Daeth How Baked By Melissa yn ddylanwadwr salad ar TikTok

DdAm fwy na degawd, mae’r enw Melissa Ben-Ishay, neu efallai’n fwy cywir, Baked gan Melissa, y cwmni a sefydlodd hi, wedi bod yn gyfystyr â chacennau bach bach. Ond y dyddiau hyn, efallai y bydd dinasyddion y Rhyngrwyd yn adnabod yr entrepreneur melysion 38 oed orau fel y meistr hunanhyderus y tu ôl i salad mwyaf hollbresennol TikTok, Duwies Werdd wedi’i thorri: cymysgedd llysiau llysieuol gyda garlleg sydd wedi casglu cefnogwyr fel y seren gerddoriaeth Lizzo a dylanwadwr . James Carlos.

Er y gall ymddangos yn eironig i rai bod y frenhines cacennau bach bach bellach yn ddeon saladau TikTok, mae Ben-Ishay yn priodoli ei enwogrwydd newydd fel dylanwadwr bwyd TikTok i gariad gwirioneddol o fod yn greadigol yn y gegin.

“Rwyf wrth fy modd yn gwneud salad gymaint ag yr wyf wrth fy modd yn pobi cacennau cwpan a phwdinau,” meddai wrth TIME o ffaith mewn cyfweliad ffôn o’i chartref yn Hoboken, New Jersey. “Rwy’n meddwl bod hynny’n cael ei adlewyrchu yn y cynnwys rwy’n ei greu…mae yna rai pethau y gallaf eu gwneud yn unigryw ar gyfer fy musnes na all neb arall eu gwneud. Ac mae TikTok yr un mor bwysig yn yr ystyr na all neb ei wneud fel fi. ”

Wedi’i bobi gan wreiddiau Melissa mae’n dyddio’n ôl i 2008, pan gafodd Ben-Ishay, a oedd yn 24 ar y pryd, ei ddiswyddo o swydd hysbysebu. Y diwrnod wedyn, gwnaeth Ben-Ishay, pobydd a chogydd brwd o oedran ifanc, ei chacennau lliw tei i chwaer fach ffrind fynd â nhw i’w diwrnod cyntaf mewn interniaeth cysylltiadau cyhoeddus, a arweiniodd at yr asiantaeth sylfaenu i argymell Ben- Ishay i’ch darparwr. O fewn misoedd, roedd ganddo siop yn Lower Manhattan a brand candy maint brathog gyda dilynwyr cwlt. Er y gallai rhai pobl fod wedi gwrthsefyll actio ar eu pen eu hunain mor gyflym, mae Ben-Ishay yn dangos dycnwch a hyder di-baid, ac mae’r olaf o’r rhain yn amlwg yn ei TikToks, wrth iddo ddisio, torri a thafellu’n ddeheuig wrth iddo ddweud wrth y gwylwyr beth mae’n ei wneud. make yn mynd i fod y peth mwyaf blasus i chi erioed wedi bwyta.

Darllen mwy: Y 10 Llyfr Coginio Mwyaf Disgwyliedig yn 2022

Ganed ei chynnydd meteorig fel dylanwadwr gastronomig mewn ymateb i newid mawr arall mewn bywyd: y pandemig. Yn ystod ei ddyddiau cynnar, yn anterth ymbellhau cymdeithasol, dechreuodd Ben-Ishay dreulio mwy o amser ar TikTok, gan wylio fideos bob nos yn y gwely. Cyn bo hir cyn i’w chariad at natur ddilys, ddi-hid y cynnwys ei hysbrydoli i greu clipiau ar gyfer cyfrif personol, a gasglodd gannoedd o filoedd o safbwyntiau. Ar ôl i’w fideo cyntaf fynd yn firaol, roedd hi’n gwybod bod yn rhaid iddi ddechrau gwneud TikToks ar gyfer y brand Baked By Melissa, a oedd bob amser wedi ffynnu ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill.

Ond er mawr syndod iddynt, dim ond gweddol dda y gwnaeth TikToks o bwdinau blasus, tra bod fideos gonest o Ben-Ishay yn gwneud saladau wedi ffrwydro mewn poblogrwydd. Mae ei ffilm gyntaf, clip o salad tomato, nionyn coch, a chiwcymbr, wedi ei hoffi dros 3 miliwn ar TikTok, tra bod ei tiwtorial enwog y Dduwies Werdd wedi ennyn 1.3 miliwn o bobl yn ei hoffi a dod yn un o’r ryseitiau mwyaf poblogaidd ac adnabyddadwy ar TikTok. Chwiliwch am “Green Goddess Salad” ar y platfform ac fe welwch gannoedd o fideos o bobl yn ail-greu’r rysáit eiconig.

