Cyw Iâr Bricyll

(y pryd dydd) Mae Jennifer Burns gyda Beehive Meals yn y gegin yn coginio cyw iâr bricyll melys a sawrus!

Y peth gwych am Beehive Meals yw y gallwch chi ei daflu yn y popty araf a mynd o gwmpas eich diwrnod ac yna dod yn ôl ac eistedd i lawr gyda’ch teulu a mwynhau eich pryd gyda’ch gilydd.

Mae Cyw Iâr Bricyll yn wych gyda reis neu quinoa – rhywbeth i amsugno’r saws blasus! Fel ochr, gallwch chi ychwanegu salad gwyrdd neu lysiau!

Newydd i goginio mewn popty araf? Edrychwch ar rai awgrymiadau gan y manteision!

Gall maint eich crocpot effeithio ar ganlyniad eich pryd. Os yw’ch crocpot yn llai neu’n fwy na’r hyn a argymhellir yn y cyfarwyddiadau, efallai y bydd angen i chi goginio’ch bwyd ychydig yn hirach neu’n fyrrach. Bydd angen i chi gadw llygad barcud ar y cyw iâr wrth iddo goginio. Gweler mwy o awgrymiadau ar eich Crockpot YMA.

Dyma’r meintiau o poptai trydan maen nhw’n eu hargymell ar gyfer pob maint o fwyd i’ch helpu chi i goginio’ch prydau yn gywir:

  • Y gyfran leiaf (SP) – Crochan 3 chwart
  • Dogn Rheolaidd (RP) – Crochan 4 Quart
  • Y gyfran fwyaf (BP) – Crochan 6 chwart

Darganfyddwch pa mor HAWDD yw coginio’r Cyw Iâr Bricyll hwn!

cyfarwyddiadau coginio

  1. Gosod amser. Coginiwch mewn popty araf ar ISEL am 2 i 3 awr os caiff ei ddadmer neu 3 i 4 awr os yw wedi rhewi.
  2. Tynnwch y cyw iâr a’i rwygo. Byddwch yn gwybod bod y cyw iâr wedi’i wneud pan fydd yn dendr ac yn fflochio’n hawdd. Dychwelwch y cyw iâr wedi’i rwygo i’r pot a’i droi.
  3. Gweinwch fel y dymunir.

Ynglŷn â bwydydd cwch gwenyn:

Mae Beehive Meals yn fusnes sy’n eiddo i ferched ac sy’n cael ei redeg gan ferched ar genhadaeth i wneud bwyta i’r teulu yn flaenoriaeth trwy gymryd y gwaith prysur allan o baratoi. Maen nhw’n darparu prydau wedi’u rhewi parod-i’w-mynd mewn potiau croc wedi’u cydosod ymlaen llaw ac yn eu danfon at garreg eich drws.

I archebu, ewch i’ch gwefan a chadwch y dyddiad dosbarthu nesaf sydd ar gael yn eich sir. Yna bydd eich tîm yn paratoi’r prydau bwyd, yn eu rhewi mewn bagiau wedi’u pecynnu dan wactod i’w storio’n hawdd, ac yn eu dosbarthu i’ch drws ar y dyddiad cadw. Y cyfan sydd ar ôl i chi ei wneud yw taflu’r bwyd yn eich popty araf, efallai ychwanegu ochr neu ddwy, ac yna ei fwynhau gyda’ch teulu!

Pan fyddwch chi’n dod o hyd i rywbeth sy’n gweithio i chi, rydych chi am ei rannu. Crëwyd Beehive Meals am yr union reswm hwn. Maen nhw eisiau helpu i’w gwneud hi’n bosibl i rieni barhau i weithio, cefnogi eu teuluoedd A gallu eistedd i lawr a mwynhau pryd o fwyd cartref blasus, GYDA’N GILYDD.

Cwmni sydd wedi’i gynllunio i’w gwneud mor hawdd â phosibl i rieni prysur sydd am dreulio amser o ansawdd o amgylch y bwrdd gyda’u teulu wrth fwynhau prydau cartref a hefyd ei wneud yn fforddiadwy.

Os hoffech chi gofrestru ar gyfer eich prydau bwyd neu am wybodaeth ychwanegol, ewch i Beehive Meals gwefan. Peidiwch ag anghofio defnyddio JBCOOKINGHOST wrth y ddesg dalu i gael $10 oddi ar unrhyw archeb reolaidd!


*Cynnwys a noddir.

Leave a Comment

Your email address will not be published.