Dau syniad pwdin blasus ar gyfer Dydd San Ffolant

Mae Spring Fling cake yn bwdin poblogaidd yn The Market yn Sgwâr Larimer Denver, sydd yn anffodus ddim ar agor bellach. Mae’r gacen yn bwdin perffaith ar gyfer Dydd San Ffolant. Llun trwy garedigrwydd Bill St. John.

Os ydych chi eisiau gweini rhywbeth melys i’ch partner ar Ddydd San Ffolant hwn, mae gen i ddau rysáit blasus i chi. Mae un yn sicr yn edrych yn berffaith, gyda’i ffrwyth coch, llachar, ond gallwch addurno’r llall ar gyfer Chwefror 14eg gyda gwydredd jeli cyrens coch neu ar ei ben gyda dollop o creme fraiche rydych chi wedi’i “rosédio” gyda diferyn o liw bwyd. neu sudd ceirios. Ond mae’n sicr yn Nadoligaidd ar ei ben ei hun.

Mae Tarte Tatin yn cymryd ei enw o’r Hotel Tatin yn Nyffryn Loire i’r de-orllewin o Baris, ac o gamgymeriad. Mae’n un o’r bwydydd hynny, fel saws Swydd Gaerwrangon, na fyddai’n bodoli pe na bai wedi bod yn fflop yn gyntaf (yn yr achos hwn, yn unig).

Yn ôl y chwedl, yn y 1880au, wrth baratoi pwdinau crwst pastai afal safonol, fe wnaeth un o’r chwiorydd Tatin, a oedd yn rhedeg y gwesty, ollwng pastai yn gyflym, yna ei hailosod yn gyflym gyda’r gramen sy’n weddill ar y gwaelod a’r afalau. ar ben.

Tarte Tatin, melysion ar gyfer melysion ar Ddydd San Ffolant hwn.
Tarte Tatin, melysyn i’ch partner ar Ddydd San Ffolant hwn. Llun trwy garedigrwydd Bill St. John.

Ar gyfer y Tart Tatin, dewiswch afalau na fyddant yn difetha llai na bron i awr o wres sylweddol – mae Braeburns, Jonagolds, neu Granny Smiths yn gweithio’n dda.

Mae rhai tartenni Tatin yn ddehongliadau cain iawn (darllenwch: llafurus a phrofi amynedd) o afalau wedi’u sleisio’n denau fel ffynhonnau ar bastai neu grwst byr. Mae’r clasur yn haws: lletemau afal wedi’u pobi mewn sgilet, crwst ar ei ben, yna eu troi a’u gwrthdroi pan wneir hynny. At y diben hwn, mae crwst pwff hyd yn oed yn well ac yn fwy blasus na chrwst pastai plaen, er bod y naill neu’r llall yn gweithio’n dda. Ac mae’n iawn defnyddio crystiau wedi’u rhewi a’u prynu mewn storfa.

Un o ddioddefwyr cyntaf y pandemig byd-eang oedd Y Farchnad yn Sgwâr Larimer, a gaeodd ym mis Ebrill 2020. Hoff danteithion hir-amser oedd eu Teisen Spring Fling ac am gacen oedd hi. Mae Dana Crawford, sylfaenydd a pherchennog cyntaf The Market, yn ei gofio fel “hollol flasus,” ysgrifennodd mewn e-bost. “Trwchus, bron fel bwyd angel”, ei ffrwythau “lliwgar a hael”.

Mae’r Spring Fling yn dechrau fel cytew wy, siwgr a blawd wedi’i gynnal gan zucchini wedi’i gratio, ac yn gorffen gyda blodau o ffrwythau’r gwanwyn fel mefus. Ond defnyddiwch ba bynnag ffrwyth rydych chi’n ei ffansio, mae “gwanwyn” bob amser yn rhywle mewn glôb sy’n ffitio’n hawdd mewn daliadau awyren, felly siopau groser.

Mesuriadau ac amser sydd i ddrychiad Denver, 5,280 o droedfeddi. Bydd angen ymgynghoriad gyda Chef Google ar y rhai sy’n byw ac yn pobi yn uwch neu’n is. Hefyd, gallwch chi blicio’r zucchini a’u rhwygo â llaw ar dyllau mawr y grater bocs a pheidio â defnyddio’r prosesydd bwyd fel y mae’r rysáit gwreiddiol yn ei awgrymu (mae 2 zucchini canolig yn cyfateb i tua 2 1/2 cwpan wedi’i dorri’n fân).

cacen wanwyn: Pwdin Sant Ffolant lliwgar

Cacen Spring Fling gan yr ymadawedig trist Y Farchnad yn Sgwâr Larimer Denver
Cacen Spring Fling o’r Farchnad yn Sgwâr Larimer Denver, sydd wedi darfod yn anffodus. Llun trwy garedigrwydd Bill St. John.

