Cymdogaeth Newydd Sylw Lle mae Cinio a Phwdin yn Disgleirio: Maybeck’s | gan Virginia Miller | Awst 2022

Crudite Muhammara a Maybeck (Llun: Trwy garedigrwydd Virginia Miller)

Agorodd Maybeck’s yn 2016 yn y Marina fel bwyty Spaghetti Bros wedi’i ailfrandio yn ei hanfod, gyda’r nod o fwyd Eidalaidd modern gyda “saws coch.” Rwy’n dal i gofio eu hufen iâ spumoni. Nid oedd y bwyty yn union werth croesi cymdogaethau ar ei gyfer, ond roedd yn gadarn, ac fe’i caewyd yn ystod pandemig nid yn unig i gael diweddariad, ond ar gyfer adfywiad llwyr a newid perchnogaeth, er gwaethaf cadw’r enw.

Roeddwn wrth fy modd ei weld yn pasio gan Lori Baker a Jeffrey (Jeff) Banciwr yr hen Baker & Banker (un o fy 10 uchaf yn dechrau yn 2010 a lle rwy’n dal i golli). Fe wnaethon nhw ymuno â chogydd/perchennog Maybeck Aaron Toensing a’r cogydd de cuisine dawnus Glen Schwartz (yn fwyaf diweddar ar Cups, ond maen nhw hefyd wedi gwneud pethau’n fawr ar The Douglas Room, rhywbeth rydw i’n ei golli hefyd). Mae Toensing wedi gweithio gyda bwytai Bruce Hill o Fog City i’r Bix mawr (lle cyfarfu â Baker a’i gyflwyno mewn gwirionedd i Jeff Banker!) Mae bancwr wedi coginio o Los Angeles i Venezuela ac ers dros ddau ddegawd yn San Francisco.

Gan ailagor Mehefin 30, 2022, mae esgyrn Maybeck yr un peth ond mae’r teimlad yn hollol wahanol. Yn y felan a’r lawntiau lleddfol, cŵl, mae banquettes, nenfwd tun gwasgedig, ac adrannau bwyta ar wahân wedi’u canoli gan far pedol dramatig â rhwystr copr. Ar nos Fawrth, roedd y gofod yn cynnwys naws gymdogaeth gynnes gyda nifer o westeion yn aros am dros ddwy awr, cwpl yn dathlu pen-blwydd, a naws hamddenol drwyddi draw. Rwy’n dychmygu y gallai gael bwrlwm parti’r Marina ar benwythnosau, yn enwedig o amgylch y bar hir, ond ar ddydd Mawrth roedd yn rhywbeth i’w groesawu ar ôl diwrnod hir o ddyddiadau cau.

Fe wnaeth trac sain o’r 90au fy nhraws yn ôl at fy ieuenctid SoCal llawn KROQ pan oedd Sublime, Red Hot Chili Peppers, a Third Eye Blind yn rheoli’r tonnau awyr. Wrth i ni fynd o “Your Woman” White Town i “Closing Time” Semisonic, roeddwn i’n teimlo fel merch yn fy arddegau, ond gyda bwyd llawer gwell, o fy mlynyddoedd OC, yn breuddwydio am gig eidion Wellington (Dydd Mercher yn unig), y Traddodiad sy’n eu cadw, diolch byth. o fersiwn wreiddiol Maybeck.

Tartar cig eidion larb Maybeck (Llun: Trwy garedigrwydd Virginia Miller)

Fel arall, mae Maybeck’s yn cael adfywiad, yn enwedig ar y plât, gyda siop win yn y bwyty a’r sommelier Carl Grubbs newydd ddechrau’r noson y cawsom ginio, a fydd yn y pen draw yn rhoi ei stamp ar y dewis gwin. Mae’n dod o restr llawn dop o fwytai San Francisco, gan gynnwys Shanghai 1930, Orson ac Incanto Historically, yn fwyaf diweddar Eight Tables on China Live, agorodd Local Kitchen & Wine Merchant, ac yna Les Clos (sut dwi’n colli’r omledau perffaith hynny yn arddull Ffrainc! ) gyda Mark Bright, sommelier/cydberchennog Saison. Bydd yn hwyl gweld sut mae’r rhestr yn datblygu. Am y tro, rydyn ni’n symud yn gyflym o Ostro Pinot Nero pefriol o Friuli, yr Eidal, i Muscat Domaine de Gramandiere 2020 blodeuog o Ddyffryn Loire yn Ffrainc.

