Daw Nico Norena â’r brathiad blasus i’ch cegin gyda’i llyfr coginio newydd

A’ch uchafbwynt mwyaf?

Un o’r eiliadau a fwynheais fwyaf yn y llyfr oedd tynnu lluniau o glawr y llyfr hwnnw. Byddaf yn postio rîl ar hwnnw yn ddiweddarach pan fydd gennyf gopi corfforol o’r llyfr, a ddylai fod allan ymhen ychydig wythnosau, o’r tu ôl i’r llenni o saethu clawr y llyfr. Ar gyfer hynny, defnyddiais fy ffrind annwyl, Kevin, sy’n berchen ar gwmni o’r enw Baco Studio. Nhw yw’r rhai a ddyluniodd fy logo, y logo Succulent Bite. Nawr, nhw yw’r rhai sy’n saethu clawr fy llyfr cyntaf.

Mae yna lawer o fondiau emosiynol a chysylltiadau emosiynol yno a oedd yn rhoi boddhad mawr i mi oherwydd rydyn ni’n dod yn gylch llawn yn yr ystyr, “Hei, rydych chi’n fy helpu i ddechrau’r brand.” Maen nhw’n fy helpu i lansio fy llyfr cyntaf trwy dynnu llun o’r clawr, a dyna mae pawb yn mynd i’w weld.

Dwi’n cofio pobi pedwar neu bump o bwdinau gwahanol ar gyfer lansiad y llyfr neu ar gyfer clawr y llyfr. Aethon ni i dŷ… a thynnu llun ein hunain. Roedd yn foment cŵl iawn. Roedd Ariana, fy nyweddi, yno yn helpu gyda chyfeiriad creadigol. Roedd yn waith tîm iawn. Roedden ni i gyd yn dwylo ar y dec ac fe drodd allan yn hynod o cŵl. Yn onest, dyna un o’r rhannau sy’n fy nghyffroi fwyaf: gallu ei ddangos i’r byd.

Pan flasodd pobl eich ryseitiau ar gyfer y llyfr hwn, beth oedd hoff ryseitiau eich rhagflas?

Fe wnaethon ni dynnu llun ein hunain mewn becws ym Miami oedd â’r offer angenrheidiol i allu rhoi’r holl bwdinau hyn allan a chynhyrchu cyflym. Roedden nhw wrth eu bodd gyda’r holl ryseitiau oherwydd tra roedden nhw’n ffilmio, roedden nhw’n rhoi cynnig arnyn nhw. Dywedasant, “Mae hyn yn onest anhygoel.” Ar ôl casglu adborth cadarnhaol gan arbenigwyr eraill yn y diwydiant, sydd â poptai ac yn pobi am fywoliaeth bob dydd ac yn gwerthu i ddefnyddwyr bob dydd, roedd hynny’n cŵl iawn oherwydd roeddwn i’n hoffi, wow, “Iawn, rydw i’n cael dilysiad.”

Rwy’n gwybod bod fy stwff yn wych, ond roedd cael dilysiad gan gyd-bobyddion yn ei werthu i ddefnyddiwr yn cŵl iawn. Maent yn onest wrth eu bodd â chacennau caws.

Rwy’n dweud wrthych mai’r cacennau caws yw’r rhai gorau. Dwi’n meddwl mod i’n mynd i gael ail lyfr. Gobeithio mai dim ond ar gacennau caws yw hynny, oherwydd dwi wedi datblygu cymaint o amrywiadau blas eraill ar ôl y rhai ddewisais i ar gyfer y llyfr rydw i’n teimlo y gallem ni greu llyfr cwbl newydd yn unig ar gacennau caws. Gellid eu galw yn “Succulent Bite’s Passion for Cheesecakes Volume 2”. Rhai o’i ffefrynnau oedd y gacen gaws Kinder dim pobi, a oedd yn un o’r rhai mwyaf poblogaidd, a chacen gaws Oreo arddull Basgeg. Roedd hynny hefyd yn dda iawn.

Leave a Comment

Your email address will not be published.