Cyw Iâr Gwyrdd Hyderabadi: Rhowch dro blasus i’ch cyw iâr gyda’r rysáit Hyderabadi arbennig hwn

Mae Hyderabad yn adnabyddus am ei amrywiaeth ddiwylliannol, ei threftadaeth, a’i fwyd. Gan fod bwyd Hyderabad yn gymysgedd o fwydydd Mughal, Twrcaidd ac Arabaidd gyda chyffyrddiad o ddiwylliant bwyd Telugu a Marathwada, mae traddodiad brenhinol y Nizams yn dylanwadu ar y rhan fwyaf o rysáit y bwyd hwn! Dyma hefyd un o’r rhesymau pam y byddwch chi’n dod o hyd i un o’r bwydydd cyfoethocaf a mwyaf aromatig yn y rhanbarth hwn. O’r enwog Hyderabadi biryani i’r marag cig dafad hynod flasus, mae digon o brydau cadarn i chi gael eich dwylo arnyn nhw. Fodd bynnag, os ydych chi’n chwilio am rysáit syml sy’n barod mewn dim o amser, yna dylai’r Cyw Iâr Gwyrdd Hyderabadi hwn fod ar eich bwydlen yn bendant.

Gwyddom oll fod cyw iâr bob amser yn flaenoriaeth i unrhyw gariad nad yw’n llysieuol. Mae’n rhywbeth y gallwn ei gael fel byrbryd ac fel prif gwrs. Ond nawr yw’r amser i gymryd seibiant o’ch ryseitiau cyw iâr arferol a rhoi cynnig ar rywbeth hollol newydd. Am yr un rheswm, mae rysáit cyw iâr gwyrdd Hyderabadi rydyn ni’n dod â chi heddiw yn gwneud y gwaith! Yn y rysáit hwn, mae’r cyw iâr yn cael ei farinadu gyntaf mewn past perlysiau, yna ei goginio mewn sgilet. Mae’r pryd poblogaidd hwn fel arfer yn cael ei baratoi mewn priodasau ac ar achlysuron arbennig! Felly syrpreis eich anwyliaid gyda’r danteithion blasus hwn. Edrychwch ar y rysáit llawn isod:

Darllenwch hefyd: Ydych chi’n caru bwyd sbeislyd? Rhowch gynnig ar y 7 Cyrri Cyw Iâr Sbeislyd hyn i gael pryd blasus

Rysáit Cyw Iâr Gwyrdd Hyderabadi – Dyma sut i wneud Cyw Iâr Gwyrdd Hyderabadi:

Yn gyntaf, ychwanegwch ddail coriander, hadau ffenigrig, tsilis gwyrdd, mintys, cashews a cheuled i gymysgydd. Cymysgwch i ffurfio past. Nawr marinadu’r past hwn ar y darnau cyw iâr. Ychwanegwch ychydig o olew, deilen llawryf, sinamon, cardamom, sinsir a garlleg a chymysgwch mewn padell. Yna ychwanegwch winwnsyn wedi’i dorri. Pan fydd y winwns wedi’u gorffen, ychwanegwch y cyw iâr wedi’i farinadu. Gadewch iddo goginio am ychydig. Nawr ychwanegwch garam masala, powdr chili coch, halen, powdr coriander a phupur. Cyfunwch ef ag ychydig o ddŵr a gadewch iddo ferwi. Yn olaf, addurnwch â dail coriander a’i weini!

I weld y rysáit llawn ar gyfer Cyw Iâr Gwyrdd Hyderabadi, cliciwch yma.

Rhowch gynnig ar y rysáit hynod gyfoethog hon a gadewch i ni wybod sut yr oeddech chi’n hoffi’r blas ohoni!

Leave a Comment

Your email address will not be published.