Cystadlaethau Pillsbury Bake-Off® – GuruFocus.com

yr 51St. Mae Pillsbury+Bake-Off%26reg%3B+Contest ar agor yn swyddogol i gogyddion cartref a phobyddion ledled y wlad gyda thro newydd a chyfle i ennill gwobr fawr a gwneud cyfraniad elusennol hael. Eleni, mae Pillsbury yn herio cystadleuwyr i ddiffodd eu ffyrnau am y tro cyntaf yn hanes y gystadleuaeth. Pillsbury sy’n cyflwyno’r Ovens Off Bake-Off Contest® a rhaid i gystadleuwyr ddefnyddio unrhyw beth heblaw’r popty i baratoi eu rysáit.

Mae’r datganiad hwn i’r wasg yn cynnwys amlgyfrwng. Gweler y datganiad llawn yma: https://www.businesswire.com/news/home/20220718005155/en/

Mae 51st Pillsbury Bake-Off® Contest ar agor yn swyddogol i gogyddion cartref a phobyddion ledled y wlad gyda thro newydd yn y popty. Mae Pillsbury wedi ymuno â’r actores, cynhyrchydd, cyfarwyddwr, entrepreneur ac awdur llyfr coginio Eva Longoria i ddechrau’r gystadleuaeth a rhannu rhai o’i hoff ryseitiau Pillsbury heb bobi. Gweler y rheolau llawn a chyflwynwch eich rysáit gwreiddiol yn Pillsbury.com/BakeOff am gyfle i ennill $50,000, yn ogystal â rhodd o $50,000 i’r elusen o’ch dewis sy’n cymryd rhan. (Llun: Business Wire)

I gychwyn y gystadleuaeth, mae Pillsbury wedi ymuno â’r actores, cynhyrchydd, cyfarwyddwr, entrepreneur ac awdur llyfr coginio Eva Longoria i rannu rhai o’i hoff ryseitiau Pillsbury nad oes angen popty arnynt, gan gynnwys Air+Fryer+Crescent+Roll +Quesadilla+ Pocedi a Sinamon + Rholio + Wafflau + gyda + Hufen + Caws + Gwydr.

“Rwyf wrth fy modd yn bod yn greadigol yn y gegin ac rwyf bob amser yn archwilio ryseitiau a dulliau coginio newydd. Dros y blynyddoedd, mae Pillsbury wedi ei gwneud hi’n hawdd ac yn gymaint o hwyl i mi a fy nheulu,” meddai Longoria. “Alla i ddim aros i weld creadigrwydd fy nghyd-gogyddion cartref wrth iddyn nhw hefyd ddiffodd eu poptai a rhannu eu hoff ryseitiau.”

Mae’r Pillsbury Ovens Off Bake-Off® yn ddathliad o’r holl ffyrdd newydd y mae teuluoedd yn paratoi eu prydau bwyd, gan bwyso ar dueddiadau esblygol y gegin a defnyddio ffriwyr, radellau, griliau, poptai araf a mwy i baratoi eu hoff brydau, byrbrydau, blasau, brecwastau a phwdinau. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae Pillsbury wedi gweld cynnydd yn y galw am ryseitiau wedi’u gwneud o’r popty. Mae’r fersiwn newydd hon o’r gystadleuaeth yn seiliedig ar ymddygiad defnyddwyr a phoblogrwydd cynyddol offer bwrdd ac offer eraill ar gyfer coginio prydau a byrbrydau hawdd a blasus.

Bydd cystadleuaeth eleni yn gwbl rithwir, a bydd yr enillydd yn cerdded i ffwrdd gyda mwy na hawliau brolio yn unig: bydd enillydd y Wobr Fawr yn derbyn $50,000, yn ogystal â rhodd o $50,000 gan General Mills ar eu rhan i elusen o’u dewis sy’n cymryd rhan.

“Mae Cystadleuaeth Pillsbury Bake-Off® yn draddodiad eiconig sy’n cynnwys cogyddion cartref o bob rhan o’r Unol Daleithiau a’u hoff ryseitiau teuluol. Bob blwyddyn rydym wrth ein bodd yn gweld yr ysbrydoliaeth a’r creadigrwydd yn y ryseitiau hyn, ac rydym yn gyffrous i ychwanegu’r elfen newydd o her y poptai,” meddai Tiffany Seelen, uwch reolwr profiad brand Pillsbury. “Mae cefnogwyr Pillsbury yn defnyddio ffrio, griliau ac offer bwrdd arall i goginio eu hoff gynnyrch Pillsbury a bydd y gystadleuaeth hon yn dathlu’r hwyl a’r arloesedd sydd ganddynt yn y gegin.”

Ers ei sefydlu ym 1949, mae Cystadleuaeth Bake-Off® Pillsbury wedi canolbwyntio ar ysbrydoli cogyddion cartref o bob rhan o’r byd i rannu eu ryseitiau a dathlu’r straeon y tu ôl iddynt. Dros y blynyddoedd, mae’r gystadleuaeth wedi tyfu i adlewyrchu’r hyn sy’n digwydd mewn ceginau cartref ledled y wlad. I ddysgu mwy am 51St. Cystadleuaeth Pillsbury Bake-Off®, ac i gymryd rhan, ewch i Pillsbury.com%2FBakeOff a chysylltwch â Pillsbury ar Facebook ac Instagram.

Gweler y rheolau llawn a chyflwynwch eich rysáit gwreiddiol yn Pillsbury.com%2FBakeOff. Derbynnir ryseitiau o nawr tan Awst 14 am 11:59 am CT, gyda’r rysáit buddugol, y cogydd, a’r elusen i’w cyhoeddi ar Hydref 3.

Am Mills Cyffredinol

Mae General Mills yn gwneud y bwyd y mae’r byd yn ei garu. Mae’r cwmni’n cael ei arwain gan ei strategaeth Accelerate i greu gwerth i gyfranddalwyr trwy adeiladu ei frandiau’n feiddgar, arloesi’n ddi-baid, datgloi ei raddfa a’i leoliad am byth. Mae ei bortffolio o frandiau annwyl yn cynnwys enwau cyfarwydd fel Cheerios, Nature Valley, Blue Buffalo, Häagen-Dazs, Old El Paso, Pillsbury, Betty Crocker, Yoplait, Annie’s, Wanchai Ferry, Yoki a mwy. Gyda’i bencadlys ym Minneapolis, Minnesota, UDA, cynhyrchodd General Mills werthiannau net cyllidol 2022 o $19 biliwn. Yn ogystal, cyfran y cwmni o werthiannau net o fentrau ar y cyd heb eu cyfuno oedd $1.1 biliwn.

CT?id=bwnews&sty=20220718005155r1&sid=txguf&distro=ftp

Gweld y fersiwn ffynhonnell ar businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220718005155/en/

Leave a Comment

Your email address will not be published.