Cynhwysion: Llus – richmondmagazine.com

SYLFAENOL CRANBERRY

I brynu: Dewiswch llus sy’n feddal, yn blwm ac yn las tywyll eu lliw. Chwiliwch am orchudd gwyn o’r enw blodyn, sy’n amddiffyn yr aeron ac yn dynodi ffresni.

Coginio: Mae llus ffres yn un o bleserau syml bywyd, ac mae coginio’r ffrwyth yn ychwanegu at ei flas melys, ychydig yn flodeuog. Trowch nifer fawr o aeron yr haf yn gompote i ymestyn y tymor.

DEWCH Â’R BLODAU

Mae llus yn doreithiog mewn marchnadoedd ffermwyr a gellir eu canfod yn tyfu yn y gwyllt o fis Mehefin i fis Awst. Ystyriwch eu piclo ar gyfer ychwanegiad melys a thangy i’ch plât caws nesaf.

O AMGYLCH RVA

Cwningen Braster: Mae siocled tywyll yn eistedd i lawr i gompote llus yn y gacen haenog Dark + Bluesy sy’n cynnwys hufen menyn melys vermouth a ganache siocled.

Ninja Kombucha: Daw llugaeron a lafant at ei gilydd mewn detholiad pefriog o Ninja Kombucha sydd ar gael ar dap yn eu hystafell flasu Ochr y Gogledd neu mewn siopau.

Esgyrn ar gyfer pizza: Mae pocedi llus llachar yn ymddangos ym mhob rhan o byns blawd corn Pizza Bones, sy’n golygu ei fod yn bleser perffaith i’w fwynhau gyda’ch coffi bore Sadwrn.

“Mae llus yn ffrwyth perffaith ar gyfer coginio a phobi. Gwnewch hi’n antur trwy eu dewis nhw eich hun.” —Justin Ross, perchennog JC Desserts

COGINIO FEL LLEOL

treiffl llus

Gan Justin Ross, perchennog Pwdinau JC

Yn gystadleuydd ar wythfed tymor “Pencampwriaethau Pobi’r Gwanwyn” Rhwydwaith Bwyd, dywed Justin Ross iddo ddatblygu’r rysáit ar gyfer ei Dreiffl Hufen Mascarpone Llus gydag amlochredd mewn golwg. “Mae pobi yn arbrofol, ac mae’r rysáit hwn yn gatalydd i chi arbrofi,” meddai. “I sbeisio pethau, ychwanegwch ychydig o groen sitrws i’r cymysgedd neu echdyniad cnau coco i’r hufen.”

llenwad llus

1/3 cwpan a 1/2 cwpan siwgr

1 llwy fwrdd startsh corn

3 llwy fwrdd o sudd lemwn

3 3/4 cwpan llus

1 llwy de o sinamon

1 llwy fwrdd o fenyn

Mewn powlen fach, cymysgwch 1/3 cwpan siwgr a starts corn yn dda, yna ychwanegwch sudd lemwn a’i roi o’r neilltu. (Gelwir hyn yn ataliad.) Mewn sosban dros wres canolig, coginiwch yr aeron, 1/2 cwpan siwgr, a sinamon nes bod y sudd aeron wedi’u rhyddhau a dechrau mudferwi, gan droi bob rhyw ddwy funud i atal llosgi, tua phump i 10 munud. Unwaith y bydd yn mudferwi, ychwanegwch y slyri, gan ei droi gyda sbatwla neu lwy bren. Coginiwch nes bod y cymysgedd yn tewhau ac nad oes ganddo ymddangosiad cymylog mwyach, 2 i 5 munud. I gael cymysgedd mwy rhedegog, rhowch y gorau i goginio ar unwaith; ar gyfer cymysgedd cadarnach, coginio am dri i bum munud arall. Ar ôl ei goginio i’r cysondeb a ddymunir, tynnwch oddi ar y gwres ac ychwanegwch y menyn. Dogn tra bod y cymysgedd yn dal yn boeth ar gyfer sbrediadau hawdd. Yn gwneud un bowlen ganolig neu sawl cwpan bach, yn gwasanaethu dau i chwech.

Hufen Chwip Mascarpone

3/4 cwpan caws mascarpone

1/2 cwpan a 2 3/4 cwpan hufen trwm

1 llwy o fanila

2/3 cwpan siwgr powdr

Mewn powlen gymysgu gan ddefnyddio cymysgydd llaw neu gymysgydd stand gyda’r atodiad chwisg, cymysgwch yr holl gynhwysion yn araf ac eithrio’r 2 3/4 cwpanaid o hufen trwm nes eu bod wedi’u cymysgu. Unwaith y bydd wedi’i gyfuno’n llawn, ar gyflymder canolig ychwanegwch weddill yr hufen a’i guro nes ei fod yn feddal blewog ac yn glustog. (Os ydych chi wedi ei gorddi yn rhy hir bydd yn dechrau edrych yn llwydaidd ac yn y pen draw yn dechrau menynu.) Llwy hufen dros gymysgedd llus wedi’i oeri.

Leave a Comment

Your email address will not be published.