Dau gynhwysyn ac amrywiadau diddiwedd gyda’r rysáit Saws Pasta Pinc hwn

Hapus, hapus Awst! Os ydych chi yn y modd dychwelyd i’r ysgol, mae’n debyg eich bod chi hefyd mewn gwersyll “yn ôl i ginio”. Yr angen diddiwedd i fwydo ar ddiwedd dyddiau hir, prysur, p’un a ydym yn teimlo fel coginio ai peidio.

Mae’r pasta hwn yn un o’m gwir gariadon yn ystod yr wythnos – dim ond dau gynhwysyn sydd ei angen i wneud iddo weithio. Mae saws tomato a hufen yn hud pur gyda’i gilydd, ac mae’r ffyrdd o addasu’r pryd hwn yn ddiddiwedd.

Sylwch mai dyma’r amser ar gyfer saws tomato, nid mathau eraill o domatos tun neu jarred. Mae llawer o frandiau o saws tomato eisoes yn cynnwys winwnsyn, garlleg, a halen (ac efallai ychydig o bethau eraill), ond mae’n ysgafnach na sawsiau marinara neu pasta wedi’u pecynnu.

O ran sut i wneud hwn yn un eich hun: yr awyr yw’r terfyn, ond rhai o fy hoff bethau i’w hychwanegu yw ychydig o lond llaw o gyw iâr rotisserie, rhywfaint o gig moch wedi’i goginio wedi’i dorri’n fân, cnau pinwydd wedi’i dostio, neu gaws Parmesan.

Mwynhewch y cinio hawdd hwn!

Byd Gwaith: Rhowch gynnig ar y Tair Rysáit Haf Hwylus Hyn Ar Gyfer Pan Na Chi’n Teimlo Fel Coginio

Byd Gwaith: Mae’r haf ar ein gwarthaf, mae’n amser noson fyrgyr gyda’r Rysáit Byrgyr Caws Bell Pepper hwn

Saws Pasta Pinc

Paratoi: 5 munud Coginio: 15 munud Ar gyfer gweini: 4-6

  • 1 can (14-15 owns) saws tomato
  • ½ cwpan hufen trwm
  • ½ llwy de o halen
  • Pupur du
  • 1 pwys o basta byr
  • Topins neu gyflenwadau, fel y dymunir (gweler y nodyn)

Dewch â phot mawr o ddŵr hallt i ferwi ar gyfer y pasta. Ychwanegwch basta a choginiwch al dente yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn. Ychydig cyn ei ddraenio, cadwch baned o’r hylif coginio pasta ar gyfer y saws.

Mewn sgilet fawr ar wahân, cyfunwch hufen a saws tomato gyda ½ llwy de o halen dros wres canolig. Gadewch i’r saws fudferwi am funud neu ddwy tra bod y pasta’n coginio.

Blaswch y saws ac ychwanegu mwy o halen a phupur at eich dewis.

Cymysgwch y saws pasta pinc gyda’r holl basta, gan ychwanegu hylif coginio pasta nes bod y saws yn gorchuddio’r holl basta.

Top gyda beth bynnag yr ydych yn hoffi neu fwynhau ar ei ben ei hun. Mwynhewch!

Nodiadau rysáit + awgrymiadau a thriciau:

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n defnyddio saws tomato yn lle math arall o domatos tun, mae gan y saws flas eisoes oherwydd y sbeisys yn y saws.

Bydd y past hwn yn cael ei gadw yn yr oergell am tua 3 diwrnod ar gyfer paratoi pryd neu fwyd dros ben.

Nodyn ar flas: gall rhai sawsiau tomato tun fod yn eithaf di-flewyn ar dafod neu hyd yn oed yn ddi-flewyn ar dafod. Os ydych chi’n blasu’ch pasta ac yn meddwl “mae’n iawn, ond nid yn wych,” mae angen mwy o bethau arnoch i flasu’ch saws. Halen a phupur, efallai mwy nag yr ydych chi’n meddwl, yw’r symudiad yma fel arfer.

Leave a Comment

Your email address will not be published.