Daeth Martha Stewart â phwdin haf vintage hawdd i chi – SheKnows

Os prynwch gynnyrch neu wasanaeth a adolygir yn annibynnol trwy ddolen ar ein gwefan, efallai y bydd SheKnows yn derbyn comisiwn cyswllt.

Os bydd rhywun yn eich galw’n ffwl, efallai mai tramgwyddo fydd eich greddf gyntaf. Ond beth os ydyn nhw mewn gwirionedd yn sôn am y pwdin melys vintage sy’n cyfuno ffrwythau wedi’u stiwio â chwstard hufennog? Byddai hynny mewn gwirionedd yn fath o ganmoliaeth braf. Efallai fod ffyliaid wedi mynd allan o steil, ond newydd ddod â nhw’n ôl mewn ffordd fawr gan Martha Stewart, ac mae ei rysáit hawdd Blueberry Fool, sydd fel croes rhwng pavlova a pharfait, yn sicr o fod yn bwdin serennog eich haf. .

stori gysylltiedig

Arbedwch gannoedd o ddoleri ar offer coginio Staub a gymeradwywyd gan y cogydd yn ystod arwerthiant prin y siop gyfrinachol hon


Mae ffŵl Stewart yn gwyro oddi wrth y rysáit draddodiadol mewn dwy ffordd, ac mae ei newidiadau yn gwneud y rysáit hwn yn eithaf syml. Yn lle cymryd yr amser i eistedd dros stôf boeth gan droi pot o gwstard yn gyson, mae Stewart yn dewis defnyddio iogwrt plaen braster isel fel hufen yn ei phwdin.

Yna, i ychwanegu ychydig o wasgfa gnoi at y rysáit, ychwanegwch ychydig o ddarnau cwci meringue. Rydyn ni’n caru Cwcis Vanilla Meringue Masnachwr Joe.
Mae’r cyfuniad o’r meringue gyda iogwrt ffres, hufennog a ffrwythau yn ein hatgoffa o bavlova, ac mae’r haenau o ffrwythau, hufen, a chwcis yn ein hatgoffa o barfait, ond mae hyn yn llawer haws i’w wneud.

Llun wedi'i lwytho'n ddiog

Trwy garedigrwydd Trader Joe’s.

O ran y ffrwythau, mae Stewart yn chwipio jam llugaeron-teim. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw llus ffres neu wedi’u rhewi, ychydig o siwgr, a theim ffres. Y canlyniad yw compote llus ychydig yn felys gydag awgrym o deim coediog. Gwell fyth? Os ydych chi am wneud y pwdin hwn hyd yn oed yn haws i’w roi at ei gilydd, gallwch gyfuno jar o gyffeithiau teim llugaeron gyda’r cwcis meringue iogwrt, ar gyfer pwdin wedi’i brynu’n gyfan gwbl mewn siop sy’n blasu fel cartref.

Llun wedi'i lwytho'n ddiog

Trwy garedigrwydd Callie’s.

Yr hyn yr ydym yn ei hoffi am y rysáit hwn yw pa mor hyblyg ydyw. Gallwch ddefnyddio unrhyw fath o baru ffrwythau a pherlysiau yr hoffech chi (basil mefus, lemongrass mafon, rydych chi’n ei enwi), cyfnewid yr iogwrt plaen am iogwrt Groegaidd, ychwanegu ychydig o hufen chwipio, defnyddio cwcis meringue siocled yn lle fanila: mae’r opsiynau’n ddiddiwedd. A byddech chi’n ffwl (edrychwch beth wnaethon ni yno) pe na baech chi’n ceisio.

Cyn i chi fynd, edrychwch ar ein sioe sleidiau isod:

Gweler: Sut i Wneud Pizza Cwci Siwgr Aeron

Leave a Comment

Your email address will not be published.