Dathliadau cyn pen-blwydd Kajol yn frith o gacennau decadent

Mae penblwyddi yn amser pan fydd eich holl anwyliaid yn dod at ei gilydd i ddathlu eich diwrnod arbennig. Yn wir, maent yn aml yn fwy cyffrous na chi i ddathlu eich pen-blwydd a gadael dim carreg heb ei throi i wneud i chi deimlo’n arbennig. Ac mae’n ymddangos bod yr un peth yn digwydd gyda’r actores Kajol, sy’n dathlu ei phen-blwydd yn 48 ar Awst 5 (heddiw).

Er y gallai’r seren fod yn dathlu heddiw, penderfynodd ei thîm gynnal parti cyn pen-blwydd i’r actores y diwrnod cynt. Aeth Kajol at y cyfryngau cymdeithasol i rannu cipolwg ar ei dathliadau cyn pen-blwydd, gan bostio lluniau a fideos. Gwelwyd yr actores Kuch Kuch Hota Hai yn sefyll gydag aelodau ei chriw yn ei fan wagedd, a oedd wedi’i haddurno â balŵns, blodau a gliter. Ond yr hyn y gwnaethom sylwi arno oedd y bwrdd cacennau a oedd wedi’i addurno ag nid dim ond un neu ddwy, ond tair cacen ddigalon yr olwg.

Tra bod un yn gacen siocled flasus wedi’i gosod ar y chwith eithaf, ger yr un honno roedd cacen hirsgwar teilwng o lysnafedd wedi’i haddurno â siocled a rhywfaint o hufen hefyd. Roedd y trydydd yn edrych fel cacen ffrwythau moethus. Yn y pennawd, ysgrifennodd Kajol: “Mae dathliadau cyn pen-blwydd yn dechrau ond mae diolch yn dragwyddol … diolch i chi #tîmK am bopeth rydych chi wedi’i wneud i mi a fi … GWYCH IAWN!” Cymerwch olwg ar y post:

Mae dathliadau pen-blwydd Kajol yn bendant wedi rhoi nodau cacen i ni. Ac fel ni, os ydych chithau hefyd wedi dechrau chwennych cacennau, dyma dair rysáit cacen ddiddorol a fydd yn eich helpu i satiate eich dant melys.

1. cacen siocled

Wedi’i gwneud â phum cynhwysyn yn unig, gall y Gacen Siocled Ddi-flod hon, sy’n ddiflas ac yn ddiflas, fodloni eich chwant siocled dyfnaf mewn ychydig dros awr. Dim ond menyn, halen, siwgr, wyau a siocled.

” arddull = “uchder: 420px;”>

2. Pei Afal

Mae’r rysáit cyflym a hawdd hwn ar gyfer crymbl afal yn feddal ac yn llaith ac yn llawn afalau ffres, sinamon a chymysgedd cacennau. Mae’r gacen hon yn debyg iawn i gacen goffi, dim ond chi all hefyd ychwanegu ychydig o sinamon at y topin. Gwneir y topin briwsionyn blasus trwy gyfuno blawd, siwgr, cnau coco, a menyn yn gymysgedd bras, bras, sy’n cael ei ysgeintio dros y gacen.

” arddull = “uchder: 420px;”>

3. Cacen Farmor Heb Wyau Ac Menyn

Mae’r gacen flasus hon yn wythïen neu’n edrych yn frith (fel marmor). Mae hyn oherwydd cymysgedd ysgafn y toes ysgafn a thywyll, a dyna pam y gelwir y gacen hon yn gacen marmor. Gyda chyfuniad decadent o fanila a chytew siocled, lle mae’r haenau’n cael eu chwyrlïo ychydig cyn pobi i roi effaith farmor wych, efallai mai’r gacen hon fydd eich taith ar gyfer achlysuron arbennig.

” arddull = “uchder: 465px;”>

Leave a Comment

Your email address will not be published.