Cyw iâr gyda chaws a reis – Mêl Modern

Cyw iâr a reis caws cyflym a hawdd i gyd wedi’u gwneud mewn un sgilet. Mae’r Fowlen Cyw Iâr a Reis 30-Munud Dim Pobi hon yn bleserus gan y dorf ac mor hawdd!

Mae fy mhlant bob amser yn gofyn “beth sydd i ginio?” Rwyf wrth fy modd â ryseitiau cinio y gallaf eu taflu at ei gilydd yn gyflym heb lawer o baratoi. Mae’r Skillet Cyw Iâr a Reis Caws yma mor hawdd ac mae gen i’r cynhwysion wrth law bob amser, yn barod i’w wneud, felly does dim rhaid i mi redeg i’r siop groser. Hefyd, mae’r Cyw Iâr a Reis Hufennog hwn yn hynod gyfoethog a hufenog heb hyd yn oed ddefnyddio hufen!

Pa gynhwysion sydd mewn Cyw Iâr Caws a Reis?

 • Bron cyw iâr
 • Petroliwm
 • Halen + Pupur
 • Nionyn + Garlleg
 • Teim + Tarragon
 • Reis
 • Cawl cyw iâr
 • Llaeth
 • Cawsiau Parmesan + Cheddar
 • almonau wedi’u sleisio
 • Persli ffres

Cyw iâr a reis caws cyflym a hawdd i gyd wedi'u gwneud mewn un sgilet. Mae'r Fowlen Cyw Iâr a Reis 30-Munud Dim Pobi hon yn bleserus gan y dorf ac mor hawdd!

Mae’r Stovetop Cyw Iâr a Reis hwn yn cael ei wneud mewn un badell, sy’n ei gwneud hi’n hawdd iawn. Mae’n ddysgl dim pobi ac yn llythrennol mae’n cymryd 30-35 munud i’w wneud.

Rydych chi’n dechrau trwy ffrio’r fron cyw iâr. Rwy’n awgrymu defnyddio brest cyw iâr wedi’i sleisio’n denau neu lwynau tendr cyw iâr. Rwy’n prynu tendrau cyw iâr wedi’u rhewi gan Costco ac os ydw i ar frys rwy’n eu rhedeg o dan ddŵr cynnes am 5 munud i ddadmer. Rwy’n defnyddio gwellaif cegin i’w torri’n ddarnau bach. Mae’n arbed amser enfawr gan fod ffiledi cyw iâr yn llawer llai ac yn deneuach ac yn dadmer yn llawer cyflymach na bronnau cyw iâr.

Mae bob amser yn allweddol i sesno’r cyw iâr wrth iddo goginio i gloi’r blas. Rwy’n awgrymu defnyddio swm hael o halen a phupur.

Cyw iâr a reis caws cyflym a hawdd i gyd wedi'u gwneud mewn un sgilet. Mae'r Fowlen Cyw Iâr a Reis 30-Munud Dim Pobi hon yn bleserus gan y dorf ac mor hawdd!

Pa fath o reis ddylwn i ei ddefnyddio yn y Cyw Iâr a’r Reis hwn?

Fy hoff fath personol o reis i’w ddefnyddio ar gyfer reis jasmin. Rwy’n prynu’r brand Seren Aur ac rwyf wrth fy modd. Nid wyf yn awgrymu defnyddio reis ar unwaith yn y rysáit hwn gan y bydd yn troi’n mush.

Pa fath o gaws ddylwn i ei ddefnyddio mewn Cyw Iâr a Reis Caws?

Rwy’n awgrymu defnyddio caws cryf fel Parmesan am ei flas cadarn, cnaulyd sydd mor berffaith gyda’r cyw iâr a’r reis hwn. Mae’n well gen i ddefnyddio dau fath o gaws yn y cyw iâr a’r reis cawslyd yma a’r caws arall o ddewis fyddai caws cheddar canolig neu colby jack. Bydd hyn yn toddi’n braf ac yn cynnig llawer o flas. Gallwch ddefnyddio unrhyw fath o gaws cheddar neu gyfuniad o gaws cheddar.

Pa mor hir ddylwn i goginio’r Cyw Iâr a Reis Hufennog hwn?

Mae’r rysáit cyw iâr a reis sgilet hwn yn galw am swm hael o hylifau ar gyfer faint o reis, felly mae angen amser i socian yn yr holl hylifau a choginio’n drylwyr. Mae’n dibynnu ar y math o sosban rydych chi’n ei ddefnyddio, pa mor isel o wres rydych chi’n ei ddefnyddio, a’r math o reis. Rheol gyffredinol yw 20-25 munud ar wres isel, wedi’i orchuddio, ar ôl iddo ddod i ferwi. Os oes gennych chi badell ddwfn, efallai y bydd angen ychydig mwy o amser arnoch chi. Os yw’n sosban fas, bydd angen llai o amser arnoch.

Cyw iâr a reis cawslyd cyflym a hawdd i gyd wedi'u gwneud mewn un sgilet. Mae'r Fowlen Cyw Iâr a Reis 30-Munud Dim Pobi hon yn bleserus gan y dorf ac mor hawdd!