Dim ond dau goctel wnes i drio o’r fwydlen syml gan mwyaf, y cyfuniad hapus yn Nodyn Terfynol Saison Rum, Liqueur Mezcal Xila 7-Notas, Green Chartreuse, Calch a garnais pîn-afal wedi’i ddadhydradu, rhywsut nid oedd yn rhewi nac yn canu cystal ag y dylai . gyda’r llinell neis yna o gynhwysion. Daeth Palas Martini symlach, ond wedi’i rolio’n ysgafn (yn hytrach na’i ysgwyd) o fodca wedi’i olchi ag olew olewydd, sieri manzanilla ac olewydd yn y fan a’r lle yn fwy o ran cydbwysedd.

Mae Lori Baker yn feistr ar bwdinau a bara am y rhan fwyaf o fy 21 mlynedd yn San Francisco. Mae hi wedi gweithio ym mhobman o Bix i’r Pumed Llawr segur (ond rhagorol), ac yn fwyaf diweddar bu’n frenhines pwdin yn Bluestem Brasserie. Pan gyrhaeddodd ei dorth blewog o fara mwnci gyda chregyn golosg a menyn nori, mae fy ngŵr Dan (The Renaissance Man) a minnau’n colomenu i fwyd cysur ei fara delfrydol. Yr oedd ein pryd o fwyd wedi dechreu o ddifrif.

Maybeck’s Bar (Llun: Trwy garedigrwydd Virginia Miller)

Roedd y bara yn bartner socian hapus ar gyfer taeniad muhammara gwych (dip o’r Dwyrain Canol gyda phupur coch, cnau Ffrengig a phomgranad), wedi’i sychu ag olew olewydd a chrymbl ffa llydan a chnau Ffrengig. Roedd Crudité (romanesco, radis, pupur cloch, brocolini, ac ati…) ar iâ yn arddangos y cynnyrch California perffaith. Rhwng y llysiau a’r bara, diflannodd y saws mewn ychydig eiliadau.

Hyd yn oed dylwn i fod wedi blino o amrwd erbyn hyn, ond miloedd o fersiynau yn ddiweddarach, ni allaf gael digon o bysgod ffres, sidanaidd, amrwd wedi’u gwisgo’n berffaith gyda chynhwysion creadigol. Yma, mae’n hamachi (amberjack Japaneaidd neu yellowtail) wedi’i ysgeintio â mandarin oren wedi’i gadw, shiso, a ffa llynges dros reis gludiog wedi’i arllwys â saws ponzu tŷ. Mae croen Tangerine yn gwneud i’r pryd sefyll allan gyda sitrws aromatig Cali.

Roedd afocado brokaw wedi’i grilio wedi’i stwffio â salad gwymon hijiki yn enghraifft wych o ddysgl afocado wedi’i grilio, afiaith gwyrddlas afocado California sidanaidd ychwanegol mewn olew olewydd gyda mymryn o chili poeth, microcilantro llysiau a’r wasgfa o reis pwff. Salad gwyrdd cymysg wedi’i daflu gyda ffenigl wedi’i dorri’n fân, tri-had crensiog, nectarinau a chaws gafr gouda wedi’i rwygo mewn vinaigrette gwin coch Banyuls ysgafn a hawdd yn yr haf.

Cregyn gleision y gwanwyn wedi’u marinadu mewn halen ar fara wedi’i dostio mewn olew olewydd wedi’i ganu gyda chregyn gleision ffres, yn fyw gyda phaprica a garlleg. Roedd yn blasu fel Sbaen trwy California. Wrth ddod yn ôl yn gyfoethog ac yn gysurus, roedd plât bach o sglodion Corea mewn gochujang, naddion eidion bulgogi, a chaws hufen, yn gyffyrddiad cynnil, er gwaethaf sut mae’n swnio. Mae’n gymedrol yn gymedrol, mae’n teimlo fel bod y pryd y gallech chi fynd wedi torri amdano (hy, yn cael ei stwffio ac yn llawn braster), ond yn syndod, nid yw’n gwneud hynny.

