Cyw iâr eto! Dathlwch ffermio dofednod amryddawn a fforddiadwy gyda ryseitiau blasus | Ble mae NOLA yn bwyta

Yn 2021, bwytaodd Americanwyr 97.2 pwys o gyw iâr y pen, yn ôl y Cyngor Cyw Iâr Cenedlaethol, grŵp masnach. Mae’r pris wedi codi, ond o’i gymharu â chig eidion a phorc yn yr amser hwn o chwyddiant, mae cyw iâr yn dal i fod yn fargen gymharol.

Ond efallai eich bod chi hefyd yn pendroni: Beth sy’n newydd ac ychydig yn wahanol?

Rhowch gynnig ar y Hasselback Chicken Cordon Bleu. Mae’n llawer symlach na’r fersiwn rolio traddodiadol o gyw iâr wedi’i stwffio â chaws a ham, ac yn fwy trawiadol yn weledol. Mae’r blas hefyd yn drawiadol. Dyma gan Ree Drummond, y fenyw arloesol. Roedd ei rysáit yn galw am wyth brest cyw iâr maint llawn (bwydo llawer o gowbois?), ond dim ond un fron cyw iâr a wnaeth ddau ddogn yn ein tŷ. Torrais eich fformiwla yn ei hanner.

I adolygu: Mae’r cordon bleu cyw iâr clasurol yn cynnwys brest cyw iâr wedi’i gwasgu wedi’i haenu â ham a chaws, wedi’i rholio, wedi’i gorchuddio â blawd, wy a briwsion bara, yna wedi’u ffrio. Nid oes rhaid i’r rysáit hwn bunnu, carthu na ffrio. Yn lle hynny, yn y dull “hasselback”, mae’r cyw iâr yn cael ei sleisio heb fod yn haenau tenau, sy’n cael eu stwffio i ychwanegu mwy o flas. cig moch Canada wedi’i dorri’n hanner yw’r elfen o’r ham, wedi’i baru â chwarteri o gaws Swistir wedi’i sleisio. Mae’r mwstard mêl yn helpu i gadw at gramen briwsion bara â blas panko. Mae’n llawer haws.

Mae’r rhain yn rhewi’n hyfryd.

Wnes i ddim ceisio rhewi pecynnau cyw iâr Hawaii. Fe wnaethon ni eu bwyta nhw i gyd. Mae pîn-afal ciwbig ffres, pupur coch, a sleisys nionyn coch yn mynd yn gyntaf yn y pecynnau, ac yna cyw iâr profiadol, gyda saws barbeciw ar ei ben (defnyddiais un di-siwgr) wedi’i addurno â sinsir, saws soi, paprika mwg, a mwy. Mae pecynnau wedi’u plygu yn mynd ar y gril neu yn y popty.

Y diwrnod wedyn, allan o’r ffoil, ailgynhesodd y cyw iâr yn dda ar bŵer canolig yn y microdon.

Cafodd chicken thighs ymarfer da mewn rysáit newydd yn fy nghegin, wedi’i throi’n Chicken Shawarma o RecipeTinEats.com. Mae’n debyg eich bod chi’n gyfarwydd â shawarma. Mae’n debyg i gyrosgopau. Daw’r gyros o Wlad Groeg ac maent wedi’u gwneud o gig llo neu gig oen; Daw Shawarma o’r Dwyrain Canol a gall fod yn gig oen, twrci neu gyw iâr. Ac mae’r shawarma wedi’i sesno â chyfuniad o sbeisys persawrus a blasus. Daeth fy un i yn sbeislyd. Fe wnaethon ni fwynhau gyda bara pita, tomatos, letys, a saws iogwrt syml wedi’i lwytho â chwmin a garlleg.

Marinate shawarma cyw iâr o leiaf dair awr, neu hyd at 24. (Aeth mwynglawdd yn 48 oherwydd: bywyd.) Byddai hyn yn wych ar y gril, ond defnyddiais sgilet haearn bwrw y tu mewn gyda chanlyniadau da iawn. Byddwch yn siwr i redeg y ffan wacáu! Oherwydd y gorchudd sbeis tywyll, efallai y bydd angen i chi eu sleisio i sicrhau eu bod wedi’u coginio’n llawn.

Aeth Extra Shawarma i’r rhewgell am bryd cyflym arall yn ystod yr wythnos. Diolch i chi, cyw iâr, am bopeth rydych chi’n ei wneud.

