Cynllun pryd 5 diwrnod hawdd ac iach

Rhannwch ar Pinterest

Rydyn ni’n cynnwys cynhyrchion rydyn ni’n meddwl sy’n ddefnyddiol i’n darllenwyr. Os prynwch trwy ddolenni ar y dudalen hon, efallai y byddwn yn ennill comisiwn bach. Healthline Media sy’n berchen ar PlateJoy, Inc. Dyma ein proses.

Gall cynllunio prydau ymddangos fel llawer o waith, ond gall arbed amser i chi yn y tymor hir. Gall cael cynllun arbed arian i chi ar fwydydd, lleihau gwastraff bwyd cartref, a’ch helpu i fwyta’n iachach.

Bydd cynllunio ymlaen llaw, gwirio beth sydd gennych, a gwneud rhestr siopa yn sicrhau bod gennych yr hyn sydd ei angen arnoch bob amser ac yn disbyddu’r hyn sydd gennych.

rydym yn cymryd mantais PlateJoy, ap cynllunio prydau digidol, i greu cynllun prydau syml a hawdd i’ch rhoi ar ben ffordd. Mae’r ryseitiau hyn yn seiliedig ar staplau pantri a allai fod gennych wrth law ac maent yn ddigon hyblyg i gymryd lle cynhwysion pan nad oes gennych amser i siopa.

Gellir dilyn y casgliad hwn o bum rysáit hawdd ar gyfer cinio, brecwast a chinio fel y mae neu eu defnyddio ar gyfer ysbrydoliaeth coginio. Coginio hapus!

Presgripsiwn: Huevos Rancheros cyflym

Mae gan y brecwast cyflym a blasus hwn y cydbwysedd cywir o brotein, ffibr, a brasterau calon-iach i’ch cadw’n teimlo’n llawn ac yn llawn egni tan ginio.

Cymysgwch y blasau trwy roi cynnig ar salsa verde neu salsa ffrwythau, fel pîn-afal neu mango. Os nad oes gennych chi ffa du, gallwch chi roi pinto neu ffa Ffrengig yn lle’r rhain.

Mae’r rysáit Speedy Huevos Rancheros hwn yn bryd bore cyflym, ond mae hefyd yn gwneud cinio hawdd, 10 munud.

Presgripsiwn: Burritos reis cyflym a ffa

Os ydych chi’n gwneud pecynnau bwyd, mae’r rysáit hwn yn un gwych i’w ychwanegu at eich cylchdro. Mae’n hawdd, cludadwy a hyd yn oed yn rhewi.

Gellir gwneud burritos o flaen amser, eu lapio’n dynn mewn plastig neu ffoil, a’u rhewi am hyd at dri mis ar gyfer prydau parod hawdd. Mae’r rysáit yn fwriadol syml, felly mae’n gweithio ar gyfer ystod eang o ddewisiadau dietegol.

Sbeiiwch eich burritos drwy ychwanegu caws, afocado, saws poeth, neu ychydig o chorizo ​​(mae chorizo ​​llysieuol yn gweithio hefyd). Byddwch yn greadigol gyda’ch hoff flasau a’r hyn sydd gennych wrth law.

Presgripsiwn: Cawl Ffa Du Llysieuol Cyflym a Hawdd

Mae’r rysáit hwn yn berffaith i’w baratoi ar ddiwedd yr wythnos pan fydd yr oergell yn edrych yn wag. Dim ond pedwar cynhwysyn pantri syml y mae’n eu cymryd i wneud y cawl, ond bydd ychydig o gynhwysion ffres yn mynd ag ef i’r lefel nesaf.

Rydym yn argymell hufen sur a winwns werdd, ond mae winwnsyn coch wedi’i dorri neu syfi hefyd yn flasus. Gallwch hefyd roi hufen sur yn lle iogwrt Groegaidd a’i weini gyda sglodion tatws melys am ychydig o wasgfa.

Presgripsiwn: Reis Cyw Iâr Cyflym wedi’i Ffrio

Rydyn ni’n gwybod bod bwyd dros ben yn gallu bod yn lusgo, ond mae’r rysáit hwn yn helpu i wneud iddyn nhw ddisgleirio eto! Os oes gennych reis, cyw iâr a llysiau dros ben, gallwch chi ychwanegu at y pryd teuluol hwn mewn llai na 10 munud.