Cyflwynodd y cogydd Schwartz bryd y maent wedi bod yn gweithio arno: tartar cig eidion arddull larb. Yn atgoffa rhywun o Wlad Thai, gydag arogl saws pysgod, lemonwellt a garlleg wedi’i ffrio. Gyda sglodion shrimp tŷ i gyd-fynd ag ef, mae’n dro buddugol ar y tartar cig eidion hollbresennol.

Penfras Du Maybeck Lleol (Llun: Trwy garedigrwydd Virginia Miller)

Mae’r pupur du ricotta gnudi ill dau yn gryf ac yn blewog, pryd roedd yn rhaid i ni fynd ag ef adref pan oeddem yn llawn, ond yn dyheu cymaint y bore wedyn. Yn gymysg â confit porcinis a chrymbl hadau blodyn yr haul mewn soubise shibwns, roedd yn blasu fel yr Eidal yn y gwanwyn, gan enghreifftio’r geiriau “bwyd cysur” gyda llaw gourmet.

Roeddwn i’n gallu gwneud pryd o unrhyw un o’r platiau bach hyn yn hawdd (llawer ohonyn nhw’n eithaf canolig neu hael), ond roedd y ddau entrees a geisiais yn werth eu hystyried. Hwyaden Rhyddid wedi’i sleisio dros reis a phys wedi’u ffrio â braster hwyaden, wedi’i weini â choy bok babi ac wyau hwyaid, wedi’i acennu â chili creisionllyd a saws chili ffa du wedi’i biclo. Roedd rhai brathiadau yn hallt iawn, ond pan ddaeth y cyfan at ei gilydd, roedd y cymysgedd o hwyaden, wy, llysiau, a chili yn blasu fel brecwast delfrydol.

Y entree mwyaf bregus oedd penfras du lleol wedi’i serio dros yd a phwdin miso gyda phupur shishito ar dashi tomato wedi’i rostio. Roedd y penfras yn gyfrwng prin hardd, yn uno â’r ŷd a’r miso mor hawdd â phe baent yn cael eu geni gyda’i gilydd.

Pwdin Black Sesame Matcha Maybeck (Llun: Trwy garedigrwydd Virginia Miller)

Rhy lawn i feddwl beth oedd ystyr ceisio Tri o bwdinau Baker a mynd adref beth a allem. Mae ei gacen Blackout Brooklyn, cacen siocled dywyll wedi’i haenu â phwdin siocled a chwstard wy siocled, yn chwarae ei gacennau unigryw o Baker & Banker i Bluestem.

Syrthiais mewn cariad â’u cacen petit four matcha almon, eu canolfan jam mefus, mefus wedi’u rhostio a hufen iâ sesame du gwyrddlas sydd ag ysbryd PB&J. Yn aml dwi wedi ffeindio’r hufen ia sesame du yn reit fenynaidd ac mae fersiwn Lori yn arbennig o wir, yn gneuog a gwyrddlas, yn chwarae’n braf gyda’r mefus a’r matcha.

Efallai fy mod wedi syrthio hyd yn oed yn fwy mewn cariad â’r “Root Beer Float,” ac eithrio dydw i ddim yn gefnogwr o melyster gormodol siocled gwyn. Ond roedd cydbwysedd hallt-melys i’w hufen iâ cwrw gwraidd gyda thalpiau siocled gwyn hallt. Wedi’i gymysgu â soda hufen ac yn frith o malws melys fanila brag, y mochi licorice du a ddarparodd y cyferbyniad “wow” o gynhesrwydd licorice gyda’r gwraidd gwrw sarsaparilla daioni. Does dim amheuaeth bod Baker, Banker, Toensing a Schwartz yn dangos eu “sgiliau” gydol oes yn yr iteriad cymdogaeth newydd hwn o Maybeck’s. Ond maen nhw’n eu dangos fel y mae’r gwir weithwyr proffesiynol yn ei wneud: heb rwysg, yn gyfforddus ac yn rhwydd yn y gofod ac ar y plât. Ystyriwch hwn yn fwyty cymdogaeth newydd nodedig.

// 3213 Stryd Scott, www.maybecks.com

Leave a Comment

Your email address will not be published.