Cylchgrawn RysáitLion Yn Cyhoeddi Gorffennaf/Awst 2022 Rhifyn Barbeciw’r Haf | Newyddion

Rysáit Julio del León/Awst 2022 Mae’r rhifyn yn cynnwys 36 o ffefrynnau barbeciw, gan gynnwys cigoedd a llysiau wedi’u grilio, danteithion wedi’u grilio a’u hoeri, a danteithion haf i’w hyfed.

BOSTON, Mehefin 22, 2022 /PRNewswire-PRWeb/ — Rhwydwaith Garddio Bwyd wedi cyhoeddi eu Gorffennaf/Awst 2022 Rhifyn cylchgrawn RecipeLion, sy’n cynnwys 36 o ffefrynnau barbeciw, gan gynnwys cigoedd a llysiau wedi’u grilio, danteithion wedi’u grilio a’u hoeri, a danteithion haf i’w hyfed.

Mae ryseitiau’n manteisio ar gynnyrch tymhorol gyda pharau fel y Brechdan Caprese Cyw Iâr wedi’i Grilio a Sboncen Haf wedi’i Grilio a Nionyn coch gyda Feta.

Ysgrifenydd a chyhoeddwr kim matthew meddai, “Mae prydau haf yn ymwneud â chicio’n ôl gyda diod oer a chymryd eich amser. Mae’r ryseitiau hyn ar gyfer nosweithiau poeth yr haf pan fyddwch am i’r diwrnod bara am byth.”

Mae’r rhifyn hwn o gylchgrawn RecipeLion yn dechrau gyda mwy na dwsin o ryseitiau unigryw a blasus ar gyfer cigoedd wedi’u grilio, cebabs a byrgyrs, fel Ci Poeth wedi’i Grilio Sonoran. Mae’r rysáit hon sydd wedi’i hysbrydoli gan Fecsico yn dod â blasau newydd i’r asado clasurol, o gig moch mwg i bupurau banana sbeislyd a cilantro sitrws.

Yn Grilled Veggies, gall darllenwyr roi cynnig ar Corn wedi’i Grilio a Chaws Glas, sy’n cynnig blasau cyferbyniol corn melys a chrymblau caws glas. Mae’r adran Melysion wedi’u Grilio ac Oeru yn cynnwys clasuron yr haf fel y Crydd Eirin Gwlanog Peachy Keen a’r Sgiwerau Dŵr Melon Dŵr wedi’u Grilio a Phîn-afal trofannol. Daw’r rhif i ben gyda detholiad adfywiol o ddiodydd wedi’u rhewi, fel Lemonêd Llysieuol Dill.

Mae rhai o’r ryseitiau ychwanegol yn y rhifyn hwn yn cynnwys:

  • Cyw Iâr wedi’i Grilio â Chalch Tequila sbeislyd – Mae’r marinâd hwn yn cyfuno blasau bywiog ac anorchfygol calch, tequila, a llond llaw o berlysiau ffres y gellir eu canfod yn hawdd mewn pantri neu ardd gartref.
  • Ysgewyll Brwsel wedi’u Grilio a Sgiwerau Bacwn – Mae grilio’n dod â blasau naturiol melys a chnau allan Brwsel ysgewyll, wedi’u gwneud hyd yn oed yn fwy blasus gyda’r cyffyrddiad myglyd hwnnw.
  • Pîn-afal Rhost Melys: Mae sleisys pîn-afal modfedd-trwchus yn cael eu trochi mewn olew olewydd a mêl all-wyry, gan roi melyster sawrus mwy nodedig iddynt sy’n mellows blas pîn-afal naturiol.
  • Te Riwbob: Mae blas riwbob fel te yn newid braf o’r te ffrwythau arferol. Mae’n arbennig o dda pan gaiff ei wneud yn ffres gyda rhiwbob cartref.

Yn gyfan gwbl, mis Gorffennaf/Awst 2022 Mae’r rhifyn hwn o gylchgrawn RecipeLion yn cynnig 36 o ryseitiau perffaith ar gyfer barbeciws haf i ddarllenwyr. O bwdinau melys i seigiau ochr sawrus a mentrau boddhaol, mae’r ryseitiau hyn yn mynd ymhell y tu hwnt i fyrgyrs a selsig nodweddiadol y rhan fwyaf o gogyddion.

Gweler mis Gorffennaf /Awst 2022 Rhifyn cylchgrawn RecipeLion nawr.

Ynglŷn â Cylchgrawn RecipeLion: Mae Cylchgrawn RecipeLion yn ymwneud â chreu ac addasu ryseitiau fel bod hyd yn oed y cogyddion prysuraf yn gallu creu ciniawau blasus a blasus yn llwyddiannus. Mae pob rysáit yn sicr o fod yn gyfeillgar i’r teulu, wedi’i brofi i sicrhau ei fod yn hawdd ei baratoi, wedi’i brofi i sicrhau ei fod yn flasus, ac yn sicr o gynnwys cynhwysion sydd ar gael yn hawdd.

Ynghylch Rhwydwaith Garddio Bwyd: Sefydlwyd Rhwydwaith Garddio Bwyd gan arddwyr bwyd cartref ac ar gyfer garddwyr bwyd cartref – y genhadaeth yw gweini awgrymiadau, offer, cyngor, a ryseitiau i arddwyr ar gyfer tyfu a mwynhau bwyd gwych gartref. Yn ystod pandemig Covid-19 a ddechreuodd yn 2020, daeth yn amlwg y byddai garddio cartref yn peidio â bod yn hobi i lawer o arddwyr cartref. Lansiwyd y Rhwydwaith Garddio Bwyd ym mis Ionawr 2021 fel adnodd un stop ar gyfer garddwyr o bob lefel sgiliau, gydag erthyglau manwl ar gynllunio, plannu, cynnal a chynaeafu cnydau gardd cartref. Mae’r Rhwydwaith Garddio Bwyd hefyd yn cynnwys ryseitiau hawdd eu paratoi fel y gall garddwyr cartref fwynhau ffrwyth eu llafur mewn ffyrdd blasus a chreadigol.

Cyswllt: I wneud cais am fynediad am ddim i’r wasg i’r Rhwydwaith Garddio Bwyd a Chylchgrawn RecipeLion, neu i siarad ag aelod o’n tîm, cysylltwch â Tudalen Christie yn [email protected] neu (617) 217-2559. Dilynwch ni ar Instagram, Twitter a Pinterest yn @FoodGardeningNW ac ar Facebook @FoodGardeningNetwork.

Cyswllt cyfryngau

Tudalen ChristieRhwydwaith Garddio Bwyd, 617-217-2559, [email protected]

FFYNHONNELL Rhwydwaith Garddio Bwyd

Leave a Comment

Your email address will not be published.