Cyw iâr rhost o neithiwr a reis i fynd o’r penwythnos? Dim problem. Taflwch rai llysiau wedi’u rhewi i mewn ac mae cinio bron yn barod. Os ydych chi’n fwy o gynlluniwr neu’n hoff o baratoi prydau, rydych chi eisoes yn gwybod bod grawn a phrotein wedi’u coginio ymlaen llaw yn gwneud prydau bwyd yn awel.

Mae llysiau wedi’u rhewi wedi’u cymysgu’n dda yn gweithio’n dda os ydych chi ar frys, ond gallwch chi hefyd leihau gwastraff ac arbed arian trwy ddefnyddio pa bynnag lysiau ffres sydd gennych wrth law; dim ond cynllunio ar ychydig mwy o amser i fyrbryd.

Rpresgripsiwn: Cyw iâr gwydrog a bresych gyda reis

Bwyd cysurus blasus, iach yn barod mewn ychydig dros 30 munud? Cofrestru

Mae cluniau cyw iâr a thafelli trwchus o fresych napa yn cael eu grilio mewn gwydredd sawrus, tangy nes ei fod yn grimp. Cadwch y dail bresych gyda’i gilydd trwy dorri’r prif goesyn i ffwrdd a’i rostio gyda’r cyw iâr fel bod y bresych yn amsugno rhywfaint o’r sudd.

Yn syml ac yn flasus, gallwch chi weini’r ddeuawd cyw iâr a bresych hwn dros reis neu nwdls neu ei wneud yn bryd carb isel gyda reis blodfresych wedi’i stemio.

Rpresgripsiwn: Wyau pobi Moroco gyda thwrci a llysiau wedi’u berwi

Mae wyau yn aml yn cael eu hystyried yn fwyd brecwast, ond maen nhw hefyd yn opsiwn hawdd a rhad ar gyfer cinio. Gall y pryd un pryd hwn sbeisio’ch trefn ginio a darparu digon o brotein ar yr un pryd.

Wedi’i wneud yn draddodiadol gyda chig oen wedi’i falu, rydyn ni wedi disodli’r twrci mâl am fersiwn iachach (a mwy fforddiadwy) sy’n dal i gael ei hysbrydoli gan flasau Moroco.

Os nad oes gennych gêl, gallwch ddefnyddio unrhyw wyrdd deiliog tywyll – mae llysiau gwyrdd collard, chard y Swistir, neu sbigoglys yn ddewisiadau amgen gwych. I ddefnyddio sbigoglys wedi’i rewi, dadmer a draeniwch yn dda cyn ychwanegu. Mae ychydig o hylif ychwanegol yn iawn, ond bydd gormod yn gwneud i’r wyau redeg.

Presgripsiwn: chana saag dros reis

Mae Chana saag yn gyfuniad o bys cywion (chana) a sbigoglys (saag) wedi’u stiwio mewn saws cyri. Mae’r rysáit hwn yn ychwanegu tomatos wedi’u malu a llaeth cnau coco ar gyfer saws cyfoethog, hufenog sy’n cydbwyso’r sbeisys cryf.

Os nad bwydydd sbeislyd yw eich peth chi, sgipiwch y pupur cayenne a dewis powdr cyri ysgafn.

Mae defnyddio sbeisys sych yn ffordd wych o ychwanegu llawer o flas i ddysgl. Gall prynu sbeisys sych fod yn ddrud, ond mae yna ffyrdd o arbed. Dewch o hyd i siop sy’n gwerthu sbeisys mewn swmp fel y gallwch chi brynu’r hyn sydd ei angen arnoch chi.

Gwiriwch a oes siop fwyd ethnig neu ryngwladol yn eich ardal; Yn aml mae gan y siopau hyn sbeisys mwy ffres am gost is ac mae ganddyn nhw amrywiaeth ehangach o feintiau pecyn.

Nid oes rhaid i gynllunio prydau fod yn straen, yn anhyblyg, nac yn ei gwneud yn ofynnol i chi dreulio’r diwrnod cyfan yn y gegin ar ddydd Sul. Gall cael ychydig o syniadau cinio hawdd, ynghyd ag ychydig o frecwastau a chinio am yr wythnos, eich helpu i wneud rhestr siopa yn hawdd a chadw at eich cynllun coginio.

Os ydych chi’n chwilio am fwy o help i lunio cynlluniau prydau bwyd, ystyriwch ymuno â gwasanaeth cynllunio prydau bwyd fel PlâtJoy.

Leave a Comment

Your email address will not be published.