediad am ddim i’r wasg i Food Gardening Network a Chylchgrawn RecipeLion, neu i siarad ag aelod o’n tîm, cysylltwch â Christy Page yn [email protected] neu (617) 217-2559. Dilynwch ni ar Instagram, Twitter a Pinterest yn @FoodGardeningNW ac ar Facebook @FoodGardeningNetwork.

Rhannwch yr erthygl ar rwydweithiau cymdeithasol neu anfonwch e-bost:

Leave a Comment

Your email address will not be published.