*

shawarma cyw iâr

Cawsom hwn mewn pocedi pita, ond byddai hefyd yn dda gyda pilaf reis. Gellir rhewi’r cyw iâr yn y marinâd os dymunir. Mae’n dda gwneud barbeciw awyr agored, ond mae’n iawn ei wneud dan do hefyd. Yn gwneud 6 i 8 dogn.

2 pwys heb asgwrn, cluniau cyw iâr heb groen

marinâd:

1 ewin garlleg fawr, wedi’i friwio

1 llwy fwrdd cwmin mâl

1 llwy fwrdd cardamom mâl

1 llwy de o cayenne (neu ½ llwy de am lai o wres)

2 lwy de o paprika mwg

2 lwy de o halen

Pupur du

2 lwy fwrdd o sudd lemwn

3 llwy fwrdd o olew olewydd

SAWS IOGUR:

1 cwpan o iogwrt Groegaidd

1 ewin garlleg, wedi’i friwio neu wedi’i falu

1 llwy de cwmin

Sudd lemwn wedi’i wasgu

Halen a phupur

YN EICH GWASANAETH:

4-5 bara gwastad (fel pita)

letys wedi’i sleisio

Sleisys tomato

nionyn coch wedi’i sleisio’n denau

1. Cyfunwch gynhwysion marinâd mewn bag clo sip mawr. Ychwanegu cyw iâr. Sêl. Tylino’r tu allan i wneud yn siŵr bod pob darn wedi’i orchuddio. Marinate, yn yr oergell, o leiaf tair awr, neu hyd at 24.

2. Cyfunwch gynhwysion saws iogwrt mewn powlen fach a chymysgu. Gorchuddiwch a’i roi yn yr oergell nes ei weini. Bydd yn para 3 diwrnod, wedi’i oeri.

3. Cynheswch y gril neu’r stof ymlaen llaw: Brwsiwch badell gril yn ysgafn gydag olew a’i chynhesu ymlaen llaw dros wres canolig-uchel. Neu cynheswch sgilet nonstick fawr dros wres canolig-uchel gydag 1 llwy fwrdd o olew (defnyddiais haearn bwrw a dim olew).

4. Coginiwch gyw iâr mewn sgilet neu gril; coginiwch yr ochr gyntaf 4 i 5 munud, nes ei fod wedi brownio’n dda. Trowch a choginiwch yr ail ochr am 3 i 4 munud. Tynnwch y cyw iâr i blât a’i orchuddio’n rhydd â ffoil i orffwys 5 munud.

5. I weini, sleisiwch gyw iâr a’i roi ar ddysgl gyda bara gwastad. Gweinwch y saws iogwrt a’r llysiau ar yr ochr. Rhowch ychydig o saws iogwrt ar y pita; Top gyda letys, tomato, winwnsyn a shawarma.

*

Bob dydd Iau rydyn ni’n rhoi’r sgŵp i chi ar fwyd NOLA. Cofrestrwch heddiw.

Hasselback Cyw Iâr Cordon Bleu

Fe wnes i dorri rysáit Pioneer Woman yn ei hanner. I wneud yn siŵr nad ydych chi’n torri’r holl ffordd drwy’r bronnau cyw iâr, defnyddiwch yr un tric ar gyfer gwneud tatws Hasselback: rhowch bigyn dannedd ar bob ochr i’r cyw iâr wrth i chi dorri. Mae’r rhain yn llawer haws i’w gwneud nag y byddai eu hymddangosiad a’u blas yn ei ddangos. Yn gwneud 4 i 8 dogn.

4 bronnau cyw iâr heb asgwrn heb groen

¼ cwpan mêl mwstard Dijon (neu Dijon wedi’i gymysgu â mêl nes ei fod yn felys)

1 cwpan o friwsion bara panko

3 llwy fwrdd o fenyn, wedi’i doddi

1-1/2 llwy de o halen kosher

½ llwy de o bupur du wedi’i falu’n ffres

6 sleisen o gaws Swistir, wedi’i dorri’n chwarteri

12 cig moch o Ganada crwn, wedi’i dorri’n hanner lleuadau

1. Cynheswch y popty i 425 gradd.

2. Ar ongl fach, torrwch 6 sleisen i bob un o’r bronnau cyw iâr, gan wneud yn siŵr nad ydych chi’n torri’r holl ffordd drwodd. Gadewch tua ¼ modfedd heb ei dorri. Brwsiwch ben pob bron gyda mwstard.

3. Cymysgwch y briwsion bara, menyn, halen a phupur mewn powlen. Ysgeintiwch yn gyfartal dros gyw iâr, gan ddefnyddio’ch dwylo i wasgu’r cymysgedd yn fwstard.