Sut i wneud Skillet Cyw Iâr a Reis:

 1. Dechreuwch trwy dorri’r cyw iâr yn ddarnau bach. Cynhesu’r sgilet dros wres canolig-uchel ac ychwanegu olew. Coginiwch gyw iâr am tua 4 munud, gan droi’n aml, nes nad yw’n binc mwyach. Bydd y cyw iâr hwn yn parhau i goginio yn y reis, felly nid oes angen ei goginio’n llawn. Rhowch halen a phupur ar y cyw iâr. Tynnwch y cyw iâr o’r sgilet a’i orchuddio.
 2. Ychwanegwch ychydig o olew i’r badell.. Ffriwch y winwnsyn am tua 5-6 munud neu nes ei fod yn dechrau meddalu. Ychwanegwch y garlleg a choginiwch am 1 munud arall. Ysgeintiwch deim a tharagon.
 3. Ychwanegwch y reis jasmin, broth cyw iâr, llaeth a chyw iâr.. Gadewch iddo fudferwi dros wres isel.
 4. Lleihewch y gwres i ISEL i adael i reis fudferwi a mudferwi.. Gorchuddiwch â chaead a choginiwch am o leiaf 20-25 munud neu nes bod y reis wedi’i goginio’n llawn ac yn feddal. Dylai’r reis fod wedi amsugno llawer o hylif.

 5. Ychwanegwch y cawsiau Parmesan a Cheddar. Blaswch ar gyfer sesnin ac ychwanegu mwy o halen a phupur yn ôl yr angen.

Cyw iâr a reis cawslyd cyflym a hawdd i gyd wedi'u gwneud mewn un sgilet. Mae'r Fowlen Cyw Iâr a Reis 30-Munud Dim Pobi hon yn bleserus gan y dorf ac mor hawdd!

Cyw iâr a reis cawslyd cyflym a hawdd i gyd wedi'u gwneud mewn un sgilet. Mae'r Fowlen Cyw Iâr a Reis 30-Munud Dim Pobi hon yn bleserus gan y dorf ac mor hawdd!

Cyw iâr gyda chaws a reis

Modern Honey® – www.modernhoney.com

Cyw iâr a reis cawslyd cyflym a hawdd i gyd wedi’u gwneud mewn un sgilet. Mae’r Fowlen Cyw Iâr a Reis 30-Munud Dim Pobi hon yn bleserus gan y dorf ac mor hawdd!

amser paratoi 5 munudau

Amser i goginio 30 munudau

Cwrs Cinio

Ystafell gegin Americanaidd

Cynhwysion

 • dwy llwy fwrdd Olew olewydd (rhannu)
 • dwy bunnoedd Bron cyw iâr (torri’n ddarnau bach)
 • un llwy de Halen
 • un llwy de Pupur
 • un bach Nionyn (deis)
 • 3 Ewin garlleg (wedi’i dorri)
 • ½ llwy de Teim
 • ½ llwy de Tarragon
 • un cwpan reis jasmin
 • dwy cwpanau Cawl cyw iâr
 • dwy cwpanau Llaeth cyfan
 • un cwpan Parmesan
 • un cwpan caws Cheddar
 • ½ cwpan almonau wedi’u sleisio
 • persli Eidalaidd (wedi’i deisio fel garnais)

Cyfarwyddiadau

 • Dechreuwch trwy dorri’r cyw iâr yn ddarnau bach. Cynheswch y sgilet dros wres canolig-uchel ac ychwanegwch 1 llwy fwrdd o olew. Coginiwch gyw iâr am tua 4 munud, gan droi’n aml, nes nad yw’n binc mwyach. Bydd y cyw iâr hwn yn parhau i goginio yn y reis, felly nid oes angen ei goginio’n llawn. Rhowch halen a phupur ar y cyw iâr. Tynnwch y cyw iâr o’r sgilet a’i orchuddio.

 • Ychwanegwch weddill y llwy fwrdd o olew i’r sgilet.. Ffriwch y winwnsyn am tua 5-6 munud neu nes ei fod yn dechrau meddalu. Ychwanegwch y garlleg a choginiwch am 1 munud arall. Ysgeintiwch deim a tharagon.

 • Ychwanegwch y reis jasmin, broth cyw iâr, llaeth a chyw iâr.. Gadewch iddo fudferwi dros wres isel. Lleihau’r gwres i ISEL i ganiatáu i reis goginio’n ysgafn ac yn araf.. Gorchuddiwch â chaead a choginiwch am o leiaf 20-25 munud neu nes bod y reis wedi’i goginio’n llawn ac yn feddal. Dylai’r reis fod wedi amsugno llawer o hylif, ond bydd yn dal i fod yn hufenog.

 • Ychwanegwch y cawsiau Parmesan a Cheddar. Blaswch ar gyfer sesnin ac ychwanegu mwy o halen a phupur yn ôl yr angen.

Allweddair Cyw Iâr a Reis Caws, Cyw Iâr a Reis Caws Mecsicanaidd, Cyw Iâr a Reis Hufennog, Cyw Iâr Skillet a Reis

Leave a Comment

Your email address will not be published.