Cyw Iâr Sbeislyd, Cyw Iâr Garlleg a Mwy: 5 Ryseitiau Cyw Iâr Mêl y Mae’n rhaid ichi Drio

I’r rhai nad ydynt yn llysieuwyr, cyw iâr yw’r trît eithaf! Ni allwn gadw ein dwylo oddi ar blât o’n hoff gyw iâr. Cyw iâr sbeislyd, tikka cyw iâr, cyw iâr menyn – mae meddwl am y danteithion blasus hyn yn gwneud i ni glafoerio. Er bod Indiaid yn hoffi bwyta cyw iâr sbeislyd, weithiau rydyn ni eisiau adnewyddu ein blasau a dewis rhywbeth cynnil a melys. Gyda hynny mewn golwg, rydym wedi llunio rhestr fer o rai o’r ryseitiau cyw iâr mêl mwyaf blasus a hawdd y gallwch eu gwneud i fwynhau’ch blasbwyntiau. Gallwch chi fwyta’r ryseitiau cyw iâr mêl hyn fel byrbryd neu fel prif gwrs hefyd, dyna pa mor amlbwrpas ydyn nhw.

Darllenwch hefyd: 5 Seigiau Cyrri Shahi A Fydd Yn Gwneud Cinio’n Brenhinol

5 ffordd o wneud cyw iâr mêl gartref:

1. Cyw Iâr Mêl

Dychmygwch ddarnau suddiog o gyw iâr wedi’i drochi mewn mêl blasus ynghyd â sawsiau tangy, blasus a llawer mwy o gynhwysion sbeislyd. Os ydych hefyd yn hoff iawn o fwyd Tsieineaidd, Honey Chicken yw’r cyfan sydd ei angen arnoch ar gyfer rysáit cychwynnol blasus. Mae gan y rysáit hwn flas melys a sur a fydd yn creu argraff ar eich ffrindiau a’ch teulu mewn dim o amser.

Cliciwch yma am y rysáit Cyw Iâr Mêl llawn.

2. Adenydd Cyw Iâr Mêl

Yn flas melys ac ychydig yn sbeislyd o’r adenydd byfflo clasurol, mae adenydd byfflo mêl yn berffaith i’r rhai sy’n hoffi eu hadenydd byfflo ffrio gael cydbwysedd melys, poeth a thangy. Mae’r adenydd cyw iâr hyn yn hynod hawdd i’w gwneud.

Cliciwch yma am y rysáit llawn ar gyfer Adenydd Cyw Iâr Mêl.

3. Cyw Iâr gyda Chile a Mêl

Mae cyw iâr chili mêl yn cynnwys mêl sy’n rhoi blas melys iddo ac yn cael gwared ar y sbeisys eithafol gan roi blas llawer mwynach iddo. Yn y pryd hwn, defnyddir sawsiau fel saws soi, saws chili, finegr a pherlysiau gydag ychydig o fêl sy’n cynyddu’r blas mewn dim o amser.

Cliciwch yma am y rysáit llawn ar gyfer Cyw Iâr Tsili Mêl.

4. Cyw Iâr Garlleg Mêl

Bydd y fron cyw iâr llawn sudd a chreisionllyd hwn yn rhoi pryd blasus i chi. Mae darnau cyw iâr heb asgwrn yn cael eu golchi â melyster mêl a rhoddir blas ychwanegol iddynt trwy ychwanegu garlleg. Gallwch chi weini’r pryd hwn gyda salad adfywiol ar yr ochr.

Cliciwch yma i weld y rysáit Cyw Iâr Garlleg Mêl llawn.

cyw iâr wedi'i grilio

5. Cyw Iâr Rhost Mêl

Mae’r cyw iâr rotisserie annwyl yn cael tro melys ychwanegol, diolch i’r rysáit hawdd hwn. Yn union fel y rysáit cyw iâr rhost rydyn ni’n ei wybod, mae’r cyw iâr cyfan yn cael ei farinadu a’i stwffio ag amrywiaeth o masalas a’i grilio. Ond yn y diwedd, mae’r cyw iâr wedi’i wydro â mêl a’i grilio eto.

Cliciwch yma i weld y rysáit Cyw Iâr Rhost Mêl llawn.

Rhowch gynnig ar y ryseitiau cyw iâr mêl hyn a rhowch wybod i ni pa un yw eich ffefryn yn yr adran sylwadau isod.

Leave a Comment

Your email address will not be published.