Cyw Iâr wedi’i Farinadu Groegaidd – GypsyPlate

Rhowch hwb blas enfawr i’ch cyw iâr gyda’r Marinade Cyw Iâr Groegaidd hwn! Gydag olew olewydd, lemwn, a pherlysiau ffres, mae’n ychwanegu cymaint o sglein at eich cyw iâr sydd fel arall yn blaen.

Mae’n hynod hawdd i’w wneud ac mae’n gweithio’n wych gydag unrhyw doriad o gyw iâr. Y canlyniad yn y pen draw fydd cig tendr a suddlon y byddwch chi am ei baratoi dro ar ôl tro…

Mae marinadau yn ffordd wych o ddod â blasau bwyd allan. Mae rhai o’n ffefrynnau yn ein Jamaican Jerk Marinade, Cuban Mojo Marinade, a Carne Asada Marinade.

Mae’r Marinade Cyw Iâr Groeg hwn i fyny yno gyda’r gorau. Mae’n ysgafn ac yn hafaidd, gyda llawer o berlysiau ffres (er y gallwch chi ddefnyddio sych os oes angen).

P’un a ydych chi’n grilio, yn pobi, neu’n coginio padell, dyma fydd eich hoff farinâd cyw iâr newydd.

Rhowch hwb blas enfawr i'ch cyw iâr gyda'r Marinade Cyw Iâr Groegaidd hwn! Gydag olew olewydd, lemwn, a pherlysiau ffres, mae'n ychwanegu cymaint o sglein at eich cyw iâr sydd fel arall yn blaen.
 • Olew olewydd – Mae hyn yn hanfodol ar gyfer marinâd gan ei fod yn helpu blasau hydawdd braster (perlysiau yn yr achos hwn) i drwytho i’r cig. Mae hefyd yn helpu i gadw’r cig yn llaith.
 • Lemonau – Rydyn ni’n defnyddio’r sudd ac ychydig o groen.
 • garlleg – Ni fyddai’n Groeg iawn hebddo.
 • perlysiau ffres – Oregano, persli, teim a rhosmari. Os ydych chi’n colli perlysiau ffres, rhowch 1 yn ei le llwy de sych am bob 1 llwy fwrdd cwl
 • Halen – Yn ogystal ag ychwanegu blas, mae’r halen yn helpu i dyneru’r cig.
 • Pupur

A wnaethom ni sôn ei fod yn hawdd? Yn syml, briwgigwch y garlleg a’r perlysiau, gratiwch lemwn a gwasgwch y ddau ohonyn nhw, yna cymysgwch yr holl gynhwysion gyda’i gilydd. Dyna i gyd!

Rhowch hwb blas enfawr i'ch cyw iâr gyda'r Marinade Cyw Iâr Groegaidd hwn! Gydag olew olewydd, lemwn, a pherlysiau ffres, mae'n ychwanegu cymaint o sglein at eich cyw iâr sydd fel arall yn blaen.

Y ffordd orau o farinadu cyw iâr yw ei roi, ynghyd â’r marinâd, mewn bag ziploc. Gwasgwch gymaint o aer ag y gallwch cyn ei gau. Storiwch ef yn yr oergell tra ei fod yn marinadu.

Os ydych chi’n marinadu llawer iawn o gyw iâr (mae’r rysáit hwn yn dda am tua 2 bunnoedd), gallwch chi roi’r cyw iâr a’r marinâd mewn powlen fawr neu ddysgl pobi. Gorchuddiwch â cling film, yna rhowch yn yr oergell.

Rhowch hwb blas enfawr i'ch cyw iâr gyda'r Marinade Cyw Iâr Groegaidd hwn! Gydag olew olewydd, lemwn, a pherlysiau ffres, mae'n ychwanegu cymaint o sglein at eich cyw iâr sydd fel arall yn blaen.

Mae Marinade Cyw Iâr Groeg yn gweithio’n dda gyda phob toriad o gyw iâr, heb asgwrn neu asgwrn ynddo.

Os byddwn yn defnyddio darnau cyfan, ein dewis cyntaf fyddai’r cluniau. Maent yn naturiol yn fwy tyner a llawn sudd, ac yn fwy maddeugar. Er eu bod yn ddiogel i’w bwyta ar 165 ° F, mae’n well gennym nhw ar 185-190 ° F.

Ar y llaw arall, dim ond i 165 ° F y dylid coginio bronnau cyw iâr. Fel arall, mae’n mynd yn sych ac yn galed.

Os ydych chi’n coginio brisged, rydyn ni’n argymell ei dorri’n ddarnau bach a’i goginio ar sgiwers, fel ein Souvlaki Cyw Iâr Groegaidd.

souvlaki cyw iâr ar blât

Rydym yn argymell o leiaf 30 munud. Os ydych chi ar frys, bydd yn ychwanegu blasau braf i’ch cyw iâr.

I gael y canlyniadau gorau, o ran blas a thynerwch, marinate dros nos. Byddwch yn synnu pa mor flasus yw eich cyw iâr.

Pwysig: Peidiwch byth ag ailddefnyddio marinâd a ddefnyddiwyd ar gig amrwd heb ei ferwi am rai munudau yn gyntaf. Mae’n well gennym ei daflu a gwneud marinâd newydd bob tro.

Rhowch hwb blas enfawr i'ch cyw iâr gyda'r Marinade Cyw Iâr Groegaidd hwn! Gydag olew olewydd, lemwn, a pherlysiau ffres, mae'n ychwanegu cymaint o sglein at eich cyw iâr sydd fel arall yn blaen.

Felly Folks, ffordd syml a hawdd i wneud eich cyw iâr ddiflas fel arall yn disgleirio. Rhowch gynnig arni am noson Roegaidd flasus.

Gril, pobi, brown … chi biau’r dewis. Peidiwch ag anghofio y bara pita a tzatziki!

powlen o farinâd cyw iâr Groeg ar ben plât sipsi

Edrychwch ar y ryseitiau Groegaidd anhygoel eraill hyn!
pelenni cig Keftedes
Saganaki berdys
cawl avgolemono
Cawl Fasolada
Dip Tyrokafteri
Souzoukakia
Moussaka

Cynhwysion

 • 1/2 cwpan olew olewydd

 • 2 lemon, mewn sudd + croen un ohonyn nhw

 • 6 ewin garlleg, wedi’u torri’n fân

 • 1 llwy fwrdd o oregano ffres, briwgig

 • 1 llwy fwrdd persli ffres, wedi’i dorri

 • 1 llwy fwrdd o deim ffres, briwgig

 • 1 llwy fwrdd o rosmari ffres, wedi’i dorri

 • 1 llwy de o halen

 • 1 llwy de o bupur

Cyfarwyddiadau

 1. Cymysgwch yr holl gynhwysion mewn powlen.
 2. Marinate cyw iâr am o leiaf 30 munud neu dros nos.

graddau

 1. Mae’r rysáit hwn yn dda ar gyfer tua 2 pwys o gyw iâr.
 2. Os ydych chi’n colli perlysiau ffres, rhowch 1 yn ei le llwy de sych am bob 1 llwy fwrdd cwl
 3. Taflwch y marinâd ar ôl ei ddefnyddio.

A wnaethoch chi’r rysáit hwn?

Gadewch sylw ar y blog neu rhannwch lun ar Pinterest.

Peidiwch byth â cholli rysáit!

Ymunwch â rhestr bostio GypsyPlate a chael ryseitiau cinio hawdd eu dosbarthu yn syth i’ch mewnflwch. O fwyd cartref cysurus i brydau egsotig o bedwar ban byd.

Leave a Comment

Your email address will not be published.