Cyw iâr wedi’i farinadu tequila ar gyfer cinio cyflym a hawdd

Mae’r pryd hwn, gyda’i flasau Mecsicanaidd, yn nod i Cinco de Mayo ar Fai 5. Mae’r marinâd tequila syml yn rhoi blas unigryw i’r cyw iâr, ac mae’r topin winwnsyn wedi’i rostio, y gellir ei ddefnyddio hefyd gyda physgod a phorc, yn ychwanegu melyster tangy. a chyferbyniad blasus.

Mae hyn hefyd yn rhoi cyfle i mi rannu darn grilio gwych. Rydyn ni i gyd wedi cael y profiad annifyr o grilio nionod wedi’u sleisio a chael y modrwyau’n torri pan fyddwch chi’n ceisio eu fflipio. Dyma ateb hawdd ac effeithiol: Gludwch bigyn dannedd ar draws y cylch, yn llorweddol, fel mai prin y bydd y pren yn agored. Mae’r pigyn dannedd yn dal y nionyn gyda’i gilydd fel ei fod yn hawdd ei droi. Wrth i’r winwnsyn goginio, mae’n crebachu ychydig, gan ei gwneud hi’n haws tynnu’r pigyn dannedd allan.

Cyw Iâr wedi’i Farinadu Tequila gyda Saws Nionyn wedi’i Grilio

1 1/2 pwys o haneri bronnau cyw iâr heb groen

3 llwy fwrdd o tequila

3 llwy fwrdd o sudd lemwn, wedi’i rannu

2 lwy fwrdd o olew olewydd, wedi’i rannu

1 llwy fwrdd o siwgr brown tywyll

1 llwy de o bowdr garlleg

3/4 llwy de o gwmin mâl

3/4 llwy de o halen môr, wedi’i rannu

1/4 llwy de o bupur du wedi’i falu

1 Vidalia mawr (12 owns) neu winwnsyn melys arall, wedi’i dorri’n dafelli 1/2 modfedd

1 pupur jalapeno, wedi’i hadu a’i dorri’n fân

2 lwy fwrdd o goriander wedi’i dorri

2 llwy de o siwgr

1. Gan weithio un ar y tro, gosodwch un darn o gyw iâr rhwng dau ddarn o lapio plastig, ochr yn llyfn i fyny. Defnyddiwch gordd cig neu sawdl eich llaw i wasgu neu buntio’r fron nes ei bod yn ½ modfedd o drwch. Trosglwyddo cyw iâr i bowlen ac ychwanegu tequila, 2 lwy fwrdd o sudd lemwn, 1 llwy fwrdd olew, siwgr brown, powdr garlleg, cwmin; cymysgu’n dda. Rhowch yn yr oergell 20 munud i awr.

2. Gratiwch y gril cot gyda chwistrell coginio neu brwsiwch olew yn ysgafn a pharatowch y gril i’w goginio dros wres canolig uniongyrchol (350°F-450°F).

3. Brwsiwch winwnsyn gyda 2 lwy de o olew a’i grilio nes ei fod yn feddal ac wedi’i farcio’n dda, 5-6 munud yr ochr. Tynnwch o’r gril a’i oeri am 5 munud; torri a’i drosglwyddo i bowlen. Ychwanegwch 1 llwy fwrdd o sudd lemwn sy’n weddill, 1 llwy de o olew, jalapeño, cilantro, siwgr, a 1/4 llwy de o halen; gadewch i chi sefyll o leiaf 20 munud.

4. Gwaredwch y marinâd cyw iâr a’r cyw iâr sesnin gyda 1/2 llwy de o halen a phupur yn weddill. Griliwch, gan droi unwaith, nes bod thermomedr wedi’i fewnosod yn llorweddol yn rhan fwyaf trwchus y cofrestrau cig yn 160 ° F, tua 5 munud yr ochr. Gweinwch gyda’r saws winwnsyn wedi’i grilio.

yn gwneud 4 dogn

Leave a Comment

Your email address will not be published.