Cyw Iâr Quintilian – The Washington Post

Yn sbeislyd gyda finegr a garlleg caramelaidd melys, mae’r rysáit cyw iâr un sgilet hwn yn enghraifft wych o’r hyn y mae awdur y llyfr coginio Colu Henry yn ei alw’n ginio hawdd, cain yn ei llyfr coginio newydd o’r un enw. Mae’r rysáit wreiddiol ar gyfer y pryd hwn wedi bod yn nheulu Henry ers dros 80 mlynedd, felly rydych chi’n gwybod ei fod yn geidwad.

Mae’r rysáit hwn i’w weld yn y cylchlythyr Eat Voraciously. Cofrestrwch yma.

Amser actif: 15 munud; Cyfanswm amser: 25 munud

Nodiadau Storio: Rhowch yn yr oergell hyd at 4 diwrnod.


Gwasanaethu:

4

Maint wedi’i brofi: 4 dogn

Cynhwysion
 • 2 bwys o gluniau cyw iâr heb asgwrn heb groen (4 i 6)

 • halen mân

 • pupur du newydd ei falu

 • 3 llwy fwrdd o olew olewydd

 • 10 ewin garlleg, wedi’u plicio a’u briwio

 • 1/2 cwpan finegr balsamig

 • 1/2 cwpan finegr gwin coch coch

 • 2 sbrigyn o oregano ffres

 • 1/2 cwpan (3/4 owns) persli dail fflat ffres, wedi’i dorri’n fân

 • Halen môr fflawio, fel Maldon, i’w weini (dewisol)

 • Polenta, reis neu datws stwnsh, i weini


Cyfeiriadau

Patiwch y cyw iâr yn sych a’i sesno’n ysgafn â halen a phupur.

Mewn sgilet fawr dros wres canolig, cynheswch yr olew olewydd nes ei fod yn symudliw. Ychwanegu’r ewin garlleg a’u coginio, gan eu troi’n achlysurol, nes eu bod yn bersawrus ac yn dechrau brownio, tua 2 funud. Tynnwch y garlleg o’r badell a’i gadw.

Gan ddefnyddio gefel, ychwanegwch 2 i 3 darn o gyw iâr i’r sgilet. Coginiwch nes bod cyw iâr wedi brownio’n ysgafn, 3 i 4 munud yr ochr. Torrwch y rhan fwyaf trwchus o glun i wneud yn siŵr nad yw bellach yn amrwd yn y canol. Trosglwyddwch y cyw iâr brown i blât mawr a’i ailadrodd gyda gweddill y cyw iâr. (Efallai na fydd y cyw iâr wedi’i goginio’n llawn ar hyn o bryd, ac mae hynny’n iawn.)

Dychwelwch yr holl gyw iâr ac unrhyw sudd sydd wedi cronni i’r sgilet. Ychwanegwch y finegr balsamig a’r gwin coch a dewch ag ef i fudferwi. Ychwanegu’r oregano a’r garlleg, gorchuddio’r sgilet, a choginio’r cyw iâr yn y saws nes ei fod wedi coginio drwyddo, tua 8 munud.

Darganfyddwch sgilet, taflu cyw iâr gyda saws, a pharhau i goginio nes bod y saws yn cael ei leihau tua hanner, 2 i 3 munud yn fwy. Gweinwch fel teulu, wedi’i ysgeintio â phersli a halen flaky, gyda polenta, reis, neu datws stwnsh ar yr ochr.


ffynhonnell rysáit

Addasiad o “Colu Cooks: Easy Fancy Food” gan Colu Henry (Abrams, 2022).

Profwyd gan G. Daniela Galarza.

E-bostiwch eich cwestiynau i’r Adran Fwyd.

E-bostiwch eich cwestiynau i’r Adran Fwyd yn [email protected].

Leave a Comment

Your email address will not be published.