O The Market, Larimer Square, rysáit a gyhoeddwyd yn Rocky Mountain News, Mai 10, 2006, trwy garedigrwydd Llyfrgell Gyhoeddus Denver Dinas a Sir Denver. Gwasanaethu 12-14

Cynhwysion

2 a 1/2 cwpan o zucchini wedi’i gratio

1 a 1/4 cwpanaid o siwgr

5 wy

1/4 cwpan olew llysiau

1 cwpan hufen sur

1/2 llwy fwrdd ynghyd â 1/2 llwy de o fanila (ar gyfer y gwydredd)

3 a 1/2 cwpan o flawd amlbwrpas

1/2 llwy de o soda pobi

1/2 llwy de o bowdr pobi

Pinsiad o halen

Ar gyfer y Gwydredd:

3/4 cwpan caws hufen

1/4 cwpan menyn

2 gwpan o siwgr powdr

1/2 cwpan hufen trwm

Ffrwythau ar gyfer cacen:

1 peint mefus, wedi’u glanhau, eu coesyn a’u sleisio

4 ciwis, wedi’u plicio a’u sleisio

2 mango, wedi’u plicio a’u sleisio

1 peint o lus

Gwydredd bricyll neu jeli bricyll wedi’i deneuo gydag ychydig o ddŵr cynnes, yn ddewisol

Cyfeiriadau

Cynheswch y popty i 350 gradd. Irwch a blawd padell gacen 10-modfedd.

I baratoi’r gacen: Purewch y zucchini mewn prosesydd bwyd. Mewn powlen fawr, cyfunwch y zucchini wedi’i gratio, wyau, siwgr, olew, hufen sur, a 1/2 llwy fwrdd o fanila. Ar ôl ei gymysgu’n dda, cyfunwch yr holl gynhwysion sych a’u hychwanegu at y bowlen; cymysgu’n dda. Dylai’r cytew fod yn weddol llaith ac yn hawdd i’w arllwys.

Arllwyswch y cytew a’i bobi am 50 i 70 munud, gan brofi gyda phigyn dannedd yn y canol. Oerwch gacen orffenedig ar rac weiren am 10 munud, yna tynnwch o’r badell a gadewch iddo oeri’n llwyr. (Gallwch chi wneud y gacen ddiwrnod ymlaen llaw a’i rhoi yn yr oergell.)

Cacen Spring Fling gan yr ymadawedig trist Y Farchnad yn Sgwâr Larimer Denver
Cacen Spring Fling o’r Farchnad yn Sgwâr Larimer Denver, sydd wedi darfod yn anffodus. Llun trwy garedigrwydd Bill St. John.

I baratoi’r rhew, curwch y caws hufen tymheredd ystafell a menyn nes yn llyfn. Ychwanegwch y siwgr powdr yn raddol, gan gymysgu nes ei fod wedi’i gyfuno’n dda. Mewn powlen ar wahân, curwch yr hufen nes ei fod yn stiff, yna ei blygu ynghyd â’r 1/2 llwy de o fanila i’r rhewgell. Peidiwch â gor-gymysgu.

I roi cacen at ei gilydd: Torrwch gacen wedi’i oeri yn hanner ei hyd, gan wneud dwy haen. (Mae’r farchnad yn torri’r gacen yn dair haen, y gallwch chi ei wneud os dymunwch.) Taenwch haenen wastad o rew dros yr haen gyntaf, yna ychwanegwch haen o’r darnau ffrwythau amrywiol (ailadroddwch am dair haen).

Rhowch haen uchaf y gacen a’r rhew yn gyfartal. Nid yw ochrau’r gacen yn rhew; defnyddio ychwanegol i ben i ffwrdd yn ôl yr angen. Trefnwch y ffrwythau mewn cylchoedd ar draws y gacen, gan orgyffwrdd ychydig yn ddarnau o ffrwythau.

I Gorffen: Taenwch y gwydredd bricyll dros y ffrwythau ar ben y gacen gyda brwsh crwst.

Tarte Tatin: Pwdin Sant Ffolant o Efrog Newydd

Nodiadau Bill St. John: “Daw’r rysáit hwn gan y cogydd crwst gweithredol yn Gotham Bar and Grill yn Ninas Efrog Newydd, Ron Paprocki, ac mae Julia Moskin yn ail-weithio ei dechneg yn ddefnyddiol gan Julia Moskin yn The New York Times. Rwyf wedi tweaked ychydig gyda’i waith, yn ogystal â thymheru’r rysáit i’n drychiad uchaf.” Yn gwneud 1 darten.

