Cynhwysion Cyfrinachol Cyw Iâr a Wafflau Gorau DC – InsideHook

Y cyfan y mae’r cogydd Bart Hutchins yn ei ddymuno yw pe bai wedi tyfu i fyny gyda’r cyw iâr a’r wafflau y mae’n eu gweini yn Beuchert’s Saloon: plât o wafflau cartref ag arogl fanila ynghyd â dwy glun cyw iâr wedi’u ffrio’n ffres, jam cig moch cartref, cnau Ffrengig candi wedi’u sesno â saets, masarn surop a siwgr powdwr. Mae paru o felys a hallt, crensiog a thyner, yn hiraethu ar ei orau. Ond nid gan ei mam y daw’r rysáit brecwast swmpus hwn, ond gan ei mentor: etifeddodd Hutchins y pryd gan gogydd a pherchennog Beuchert, Andrew Markert, a oedd nid yn unig y cyntaf i roi swydd i Hutchins ar ôl iddo gyrraedd Washington, ond a oedd yn hefyd y cyntaf i drwytho’r ystafell fyw gydag apêl wladaidd pen uchel.

Mewn gwirionedd, yn ôl Hutchins, mae’r bwyty’n dwyn i gof y cymysgedd delfrydol o dafarn Brydeinig a bistro Ffrengig, ynghyd â thei Americanaidd gwladaidd. Gall y bwyd yn y lolfa “yn bendant gael ei fireinio,” yn ôl Hutchins, “ond mae’n rhaid bod elfen wledig, neu mae’n ymddangos yn annymunol.”

Mae’n bosibl iawn mai’r pryd hwn yw’r enghraifft berffaith o esthetig y dafarn. Mae’r pecans candied saets a’r jam cig moch sydd wedi’u trwytho ym mhob un o’r serfwyr uchel yn gynfennau twyllodrus o isel eu heffaith y gellir eu gwneud o flaen amser; mae’r olaf, sy’n cynnwys cig moch wedi’i goginio’n araf mewn finegr seidr a siwgr brown, yn cadw hyd at ddeg diwrnod yn yr oergell, gyda bwyd dros ben yn darparu ychwanegiad melys, myglyd a hallt at fyrgyrs, BLTs, berdys a graean, neu wedi’u grilio. caws. Yn y cyfamser, mae’r cyw iâr a’r wafflau sydd wrth galon y pryd yn syml ac yn hoelion wyth, gan wneud y pryd olaf yn hawdd i’w roi at ei gilydd ar gyfer brecinio neu brinner achlysur arbennig gyda ffrindiau.

Y dyddiau hyn, ar ôl blynyddoedd o weithio’n agos gyda Hutchins, mae Markert yn neilltuo ei amser i gwmni newydd, Newland, gan adael i Hutchins gymryd rôl arwain – a pherchnogaeth lawn o’r fwydlen – yn Beuchert’s.

“Roedd i’r pwynt lle roeddwn i’n ysgrifennu rhan o’r fwydlen ac roedd yn ysgrifennu rhan ohoni,” meddai Hutchins. “Nawr fy mod i’n rhedeg cegin Beuchert, fy un i yw’r fwydlen yn y bôn.”

Yr unig eithriad y mae’n hapus i gario’r ffagl? Bydd cyw iâr a wafflau Markert, sydd, mae Hutchins yn addo, “ar y fwydlen nes bod y lle hwn yn cau mewn 100 mlynedd.”

