Dathlwch Ddydd San Ffolant gyda’r 22 rysáit pwdin siocled hyn

Mae Dydd San Ffolant yn gyfle i ddangos faint rydych chi’n caru rhywun, felly peidiwch â’i wneud gyda blodau a siocledi a brynwyd mewn siop. Nid ydym yn awgrymu eich bod yn gwneud i ffwrdd â siocled yn gyfan gwbl, mae hynny’n wallgof, ond yn hytrach rydym yn awgrymu eich bod yn rhoi ychydig o gariad a gofal yn y pwdin trwy ei wneud eich hun. I gael rhywfaint o ysbrydoliaeth ramantus, ceisiwch ddathlu Dydd San Ffolant hwn gydag un o’r 22 Rysáit Pwdin Siocled hyn.

1 o 22

cacen goedwig ddu

Anna_Pustynnikova / Shutterstock.com

Yn seiliedig ar y pwdin Almaeneg o’r enw “Schwarzwälder Kirschtorte”, gelwir cacen y Goedwig Ddu mewn gwirionedd yn “gacen ceirios Black Forest”, yn ôl y cyfieithiad uniongyrchol. Mae wedi’i wneud o sawl haen o gacen sbwng siocled ac, fel y mae’r enw’n awgrymu, mae ganddo lenwad ceirios. Daw’r blas ceirios mewn gwirionedd o wirod ceirios, fel y nodir yn y rysáit hwn gan Liv For Cake.

2 o 22

siocled poeth wedi’i yfed

siocled poeth wedi'i yfed

Photobycam / Shutterstock.com

3 o 22

Cwci Sglodion Siocled Skillet

Cwci Sglodion Siocled Skillet

Duplas / Shutterstock.com

Os mai chi yw’r math o berson a gafodd gacen cwci ar gyfer eich pen-blwydd yn blentyn (neu’r llynedd, heb unrhyw farn), yna croeso i’r fersiwn oedolion: y Chocolate Chip Skillet Cookie. nid yn unig y mae y cwci anferth hwn o How Sweet Eats yn cnoi ac yn gooey, ond cymaint o hwyl i’w wneud yn eich sgilet haearn bwrw.

4 o 22

Mefus Siocled

Mefus Siocled

Arina P. Habich / Shutterstock.com

I wneud mefus wedi’u gorchuddio â siocled, dim ond dau gynhwysyn sydd eu hangen arnoch chi mewn gwirionedd: mefus a siocled o ansawdd uchel. Gall Natasha’s Kitchen ddangos i chi sut i’w gwneud a darparu rhai awgrymiadau creadigol ar gyfer fersiynau mwy manwl. Os ydych chi mewn hwyliau am ystrydeb ramantus, ymwrthodwch â’r ysfa i fwydo’n gariadus ar fefus – mae bob amser yn anniben ac yn fwy lletchwith nag a ragwelwyd.

5 o 22

cacen hufen siocled

cacen hufen siocled

Brendan Lekan / Shutterstock.com

Y Pastai Hufen Siocled hwn trwy Blas yn Well o Scratch mae’n dod yn gyflawn gyda thair haen: hufen chwipio ar ei ben, pwdin siocled yn y canol, a chrwst Oreo oddi tano. Efallai ei fod yn swnio’n gymhleth, ond gellir gwneud y gramen o flaen amser ac mae’r pwdin yn cymryd sawl awr i setio, felly mae’r paratoad yn dod ar wahân yn braf.

6 o 22

Myffins siocled

Myffins siocled

Elena Veselova / Shutterstock.com

Mae’r gacen siocled yn flasus a’r rhew siocled yn flasus, a fyddai’n golygu brownis gyda rhew siocled, fel mae’r rhain yn trin y gwresMaen nhw ddwywaith cystal. Ac eithrio sefyllfa synergedd, mae’r canlyniad yn well na swm ei ddwy ran, yn enwedig os ydych chi’n ychwanegu sglodion siocled.

fondue siocled

presenoldeb stiwdio / Shutterstock.com

Am ryw reswm, mae fondue siocled yn rhoi naws rhamantus, ac rydyn ni’n iawn gyda hynny oherwydd ei fod yn hawdd i’w wneud ac yn flasus i’w fwyta. Y rysáit hwn ar gyfer Ffedog Blêr Chelsea dim ond chwe chynhwysyn sydd ei angen, ac mae dau ohonyn nhw’n siocled! Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw penderfynu beth i’w drochi ynddo. (Rydym yn awgrymu ffrwythau fel mefus a phîn-afal, neu grwst fel bwyd angel a chacen pwys.)

cyffug siocled

Brent Hofacker / Shutterstock.com

9 o 22

cacen lafa siocled

cacen lafa siocled

Stiwdio Affrica / Shutterstock.com

Yn bwdin clasurol i ddau, nid yw cacen lafa siocled mor gymhleth ag y mae’n swnio. Yn wir, y rysáit hwn o Sally’s Baking Addiction yn dangos i chi sut i’w gwneud mewn sosbenni neu duniau myffin. Ac ie, bydd y siocled yn diferu fel choco-cano bach.

10 o 22

Mousse siocled

Mousse siocled

nerudol / Shutterstock.com

Dim ond pum cynhwysyn syml y mae’n ei gymryd i y Mousse Siocled hwn o Rysáit Tin Eats: siocled, menyn, hufen, wyau a siwgr powdr. Gallwch ei ddefnyddio ar ben cacennau neu frownis, neu ei fwyta gyda llwy…a hufen chwipio a sglodion siocled, wrth gwrs.