“I mi, mae TikTok fel y storm berffaith oherwydd byddwn yn gwneud y pethau hyn [in the kitchen] beth bynnag,” meddai Ben-Ishay. “O safbwynt busnes, rydw i wedi gwneud hyn yn ddigon hir i wybod ei fod yn wych pan rydych chi’n teimlo eich bod mewn rhigol, oherwydd nawr rydw i’n mynd i wthio fy hun i feddwl am rywbeth newydd.”

Mae’n anodd nodi sut neu pam mae rhywbeth yn mynd yn firaol, yn enwedig gydag algorithm cyfnewidiol TikTok, ond mae’n hawdd gweld pam mae Salad y Dduwies Werdd wedi gwneud sblash mor fawr. Mae yna nifer o ffactorau: Mae toriad cyflym a sicr Ben-Ishay, sy’n nodwedd amlwg yn ei holl fideos salad, yn y bôn yn ASMR ar gyfer bwydwyr, profiad gweledol a chlywedol boddhaol, sydd wedi ei harwain i wneud tiwtorialau torri a chyllyll. Argymhellion ar gyfer cefnogwyr. Mae ei fideos coginio yn hygyrch: cynhwysion y byddai’r rhan fwyaf o bobl yn gyfarwydd â nhw neu sydd ganddyn nhw wrth law yn eu pantri neu oergell. Ond efallai mai Ben-Ishay ei hun fydd y gêm gyfartal fwyaf, gan ei bod yn eich sicrhau ym mhob fideo bod hyn yn “dda iawn.” Ac mae salad y Dduwies Werdd yn gyfiawn mewn gwirionedd mor dda.

Darllen mwy: Wrth weithio i Martha Stewart trodd awdur y llyfr coginio hwn yn ‘gneuen salad’

Tra bod Ben-Ishay, yr entrepreneur erioed, wedi ystyried y posibiliadau o roi gwerth ar ei dresin enwog y Dduwies Werdd, mae hi’n fwy cyffrous i bobl ddod i mewn i’r gegin i roi cynnig ar ei ryseitiau, lle mae creadigaethau fel salad cêl wedi’i lwytho a salad nados o tacos ganddyn nhw. ei wneud yn stwffwl #SaladTok. Ei nod yw sicrhau bod bwyd hawdd, blasus a maethlon ar gael i bawb, felly yn ogystal â gwneud fideos, mae’n postio holl ryseitiau TikTok ar flog Baked By Melissa.

Nawr, gyda’i dilynwyr ymroddedig, mae hi wedi symud i rôl newydd fel dylanwadwr gyda brwdfrydedd, gan ddefnyddio ei llwyfan i gefnogi crewyr eraill a thynnu sylw at fater achredu. Ar ôl dysgu na allwch fod yn berchen ar eiddo deallusol rysáit, mae gan Ben-Ishay bolisi nawr: Os ydych chi’n defnyddio rysáit crëwr bwyd arall, ni fyddwch yn cynnwys y rysáit yn eich fideo, ond yn hytrach tagiwch y crëwr, gan ailgyfeirio i’w Ddilynwyr. a’ch ymrwymiad i’r cyfrif gwreiddiol. Fel rhywun y mae ei ryseitiau’n mynd yn firaol yn rheolaidd, rydych chi’n gwybod pa mor bwysig yw rhoi credyd lle mae credyd yn ddyledus.

Darllen mwy: Mae David Chang a Priya Krishna eisiau i chi roi’r gorau i’r ryseitiau

“Trwy Baked by Melissa, dysgais bwysigrwydd arwain trwy esiampl,” meddai. “Ac mae TikTok wedi rhoi’r cyfle i mi arwain trwy esiampl i gynulleidfa newydd – rwy’n cymryd y swydd honno o ddifrif. Mae wedi fy ngwneud i’n berson gwell, gyda’r cyfrifoldeb i fod yn berson da gydag eraill.”

Mwy o straeon y mae’n rhaid eu darllen o TIME


ysgrifennu at Cady Lang yn [email protected]

Leave a Comment

Your email address will not be published.