Cynllun Paratoi Prydau: Brecwastau Haf Carb Isel, Cinio a Chiniawau

Rydym yn dewis y cynhyrchion hyn yn annibynnol; os byddwch yn prynu o un o’n dolenni, efallai y byddwn yn ennill comisiwn. Roedd yr holl brisiau yn gywir ar adeg cyhoeddi.

Mae cynllunio prydau haf yn ymwneud â bwyta cymaint o gynnyrch ffres â phosibl mewn cyfnod o dri mis. Wedi’r cyfan, dyma’r unig adeg o’r flwyddyn pan fydd y llysiau yn yr archfarchnad yn ymddangos bron Yr un mor dda ag y maent yn y farchnad ffermwyr. Os yw hefyd yn teimlo’n dda canolbwyntio ar fwydydd sy’n gwneud i chi deimlo fel y fersiwn orau ohonoch chi’ch hun, beth am bwyso i mewn i hynny? Yn ystod yr adeg hon o’r flwyddyn, mae hynny’n golygu adeiladu fy mhrydau o amgylch llysiau lliwgar, ffres, tymhorol a phrotein heb lawer o fraster, gan adael bwydydd sy’n canolbwyntio ar garbohydradau am amser arall.

Yn y Power Hour Meal Prep Plan yr wythnos hon, byddaf yn dangos i chi sut i gynllunio, siopa, paratoi, a choginio gwerth wythnos o brydau wedi’u hysbrydoli gan yr haf sy’n digwydd bod yn garbohydrad isel. Mewn tua dwy awr, byddwch chi’n barod am wythnos o frecwastau gwres-a-bwyta, cinio hawdd, a chiniawau tymhorol. Dyma sut i baratoi ar gyfer wythnos fwyd haf lwyddiannus.

Mae’r rhestr siopa hon yn cynnwys popeth y bydd ei angen arnoch ar gyfer y cynllun pryd haf hawdd, carb-isel hwn. Nid yw halen kosher, pupur du ac olew coginio wedi’u cynnwys yn y rhestr hon gan eu bod yn cael eu hystyried yn gynhwysion sylfaenol. Cyn i chi ruthro i farchnad y ffermwr neu siop groser, gwiriwch eich pantri, oergell a rhewgell am eitemau sydd gennych eisoes wrth law. Fel bob amser, trefnir y rhestr siopa hon fesul adran i wneud siopa yn awel.

Awr Bwer: Sut i Wneud y Paratoadau

Paratoi Prydau Pŵer Awr yw’r gyfres lle rydyn ni’n eich helpu chi i roi’r cyfan at ei gilydd. Rydyn ni’n dangos i chi sut i fwyta’n iawn yn ystod yr wythnos gydag awr neu ddwy o baratoi Power Hour ar y penwythnos. Mae pob cynllun yn wahanol; cymysgu a pharu i ddod o hyd i’ch man melys personol eich hun.

Patty Catalano

Trethdalwr

Mae Patty yn ddatblygwr ryseitiau llawrydd sydd wedi gweithio fel cydlynydd ymchwil a chynhyrchydd podlediadau i Alton Brown ac yn y gegin brawf yn Oxmoor House. Mae wrth ei fodd surop masarn, coffi, a gemau bwrdd. Mae Patty yn byw yn Atlanta gyda’i gŵr a dau o blant.

Leave a Comment

Your email address will not be published.