11 o 22

soufflé siocled

soufflé siocled

Raimunda-losantos / Shutterstock.com

Mae yna lawer o foddhad wrth bobi soufflé cyfoethog a blewog, ond mae’n broses dyner. Cadwch shenanigans Dydd San Ffolant allan o’r gegin tra chi y soufflé siocled hwn o Sally’s Baking Addiction mae wedi’i baratoi a’i bobi oherwydd fe allech chi syrthio mewn cariad yn gyflymach na ffwl.

cacen siocled

marcin jucha / Shutterstock.com

Os yw pastai hufen siocled yn rhy debyg i bwdin at eich dant, rhowch gynnig ar darten siocled. Peidiwch â phoeni, nid yw mor gymhleth neu gain ag y mae’n swnio; mewn gwirionedd, mae’n eithaf syml, yn enwedig gyda y rysáit hwn gan y Rhwydwaith Bwyd.

13 o 22

Tryfflau siocled

Tryfflau siocled

Vladislav Noseek / Shutterstock.com

Un o’r pwdinau cyfoethocaf sy’n bodoli yw peli siocled, ac mae hynny’n rhywbeth peryglus i’n diet. Ond weithiau mae’n hwyl byw’n beryglus ar Ddydd San Ffolant, felly beth am wneud rhai tryfflau gyda nhw y rysáit hwn gan Petite Gourmets?

14 o 22

cacen diafol

cacen diafol

Yummypic / Shutterstock.com

15 o 22

brownis siocled dwbl

brownis siocled dwbl

Ffotograff gan P Maxwell / Shutterstock.com

Mae brownis eisoes yn bwdin siocled diolch i’r powdr coco (ewch allan o’r fan hon gyda’r sgwrs blondie honno). Ond y brownis yma o Like Mother Like Daughter Gofynnwch am hanner cwpanaid o sglodion siocled sy’n eu gwneud hyd yn oed yn fwy o siocledi ac o mor felys.

16 o 22

Cwcis Sglodion Siocled Dwbl

Cwcis Sglodion Siocled Dwbl

Brent Hofacker / Shutterstock.com

Pan nad yw cwcis sglodion siocled rheolaidd yn ddigon, ffoniwch cwcis sglodion siocled dwbl. Ac er bod rhai pobl yn hoffi eu cwcis crensiog ac eraill yn eu hoffi meddal, mae’n well gennym ni i’n rhai ni fod fel ffrind gorau Han Solo: chewy. Mae’r cwcis hyn o’r Sugar Geek Show cydymffurfio â’r gyfraith.

17 o 22

cacen siocled heb flawd

cacen siocled heb flawd

Hope Phillips / Shutterstock.com

Nid yw pwdinau yn gwella llawer na chacen siocled heb flawd, ac nid ydym yn sôn am yr arian. Yn wir, gallwch chi wneud y rysáit hwn sy’n rhydd o glwten gan Gimme Some Oven gyda dim ond tri chynhwysyn: wyau, menyn a llawer o siocled. Ond os ydych chi am wneud argraff ar eich dyddiad, gwisgwch y pwdin hwn gydag ychydig o siwgr powdr (ac efallai rhai mafon hefyd).

18 o 22

cacen siocled Almaeneg

cacen siocled Almaeneg

Arina P. Habich / Shutterstock.com

Mae cacen siocled haenog gyda barrug cnau coco yn gwneud Mae’r Rysáit Cacen Siocled Almaeneg hon trwy Blas yn Well o’r Crafu. Os ydych chi’n pendroni beth sydd mor Almaeneg am gnau coco a chnau Ffrengig, yr ateb yw dim byd. Yn wahanol i gacen y Goedwig Ddu, nid yw cacen siocled yr Almaen yn perthyn o gwbl i’r Almaen: fe’i dyfeisiwyd gan bobydd Americanaidd o’r enw Samuel German.

Wedi rhewi

llun gan margouillat / Shutterstock.com

Oes gennych chi wneuthurwr hufen iâ sydd angen ychydig o gariad a sylw? Mwynhewch ar gyfer Dydd San Ffolant! Gall gwneud hufen iâ hyd yn oed fod yn weithgaredd noson dyddiad, p’un ai yw’ch dyddiad cyntaf neu os ydych wedi bod yn briod ers blynyddoedd. Mae gan Joy Food Sunshine fersiwn saith cynhwysyn hawdd.

brownis marmor

nicichen / Shutterstock.com

Os ydych chi’n meddwl bod brownis ychydig yn sylfaenol, yn enwedig ar gyfer pwdin Dydd San Ffolant arbennig, dosbarthwch nhw trwy wneud brownis marmor yn lle hynny. Mae’r fersiwn hwn o AllRecipes mae’n dod o frand Philadelphia mewn gwirionedd, oherwydd, fel y gallech chi ddyfalu, mae’n gaws hufen. Ar wahân i’r cymysgedd caws hufen a brownis, y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw siwgr, fanila ac wyau!

Cacen Gaws Oreo

Elena Lapshina / Shutterstock.com

22 o 22

cwpanau menyn cnau daear

cwpanau menyn cnau daear

Erin McGrath / Shutterstock.com

Mae menyn cnau daear a siocled yn ffrindiau enaid, a’r cyfuniad symlaf o’r ddau yw cwpan menyn cnau daear. Nid un a brynwyd mewn siop gyda rhestr hir o gynhwysion, ond fersiwn syml fel y rysáit hwn gan Tastysydd ond yn defnyddio menyn cnau daear, siwgr powdr, a siocled.

Leave a Comment

Your email address will not be published.