4. Rhowch chwarter y caws a chigwn o Ganada ym mhob un o’r slotiau brest cyw iâr. Trosglwyddwch gyw iâr wedi’i stwffio i daflen pobi (wedi’i orchuddio â chwistrell nonstick neu wedi’i leinio â memrwn).

5. Pobwch nes bod cyw iâr wedi coginio drwyddo a briwsion yn frown euraidd, 20 i 22 munud. Gweinwch yn gynnes.

6. I’w Rewi: Rhowch gyw iâr heb ei goginio at ei gilydd ar daflen pobi wedi’i leinio â phapur memrwn. Rhewi o leiaf 3 awr, nes ei fod wedi rhewi’n llwyr. Trosglwyddo cyw iâr i sosbenni ffoil wedi’u leinio â phapur cwyr. Labelwch, dyddiad, rhewi nes yn barod i goginio. O rewi, pobwch ar 425 gradd am tua 40 munud, nes bod cyw iâr wedi’i goginio drwodd a briwsion yn frown euraidd.

*

Pecynnau Ffoil Cyw Iâr Hawaii

Roedd pîn-afal cyfan yn 99 cents yn y siop groser y diwrnod y prynais nhw i wneud y rysáit hwn, wedi’i addasu ychydig o delish.com. Defnyddiais i saws barbeciw di-siwgr oherwydd dyna beth oedd gen i. Yn gwneud 4 dogn mawr iawn.

1 cwpan o saws barbeciw clasurol

¼ cwpan llai o sodiwm saws soi

¼ cwpan olew olewydd crai ychwanegol

¼ cwpan cilantro wedi’i dorri, defnydd wedi’i rannu

¼ cwpan sleisio scalions, defnydd wedi’i rannu

2 lwy fwrdd o sudd lemwn

1 llwy fwrdd o paprika mwg

2 lwy fwrdd o sinsir ffres wedi’i gratio, o ddarn 1 modfedd

1 ewin garlleg, briwgig

halen kosher

1 llwy fwrdd pupur du wedi’i falu’n ffres, defnydd wedi’i rannu

1 pupur cloch coch, wedi’i sleisio

1 winwnsyn coch, wedi’i sleisio

2 gwpan pîn-afal ffres wedi’i giwio

4 bronnau cyw iâr heb groen heb asgwrn (cyfanswm o 2 i 3 pwys)

1. Mewn cwpan mesur mawr, cyfunwch saws barbeciw, soi, olew, 2 lwy fwrdd POB cilantro a cennin syfi, sudd leim, paprika, sinsir, garlleg, ac 1 llwy de POB halen a phupur.

2. Ar bedair dalen 16-modfedd o ffoil alwminiwm trwm (neu ddwy ddalen o ffoil alwminiwm arferol), rhannwch bupur cloch, winwnsyn a phîn-afal. Rhowch fron cyw iâr ar y llysiau. Sesnwch gyda 2 lwy de o halen a phupur, gan rannu’n gyfartal. Arllwyswch y saws yn gyfartal dros bob un. Plygwch bob darn o ffoil yn dynn.

3. Cynheswch y gril ymlaen llaw i wres canolig-uchel am o leiaf 3 munud. Griliwch, wedi’i orchuddio a heb darfu, 20 munud. Defnyddiwch gefel i agor top pob pecyn yn ofalus. Griliwch 5 munud arall, nes bod y thermomedr sy’n cael ei ddarllen ar unwaith yn darllen 165 pan gaiff ei roi yn y rhan fwyaf trwchus o gyw iâr. Tynnwch o’r gril a gorffwys am 5 munud.

4. ARALL, rhowch becynnau ar daflen pobi a’u pobi mewn popty 400 gradd wedi’i gynhesu ymlaen llaw am 25 i 30 munud. Unwaith eto, prawf coginio.

5. Trosglwyddwch gynnwys y pecyn i blatiau ac arllwyswch weddill y saws ar ei ben. Addurnwch gyda gweddill y cilantro a shibwns.

Yn y gofod hwn yn y blynyddoedd diwethaf, rydyn ni wedi trafod y paradocs sy’n cael ei roi ar y Grawys yn Louisiana, difrifol ond, ydy, amser sy’n caniatáu inni fwynhau digonedd…

Ydych chi am wneud y gorau o’ch prydau bwyd a’r amser rydych chi’n ei dreulio yn y gegin yn 2022? Mae yna lawer o ffyrdd o gyflawni hyn, gan wneud ychydig neu lawer.

Gall pryniannau a wneir trwy ddolenni ar ein gwefan ennill comisiwn cyswllt i ni.

Leave a Comment

Your email address will not be published.