Cyw Iâr a Waffls gyda Jam Bacwn a Phecanau Candied (Dim 4)

Ar gyfer y cyw iâr:

 • 8 clun gyda chroen ac asgwrn
 • 2 gwpan o laeth menyn
 • 1 llwy fwrdd o halen kosher
 • ½ llwy fwrdd powdr garlleg
 • ½ llwy fwrdd o bowdr winwnsyn
 • 1 llwy fwrdd o saws poeth neu bowdr chili
 • 1 llwy de o paprika mwg

Ar gyfer y jam cig moch:

 • 2 bwys o gig moch wedi’i ddeisio
 • ½ cwpan finegr seidr afal
 • ½ cwpan siwgr brown
 • ½ cwpan winwnsyn wedi’i dorri

Ar gyfer y pecans candied:

 • 1 gwyn wy
 • 2 gwpan o gnau Ffrengig
 • 1 llwy fwrdd o saets ffres wedi’i dorri
 • 1 llwy fwrdd o fêl
 • 1 llwy de o halen

Ar gyfer y wafflau:

 • 2 gwpan o flawd amlbwrpas
 • 2 lwy fwrdd o siwgr
 • 5 llwy fwrdd o bowdr pobi
 • 1 llwy fwrdd o halen
 • 2 wy
 • 1¼ cwpan o laeth
 • 8 llwy fwrdd o fenyn wedi’i doddi
 • 1 llwy fwrdd dyfyniad fanila

Ar gyfer y blawd profiadol:

 • 3 cwpan o flawd amlbwrpas
 • ⅓ cwpan (43g) startsh corn
 • 2 llwy de o bowdr pobi
 • 2 lwy de o bowdr garlleg
 • 2 llwy de o bowdr winwnsyn
 • 2 llwy de o halen kosher
 • 2 lwy de o bupur du wedi’i falu’n ffres
 • Olew cnau daear, ar gyfer ffrio
 • Siwgr powdr a surop masarn, i’w weini

Y noson cynt, cyfunwch y llaeth menyn, halen, powdr garlleg, powdr winwnsyn, saws poeth neu bowdr chili, a phaprica mwg. Ychwanegwch y cyw iâr, gorchuddiwch a heli yn yr oergell dros nos.

Gwnewch y jam cig moch. Ffriwch y cig moch mewn sgilet i gael gwared ar y braster, yna straeniwch y rhan fwyaf o’r braster hylifol. Tynnwch y cig moch a’i gadw. Ychwanegu’r winwnsyn i’r un badell a’i ffrio nes ei fod yn dryloyw. Ychwanegwch y cig moch yn ôl i’r badell, yn ogystal â’r siwgr brown a’r finegr. Coginiwch dros wres isel nes bod ganddo gysondeb suropi. Bydd y jam yn cadw hyd at 10 diwrnod yn yr oergell.

Y diwrnod o weini, gwnewch y pecans candied. Cynheswch y popty i 350ºF a, gyda chwisg, curwch y gwynwy nes ei fod yn anystwyth. Plygwch weddill y cynhwysion i mewn i’r gwynwy, taenwch ar daflen pobi, a phobwch am saith munud. Oerwch 30 munud cyn ei ddefnyddio.

Yn y cyfamser, gwnewch y wafflau. Cymysgwch y cynhwysion sych mewn powlen fawr a chyfunwch yr wyau, fanila, llaeth, a menyn wedi’i doddi gyda chwisg. Creu ffynnon yng nghanol eich cymysgedd sych ac ychwanegu’r cynhwysyn gwlyb yn araf. Cymysgwch yn dda ond peidiwch â gor-gymysgu gan y bydd hyn yn creu wafflau trwchus ac anystwyth. Mewn gwneuthurwr waffl wedi’i iro, coginiwch y cymysgedd waffl mewn sypiau.

Ffriwch y cyw iâr. Cyfunwch y cynhwysion ar gyfer y blawd profiadol. Mewn pot â gwaelod trwm, dewch â’r olew cnau daear i 350º F. Tynnwch y cyw iâr o’r heli ac ysgwyd unrhyw hylif dros ben, yna carthu’r cyw iâr wedi’i heli yn y cymysgedd blawd. Ffriwch y cyw iâr nes ei fod yn frown euraidd a nes iddo gyrraedd tymheredd mewnol o 165ºF.

Rhowch ddwy glun cyw iâr ar bob waffl poeth a’i addurno â jam cig moch, pecans candi, a siwgr powdr. Gweinwch gyda surop masarn ar yr ochr.

Leave a Comment

Your email address will not be published.