Cyw Iâr Gludiog Bricyll Nonnie | y bwrdd ysblenydd

Llun: Teighan Gerard a Kristen Kilpatrick

PARATOI 10 MUNUD

COGINIO 30 MUNUD

CYFANSWM 40 MUNUD

I 4 O BOBL


Roedd fy nonnie wrth ei bodd yn cael cinio da ac roedd yn pro yn ddiymdrech diddanu torf. Ni allaf ddweud fy mod wedi mwynhau treulio llawer o amser yn coginio yn y gegin, ond llwyddais i baratoi cinio blasus heb fawr o ymdrech. Un o’i driciau oedd defnyddio cymysgedd o gynhwysion cartref a rhai a brynwyd mewn siop, efallai’n pwyso’n drwm ar y cyntaf, ond roedd ei fwyd bob amser yn blasu’n DDA. Cafodd Nonnie y rysáit cyw iâr bricyll hwn gan ei chymydog yn Florida. Gwasanaethodd hi y noson y daethom i ymweled â hi adeg y Pasg un flwyddyn; fe’i galwodd yn “First Night Bricyll Cyw Iâr”. Yn ôl pob tebyg, fe wnaeth hynny y noson gyntaf y cyrhaeddodd unrhyw un o’i westeion niferus. (Pan fyddwch chi’n treulio’ch gaeafau yn Florida, rydych chi’n cael llawer o ymwelwyr.) Wel, fe wnaethon ni ei ysodd. Mae’r rysáit hwn yn ymwneud â’r saws mewn gwirionedd, ac mae’n gyfuniad na fyddwn i erioed wedi breuddwydio amdano. Mae’r tri phrif gynhwysyn yn swnio’n rhyfedd gyda’i gilydd ond maen nhw’n hudolus. Maen nhw’n creu cyw iâr gludiog, melys a sawrus a fydd yn bodloni’ch holl chwantau. Rwy’n gweini fy un i â brocoli wedi’i rostio a reis, ond roedd Nonnie yn arfer gwneud tatws stwnsh ac asbaragws. Dewiswch eich opsiwn! Y naill ffordd neu’r llall, fe gewch chi ginio di-straen, llawn cariad.

Clawr Llyfr Cynhaeaf Pobi

Hanner cynhaeaf: bob dydd
Gerardo Tieghan

CYNHWYSION

 • ¾ cwpan cyffeithiau bricyll neu jam o ansawdd uchel (dwi’n hoffi Bonne Maman)

 • 1 cwpan Dresin Billion Island (gweler isod) neu dresin Thousand Island neu Rwsieg a brynwyd gan y siop

 • 1 llwy fwrdd o finegr balsamig

 • ½ i 1 llwy de o naddion pupur coch wedi’u malu

 • 4 cluniau neu fronnau cyw iâr heb asgwrn, heb groen (1½ i 2 bwys)

 • 1 pen mawr o frocoli, wedi’i dorri’n florets

 • Reis wedi’i stemio neu reis blodfresych, i’w weini

 • Perlysiau ffres, fel basil, persli, a / neu cilantro, ar gyfer gweini

CYFEIRIADAU

1. Cynheswch y popty i 400°F.

2. Mewn sgilet neu ddysgl bobi haearn bwrw 9 × 13 modfedd, cyfunwch gyffeithiau bricyll, dresin, finegr a naddion pupur coch. Ychwanegwch y cyw iâr a’i droi i’r cot. Trefnwch y brocoli o amgylch y cyw iâr. Pobwch nes bod cyw iâr wedi coginio drwyddo a’r saws yn fyrlymus, 25 i 30 munud.

3. Gweinwch gyw iâr, brocoli a saws dros reis wedi’i stemio a rhowch berlysiau ffres ar ei ben.


Rwy’n gwisgo biliwn o ynysoedd

YN GWNEUD ¾ CWPAN

 • ½ cwpan olew afocado mayonnaise

 • 1 llwy fwrdd sos coch (dwi’n hoffi Primal Kitchen)

 • sudd ½ lemwn

 • 1 llwy de o saws poeth, a mwy i’w flasu (dwi’n hoffi Frank’s RedHot)

 • 1 llwy fwrdd o bicls wedi’u torri, ynghyd ag 1 llwy fwrdd o sudd picl

 • ½ llwy de o paprika

 • ½ llwy de o bowdr garlleg

 • ½ llwy de o bowdr winwnsyn

 • Halen pinc mân yr Himalaya a phupur wedi’i falu’n ffres

Mewn powlen fach, chwisgwch mayonnaise, sos coch, sudd lemwn, saws poeth, picls a sudd picl, paprika, powdr garlleg, a phowdr winwnsyn i gyfuno. Blaswch a sesnwch gyda halen a phupur. Ychwanegu mwy o saws poeth i flasu. Storio yn yr oergell mewn cynhwysydd aerglos am hyd at 2 wythnos.


“Adargraffwyd o Half Baked Harvest: Bob Dydd. Hawlfraint © 2022 gan Tieghan Gerard. Hawlfraint Llun © 2022 gan Tieghan Gerard a Kristen Kilpatrick. Cyhoeddwyd gan Clarkson Potter, argraffnod Random House.


Pan fyddwch chi’n prynu gan ddefnyddio ein dolenni, rydyn ni’n ennill comisiwn bach. Mae’n ffordd wych o gefnogi cyfryngau cyhoeddus heb unrhyw gost ychwanegol i chi!

Leave a Comment

Your email address will not be published.