Cynhwysion

8 afal lled-tarten mawr cig cadarn (fel Braeburn, Jonathan, neu Granny Smith)

7 llwy fwrdd o fenyn, wedi’i halltu neu heb halen, yn feddal iawn

2/3 cwpan siwgr gronynnog neu siwgr brown ysgafn

1 dalen ymenyn crwst pwff, tua 8 owns

Cyfeiriadau

Pwdin un badell yw Tarte Tatin, sy'n dechrau ar y stôf ac yn gorffen wedi'i bobi yn y popty.
Pwdin un badell yw Tarte Tatin, sy’n dechrau ar y stôf ac yn gorffen wedi’i bobi yn y popty. Llun trwy garedigrwydd Bill St. John.

Paratowch yr afalau o leiaf ddiwrnod cyn coginio (hyd yn oed yn well, 2-3 diwrnod). Torrwch waelod pob afal fel bod ganddo waelod gwastad. Piliwch hanner yr afalau, yna torrwch nhw yn chwarteri, gan dorri’r polion i ffwrdd. Trimiwch hadau a stwff caled o ganol pob chwarter.

Rhowch y chwarteri afalau ar hambwrdd plastig neu daflen pobi wedi’i gorchuddio â phapur memrwn neu ddeunydd lapio plastig. Gorchuddiwch nhw’n rhydd gyda thywelion papur a’u rhoi yn yr oergell i sychu. Byddant yn brownio ychydig, ond peidiwch â rhoi sylw iddynt. Byddant yn brownio hyd yn oed yn fwy wrth iddynt goginio.

Pan fyddwch chi’n barod i roi’r pastai at ei gilydd, cynheswch y popty i 370 gradd (340-350 os ydych chi’n defnyddio darfudiad). Defnyddiwch y menyn i orchuddio gwaelod sosban popty 10 modfedd neu sgilet, yn ddelfrydol nonstick (haearn bwrw sesnin yn ddelfrydol), brwsio’r menyn meddal o amgylch y gwaelod fel ei fod yn cuddio unrhyw fetel. Taenwch y siwgr yn gyfartal dros y menyn. Dod o hyd i bowlen neu blât diamedr y badell a’i osod o’r neilltu.

Cymerwch un o’r chwarteri afalau a’i dalgrynnu trwy ei dorri i ffwrdd ar y ddau ben. Bydd yn “botwm” yng nghanol y gacen; ei roi yno. Nawr gosodwch y chwarteri afalau sy’n weddill, gan rannu’r trefniant rhwng yr afalau wedi’u plicio a’r afalau heb eu plicio yn gyfartal, bob chwarter yn sefyll ar ei ochr fflat, mewn cylchoedd o amgylch y “botwm.” Trefnwch y chwarteri mor agos at ei gilydd â phosib, fel petalau blodau, fel eu bod yn cynnal ei gilydd yn unionsyth.

Ar arwyneb â blawd ysgafn, rholiwch y crwst pwff nes ei fod tua 1/8 modfedd o drwch. Rhowch y bowlen neu’r plât neilltuedig ar ben y toes a, gan ddefnyddio blaen cyllell finiog, torrwch gylch allan. Codwch y toes yn ysgafn a’i osod dros yr afalau, gan ei roi o amgylch yr ymyl.

Dros wres canolig, coginiwch darten nes bod sudd euraidd yn byrlymu o amgylch yr ymyl. (Os yw’r suddion yn dal i godi, tynnwch nhw allan gyda llwy fel bod y suddion byrlymu yn union ar ymyl y toes.) Parhewch i goginio, mae angen addasu gwres, hyd at 10 munud, nes bod sudd yn dechrau tywyllu ac arogli fel caramel.

Rhowch y ddysgl neu’r badell yn y popty a’i bobi am 40-45 munud, nes bod y toes wedi brownio’n dda. Gadewch i darten oeri ar ei phen ei hun am 5 munud, yna trowch yn ofalus ar blât gweini crwn, ochr i lawr y gramen, ochr yr afal i fyny, gan fod yn ofalus o garamel poeth a allai ddirlifo neu ollwng. Os bydd unrhyw afalau yn glynu wrth y sosban, cânt eu tynnu’n hawdd a’u dychwelyd i’r darten tra’n boeth.

Gweinwch, wedi’i dorri’n ddarnau, yn gynnes neu ar dymheredd ystafell, gyda creme fraiche, hufen iâ, iogwrt Groegaidd, neu hufen trwm ar ei ben.

Cysylltwch â Bill St. John yn [email protected]

Leave a Comment

Your email address will not be published.