Cyw Iâr Rysáit Enwog Lee yn Ymuno â RhoddAMeal

Mae Lee’s Famous Recipe Chicken wedi partneru â GiftAMeal, ap bwyty sy’n helpu i fwydo pobl mewn 12 talaith, gan wneud Lee’s y gadwyn fwytai fwyaf ar yr ap, yn ôl datganiad i’r wasg.

Gan ddechrau Gorffennaf 1, 2022, bydd pob llun o gyw iâr Lee a rennir trwy’r app GiftAMeal yn darparu pryd iach o fwyd i berson lleol mewn angen, gan alluogi cefnogwyr enwog Lee i wneud gwahaniaeth yn eu cymdogaethau a’u mannau addoli o’u ffynhonnell. Mae mor syml â lawrlwytho ap GiftAMeal, tynnwch lun o unrhyw un o brydau blasus Lee, a bydd GiftAMeal yn rhoi i fanc bwyd lleol, gan sicrhau bod gan gymdogion fynediad at fwyd iach y mae mawr ei angen. Gall gwesteion hefyd ddarparu prydau ychwanegol trwy rannu lluniau trwy eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

“Gyda mwy na 100 o sefydliadau sy’n eiddo ac yn cael eu gweithredu’n lleol, mae Lee’s yn wirioneddol yn fwyty cymdogaeth sy’n ymwneud â’r cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu,” meddai Ryan Weaver, Prif Swyddog Gweithredol Lee’s Famous Recipe Chicken, yn y datganiad newyddion. “Rydyn ni yn y busnes o fwydo pobl, felly mae gweithio mewn partneriaeth â GiftAMeal i wella newyn plentyndod ym mhob cymuned rydyn ni’n ei gwasanaethu yn ffit naturiol.”

“Gyda’n nod o 75,000 o brydau wedi’u cynhyrchu drwy’r rhaglen dros y flwyddyn nesaf, rydym yn falch mai Lee’s yw noddwr a phartner mwyaf GiftAMeal hyd yma,” meddai Dan Sokolik, is-lywydd marchnata Lee, yn y datganiad. “Bydd rhoi’r cyfle i’n gwesteion wneud gwahaniaeth go iawn lle maen nhw’n byw, heb unrhyw gost iddyn nhw heblaw’r amser mae’n ei gymryd i dynnu llun ffôn drwy’r ap GiftAMeal, yn ffordd arall y gallwn ni wneud gwahaniaeth cadarnhaol. y cymunedau yr ydym yn byw ynddynt. mynychu.”

“Mae’r effaith yn mynd i fod yn enfawr,” meddai Andrew Glantz, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol GiftAMeal, yn y datganiad. “Pan ddechreuon ni ein cenhadaeth i wella newyn gyda lluniau, ein gobaith mwyaf oedd dangos i’r byd pa mor hawdd y gall fod i wneud gwahaniaeth. Mae rysáit cyw iâr enwog Lee yn ei gwneud hi’n bosibl ar raddfa anhygoel. Mae’n ysbrydoledig sut mae brand mor Eiconig wedi ymrwymo i fynd i’r afael â’r angen uniongyrchol yn y cymunedau y mae’n eu gwasanaethu, ac ni allem fod yn fwy balch na chyffrous am y dyfodol. Diolch i Lee, mae’n mynd i fod yn ddisglair i blant ledled y wlad.”

Mae Lee’s Famous Recipe Chicken yn gweithredu 131 o leoliadau mewn 12 talaith UDA a Chanada. Mae pob un yn eiddo unigol ac yn cael ei weithredu.

Leave a Comment

Your email address will not be published.